Ние се надяваме, че посятите от нас семена ще поникнат в душите на хората

АЗ СЪМ Годфре, дошъл при вас в този ден.

И тъй като днес е почти пълното лятно слънцестоене, влиянието на този ден ще предразполага към по-добро възприемане от вас на нашето Учение, което се стремим да дадем максимално пълно, доколкото това е възможно.

И така, понеже даваме нашето Учение в Русия, то, разбира се, от само себе си се налага изводът, че има някаква нужда от това и навярно то е свързано с нещо.

Да, възлюбени, ние проявяваме интерес към тази страна във връзка с това, че през настъпващата епоха именно тук трябва да се стекат обстоятелства за осъществяването на грандиозни възможности. Ние очакваме настъпването на тези възможности. И независимо, че сега не е съвсем очевидно, че в тази страна нещо може да се промени към по-добро, за нея отново се отпуска кредит от Божествена енергия.

Именно заради тази възможност, която трябва да настъпи, ви се предоставя още една възможност за предаване на нашите послания.

Винаги, когато космическата възможност трябва да встъпи в своите права, ние напълваме съдовете на онези, които могат да приемат нашата енергия. Сметката е проста: тогава, когато достатъчно количество хора бъде способно да усвои и прокара нашите енергии, ние ще успеем да осъществим плановете си чрез тези хора и чрез тяхната дейност във физическия план.

Когато се заемете с отглеждането на някакви култури на вашия участък земя, вие отначало подготвяте почвата. Наторявате я, култивирате я и след това засявате семената или фиданките. И после се грижите за вашите растения през цялото време, докато узрее урожаят.

Ние действаме точно по същия начин. Отначало подготвяме почвата в душите на онези хора, които са способни да възприемат нашето Учение, сеем семената на Духа в техните сърца. И след това чакаме кълновете, под формата на растеж на Божественото съзнание.

Всичко е подчинено на определени космически цикли и ние се надяваме, че в следващите няколко години посятите от нас семена ще дадат кълнове, а след това и филизи на новото съзнание и новото мислене.

Нашата неуморна работа е преди всичко за онези, които през годините, в които даваме нашето Учение чрез руския посланик, успяха да подготвят почвата вътре в своето същество за успешно покълване на семената на Духа.

Ние винаги действаме по подобен начин. Вижте Америка. Това е страната, с която аз съм свързан кармично и към залагането на основите на която имах най-непосредствено отношение[2]. В продължение на значителен период от време, практически цялото 20-то столетие, ние поливахме земята на Америка с Божествена енергия чрез различни посланици. На тази земя с вяра и истина служих на Владиците по време на моето последно въплъщение. И всичко би било добре, но нашите надежди не се оправдаха. И това е така, защото материалната страна на съществуването преобладава твърде много в хората, населяващи Америка. Ние не получихме кълнове под формата на растеж в духовността. Получихме кълнове, свързани с материалното благополучие. Именно затова бяхме принудени да обърнем своите погледи към другия край на земното кълбо. И веднага щом Божествената възможност се мярна пред тази страна, колективното безсъзнателно на нацията и народностите, населяващи Русия, се устреми към получаване на блага на физическия план. Божествената енергия, отпусната за съзиждане на духовността отново започна да тече по отъпканата пътека в материалното русло.

Затова днес аз дойдох с това мое послание-предупреждение. Висшите сили са готови да продължат и по-нататък работата си в Русия. Обаче ние трябва да бъдем сигурни, че нашата енергия и усилията ни ще приемат дължимото направление. Именно за това е скъп примерът на всеки човек, който ще провежда в своя живот Божествените принципи, на които учат Владиците.

Приоритетът на духовните и нравствените ценности трябва да бъде поставен начело. Именно в случая, когато човек е готов да пожертва нещо материално в полза на неосезаемото с физическите чувства духовно и нравствено начало, ние възприемаме това като знак, че нашето Учение е разбрано и се прилага на практика.

Вие не можете повече непрекъснато да поглъщате информация. Трябва да прилагате полученото Учение на практика. И трябва да прилагате полученото Учение на практика по правилния начин: не за нарастване на материалното благополучие, а за духовен растеж и напредък.

Това е много трудно, тъй като в света няма достатъчно правилни образци. Но точно поради това всяко ваше устремяване ще бъде ценно и ще намери необходимата подкрепа.

Ние се надяваме, че засетите от нас семена на Духа ще покълнат в душите на хората. И тогава човечеството ще може да излезе на онзи път на развитие, който изначално е определен за него. За съжаление в днешно време човечеството продължава устремено да върви по пътеката, която води неговата еволюция към задънена улица. Следващите стадии на еволюцията предполагат даване от хората на приоритет на духовните ценности. Приоритетът на духовните ценности трябва да излезе на преден план.

За целта векторът на човешкото съзнание трябва да обърне посоката си и да се устреми към вечните ценности. За съжаление всички сфери на човешката дейност в днешно време не съответстват на изискванията, които предявява към тях законът на еволюцията.

Филизи на новото съзнание има, но плевелите на неправилните стремежи задушават засега тези правилни образци.

Преразглеждане на ценностната система, преориентиране на съзнанието от удовлетворяване на безкрайните желания и стремежите да се удовлетворят чисто животински инстинкти, към вечните ценности – ето какво е необходимо на сегашния етап.

И тази повратна точка в развитието на човечеството е толкова критична, че привлича вниманието на твърде много разумни същества в нашата вселена. От това колко бързо и решително човечеството ще успее да преодолее старите стереотипи на поведение и да се устреми към новите, Божествени образци, зависи доколко безопасно ще бъде близкото бъдеще и доколко ще се удаде да бъде минимизирано количеството на катаклизмите и техногенните катастрофи.

Светът балансира на ръба. И връщането на еволюцията на човечеството в безопасното русло зависи изцяло и напълно от изменението на вашето съзнание. От това доколко във вашето съзнание преходните ценности са способни да отстъпят място на вечните ценности. Ориентацията към удовлетворяване на чисто материалните потребности трябва да бъде заменена от стремеж към по-възвишени цели.

Обществото трябва да бъде променено, за да продължи еволюцията. Затова ние идваме при вас и се сдобиваме с все нови и нови Божествени милости от Великото Централно Слънце. И тези милости са наистина безгранични.

И нашите старания неминуемо трябва да доведат до положителен резултат! Този път в тази част на земното кълбо.

Аз се надявам на това и вярвам в това с цялата си душа.


АЗ СЪМ Годфре.

 

 


 

[1]Възнесеният Владика Годфре е бил въплътен като Гай В. Балард, Посланик на Сен Жермен. Чрез него на Земята дойдоха Ученията на Великото Бяло Братство, Законът за АЗ СЪМ Присъствието; той поддържаше фокуса на Христовото съзнание за планетата до своето възнесение през 1939 г. Негова жена беше Една Балард, сега – Възнесената Владичица Лотос. Гай Балард пишеше под псевдонима Годфре Рей Кинг.

[2]Тук Владика Годфре има предвид своето въплъщение като Джордж Вашингтон (1732 – 1799)

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)