Ние идваме, за да ви разкажем за принципите, върху които се изгражда Общината

АЗ СЪМ Бабаджи, отново дошъл, за да дам Учение, древно като света. АЗ СЪМ дойдох в този ден и слънцето възвести моето идване[1].

Аз съм щастлив от предоставената възможност. Тъй като всяка възможност за нашето общуване, за да я има, все още изисква значителни усилия и значителни енергийни разходи. Но ние идваме на среща с вас и преодоляваме всички пространствени и времеви трудности, свързани с разликата във вибрациите на нашите светове.

Аз дойдох, за да закрепя още веднъж във вашето съзнание древните истини и мъдростта на вековете. И тази Истина, и тази мъдрост се състоят в това, че никога досега нищо, което се е отделяло от света, не е могло да съществува дълго. Всеки път са се намирали мъдреци и пророци, които се откъсвали от света и се опитвали в усамотение да разберат цялата пълнота на Божествената Истина. И пътят им бил труден и пълен с всякакви лишения. Мнозина от тях просто загивали, без да постигнат Божествената Истина и даже без да се докоснат до нея. Това е пътят на първопроходците, на онези, които действат сами. И само на малцина от тях се удавало с цената на неимоверни усилия да се докоснат до Божествената Истина, скрита в дълбините на техните сърца. И всеки път светът е получавал нов философ, нов мъдрец или пророк, способен да сподели получената Истина с хиляди и милиони други хора. Процесът на постигане на Истината и процесът на донасяне на Истината до другите хора са два процеса, които взаимно се допълват и не могат да съществуват един без друг. Защото е невъзможно да получиш достъп до несметните съкровища на Небесата и да не поделиш тези съкровища с другите. Винаги, когато някой се е стремил да получи небесните съкровища лично за себе си, за своето собствено развитие, това е завършвало с неуспех. Бог желае развитието на човечеството да става в повече или по-малко правилен ритъм и е невъзможно да съществувате във вашия свят, ако по ниво на вибрациите сте се откъснали много от всичко, което ви заобикаля.

Затова идвам и ви уча. И всички Възнесени Същества идват при вас да ви обучават. Защото не можеш в тази Вселена да бъдеш отделен. Рано или късно, всеки който прекалено се откъсва, няма да може да съществува.

Аз се опитвам да доведа до вашето съзнание принципите на Общината. Принципите, позволяващи върху основата на Общината да се разпространява нашето Учение във вашия свят. Принципът на Общината е изпитан във вековете принцип на закрепване на новите знания и издигане на нравствеността на жителите на Земята на ново ниво. Винаги, когато се създава Община, тя е призвана да закрепи на качествено ново ниво знанията, спуснати от Небесата на поредния етап от развитието на човечеството. Общината сама по себе си не представлява никаква практическа ценност. Общината има ценност само когато тя изпълнява своите задачи, спуснати от Небесата. Когато под община се разбира съжителство на хора върху обща територия, това е реализиране на принципа на лъжливата община. Истинска Община може да бъде реализирана само около същества, облечени с нашата власт и доверие. Защото когато общината се изгражда върху нашите принципи, ние вливаме в чашата на Общината Божествена енергия, необходима за нейното развитие и поддържане.

И сега аз ви препоръчвам да обмислите в сърцето си всичко, което ви беше казано днес и всичко, което някога сте чели за Община и общинници.

След като човек, който представлява нашите интереси на физическия план, напусне Общината,  тя постепенно губи своето значение и се разпада. Засега все още няма достатъчен механизъм, който би позволил Общината да съществува без основа, каквато е фокусът Светлина, който ние закрепваме в сърцето на нашия Посланик. Също както един дом не може да съществува в условията на сурова зима и да бъде обитаем, ако в него няма домашно огнище.

Ние идваме, за да ви разкажем за принципите, върху които се гради Общината. Работата по изграждане на Община е много постепенна. Отначало се създава матрица във финия план. Тази матрица напълно съответства на Божествените образци, на Божествените принципи за изграждане на Община. След това в продължение на определен космически период от време, когато преминават цикъл след цикъл, тази матрица започва да се проявява във физическия план и да израства във физическия свят във вид на територии, сгради, чисто човешки правила и принципи, лежащи в нейната основа. Всеки път Общината е принудена да се приспособява към съществуващите условия в страната, която избираме за изграждане на Община. И винаги условията за изграждане на Община се създават от нас на финия план и стават видими в пространството и времето.

Сега изграждането на Общината е завършено на финия план и ние очакваме как в скоро време тази Община ще започне да се проявява във физическия план. Това няма да бъде материализация в пълен смисъл. За това ще е необходимо голямо количество енергия, която ние засега не сме в състояние да дадем. Но с удоволствие ще се възползваме от помощта и ресурсите, които сте готови да пожертвате за изграждане на нашата Община. Естествено, в тази Община не могат да влязат всички желаещи. Тя ще отвори врати само за хора, чиито вибрации и стремежи съвпадат с нашите планове и надежди.

Аз ще бъда много щастлив, ако в следващите няколко години такава Община бъде изградена на територията на Русия като страна, в която сега започваме нашето строителство. Русия като страна, на която даваме нашата подкрепа и която е длъжна в най-близко време да реализира принципите, които бихме желали да утвърдим във всяка страна на света.

Аз се радвам много, че днес успях да дам няколко основополагащи принципа, необходими за утвърждаване на съзнанието за Общината във вашите умове и сърца. Радвам се, че това стана във важен астрологичен момент на смяна на слънчевия цикъл. И затова новото съзнание и новото мислене, свързано с Общината, ще израства във вашето съзнание заедно с нарастването на слънчевия ден в северното полукълбо. И всичко, което препятства създаването на такава Община, ще се топи като нощния мрак при изгрева на слънцето.

Аз говорих за Общината и доведох до вашето съзнание някои нейни принципи. Ще се радвам, ако това, което е посято израсне и даде своите кълнове и плодове през съответните сезони на годината.

По-късно, когато се връщате към четенето на това послание, във вашето съзнание ще започнат да изникват все нови и нови детайли. И ще можете да разберете замисъла, който имаме и носим в нашите сърца на земята на майка Русия.

Бях щастлив да ви дам това важно Учение именно днес.

А сега съм принуден да се сбогувам и не губя надежда за следващи наши срещи. Ом.

АЗ СЪМ Бабаджи.

 

 


 

[1]От сутринта беше облачно, валеше сняг. В момента, когато дойде Бабаджи, зад облаците се показа слънчев лъч и слънцето грееше през цялото време, докато се предаваше диктовката, а после отново стана облачно и заваля сняг.