Ние протягаме нашата ръка за помощ на всеки, който помоли за помощ

АЗ СЪМ Ел Мория. Аз дойдох да дам някои разяснения относно моето вчерашно послание и във връзка с моето лично и на Възнесените Същества отношение към създалата се ситуация на Земята.

Възлюбени, няма смисъл да изпадате в униние. Ситуацията действително е тежка. И се изисква много работа, за да се оправи положението. Но никога няма безизходни ситуации. И винаги в последната минута Бог хвърля спасително въже или спасителен пояс, за да може човечеството да продължи еволюцията.

Аз не зная какво ще бъде предприето този път. Знаете, че веднага след деня на лятното слънцестоене ще се състои заседание на Кармичното Ръководство и то ще разгледа ситуацията на планетата и ще даде на Великото Централно Слънце своите заключения за утвърждаване.

Повярвайте ми, ще бъдат взети предвид всички ваши бележки и предложения, които ще напишете в писмата си до Кармичното Ръководство.

Никога досега не се е случвало Възнесените Същества на Светлината да оставят човечеството да се справя само. Голяма илюзия на човешкото съзнание e това, че човечеството е способно да се развива самó по своите закони, откъснати от Закона, който съществува в тази вселена. Съществува единен космически Закон за тази вселена и едно от положенията в този Закон е, че тези, които са достигнали по-големи успехи по пътя на еволюцията помагат на по-малките. Затова аз и другите Възнесени Владици правим всичко възможно в създалите се на планетата условия. И тези от вас, които считат себе си за духовно развити и напреднали, защо да не последвате нашия пример. Струва ви се, че Служението на еволюциите непременно предполага нещо възвишено и радостно, което ще ви издигне на пиедестал и ще положи на главата ви лавров венец.

Заблуждавате се, възлюбени. Най-често, в 99 процента от случаите, нашата работа и работата на нашите въплътени сътрудници представлява обикновен рутинен труд. Обаче има разлика между хората, които извършват аналогична работа, живеейки обикновен живот – и нашите сътрудници. И главният отличителен момент е мотивът, с който изпълнявате вашата работа. Защо вършите вашата работа?

„За да спечеля пари, естествено” – ще отговорят 99 процента от хората, които четат нашите послания.

И само този един процент и по-малко дори, които са достигнали в своето съзнание следващото стъпало на еволюцията, ще кажат, че вършат работата си за Общото Благо, за цялото човечество и в името на Служението на целия Живот.

И тази разлика в мотива води до това, че по-голямата част от хората се оказват въвлечени в кармична дейност, докато в същото време нашите сътрудници, които работят за Общото Благо, създават блага карма за цялото човечество, която може да бъде използвана за регулиране на процеса на еволюцията на Земята.

За много от вас аз говоря напълно неразбираеми и загадъчни неща. Но това е принципен въпрос: отношението към вашия труд. Мотивът, който лежи в основата на вашия труд, променя резултата от прилагането на вашите усилия.

В това е смисълът на казаното, че „двама ще бъдат на полето; единият се взема, а другият се оставя.” (Матей, 24:40) „Две жени ще мелят на мелницата; едната се взема, а другата се оставя.” (Матей, 24:41) Защото резултатът от вашия труд може да бъде насочен към умножаване на илюзията и в този случай вие в своето съзнание още не сте готови да преминете на ново стъпало от спиралата на еволюционното развитие. Или обратното, вие със своя труд утвърждавате Новия Живот, новия етап от еволюционното развитие и сте готови за този етап. Вашето съзнание е съзряло за преминаване на нов етап от еволюцията.

Преди всичко се променя вашето съзнание и вашето отношение към труда в частност. Затова аз дойдох и надявам се, ще идвам при вас и в бъдеще, за да ви дам още веднъж тази проста истина, която е толкова очевидна, че е понятна дори за едно дете, но неизвестно защо постоянно се изплъзва от полето на вашето внимание.

И така, вашето отношение към труда, мотивът, който ви движи, е много важен момент. По същество той определя вашето по-нататъшно направление на развитието. И Божествената възможност, която ви се дава при предаването на тези послания, е призвана преди всичко да ви даде верни ориентири, вярна посока на движението.

Ето защо аз успях да получа на Великото Централно Слънце миналата година Божествената милост за продължаване на работата чрез нашия посланик. И през тази година ще направя всичко, което зависи от мен. Обаче не аз вземам окончателното решение. Всички възможности щателно се претеглят на космическите везни. И е от значение практически мисълта на всеки човек, който се докосва до нашите послания, реакцията му на нашето Слово, което ние грижливо доставяме през световете направо до вас у дома.

Вашата реакция на нашите Учения представлява един от моментите, който е определящ за по-нататъшната еволюция. По това как се отнася обществото към Словото, дадено от Бога, винаги се е определяло нивото на развитие на Обществото и неговата способност или неспособност за по-нататъшна еволюция.

Уловете мисълта, която сега ви дойде в главата. И ако тази мисъл е критична, то вие фактически гласувахте против новата Божествена възможност, против еволюцията на човечеството на планетата Земя. Защото всяка ваша мисъл завинаги се отразява в хрониките на акаша. И каквото и да казвате после, и както и да се оправдавате, всичко вече е отпечатано и постъпило за обработка в космическия компютър.

И ние имаме възможност да следим за реакцията на всеки, който чете или слуша нашите послания. Засега болшинството от хората, четящи нашите послания, не е склонно да ни вярва и е критично настроено.

Ние не ви призоваваме да вярвате сляпо. Ние ви призоваваме да се издигнете на това ниво на вашето съзнание, на което сте способни да изпитвате истинска Вяра. Вяра, не натрапена ви отвън, а идваща от вашите сърца. Само в този случай ние постигаме резултата, към който се стремим. Защото човек, който истински вярва, е способен да се издигне на следващото еволюционно стъпало.

Всичко е преплетено във вашия свят. И вашите кармични дългове ви отделят от състоянието, при което във вас изчезват съмненията, несигурността, страховете.

Ние протягаме нашата ръка за помощ на всеки, който ни моли за помощ и който искрено е устремен. И вие сами се отдръпвате от протегнатата за помощ ръка и предпочитате да тънете в морето на илюзията, поради вашия егоизъм и липсата на Вяра.

Затова винаги знайте, че аз ще хвърля своето спасително въже на всеки, който искрено ме помоли за това. Не се стеснявайте да молите и да се обръщате за помощ, тогава нашата помощ непременно ще дойде!


АЗ СЪМ Ел Мория!

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)