Ние идваме да разбудим вашата Божественост

АЗ СЪМ Кутхуми, дошъл отново чрез този Посланик.

АЗ СЪМ дойдох, за да дам някои пояснения, отнасящи се до Учението, което дадох наскоро. Това е учението за пламъците близнаци. За много от вас бе изненада да чуят интерпретация на това Учение във вида, в който бе дадена от мен.

Но рано или късно, вашите представи за вас самите и за вашата душа трябва да бъдат разширени.

Вие съвсем не сте това, с което сами се асоциирате в своето външно съзнание. Вие притежавате безгранично могъщество.

Във всеки от вас е заложен потенциал да бъде Бог.

По същество вие сте Богове. И вашата задача е постепенно да овладеете вашата Божественост. Да допуснете Божествеността във външното си съзнание.

Повярвайте, вие не сте хора, готвещи се да играят ролята на Бог, вие сте Богове, които сте дошли временно, за да играете ролята на хора.

И вашата Божественост е скрита от вашето външно съзнание, вашите способности спят вътре във вас, докато не изпълните напълно своята роля в този свят.

Семената на вашите души са били посяти преди милиони години от формиращите се планети. Вашата безсмъртна частица, вашата монада, е преминала в своето развитие през всички стадии и всички етапи на формиране на материалната Вселена.

Били сте камъни, били сте растения, били сте насекоми, били сте представители на низшия животински свят и сте били висши животни. Преминали сте през всичките тези стадии на развитие. Преминали сте тези стадии не само на тази планета, но и на другите планети.

За всичко това са били необходими милиарди земни години.

Частицата от Бог, която представлява вашата основа, постепенно е трупала опита от всички свои съществувания в материалната Вселена.

Това е като постъпването ви на работа в завод, в крупна компания. Вие знаете, че след време трябва да станете директор на този завод. Но за да бъдете добър ръководител, сте решили да преминете всички стадии, всички стъпала на служебната стълбица – от обикновен работник, през ръководители на малко и средно звено, до директор.

На всички етапи от вашето пребиваване в завода вие получавате по малко знания и опит, който ви предават хората, които ви предават хората, имащи вече този опит в работата и които са са овладели всички методи в своята професия. Представете си, че сте отишли в конструкторския отдел и неговият ръководител работи с вас часове наред, обучавайки ви в тънкостите на конструкторското дело, начините на работа, които е овладял през дългите години, докато е бил на своята длъжност.

Ако направим аналогия със заемането на длъжността хора на Земята, то на определен етап от своето еволюционно развитие вие получавате вътрешен наставник, във вид на вашето Христово Аз, което принадлежи на по-висше същество, преминало вече човешкия стадий на развитие преди милиони години. И това високоразвито същество ви дарява частица от себе си, която е вашият наставник, вашият най-близък и най-добър приятел.

И едновременно с това вие получавате разум, този разум, който отличава човека от животното и който обикновено е вашият изкусител. Защото получавайки разум и едновременно с това притежавайки свободна воля, човекът може да използва своя разум както за обслужване на своето пребиваване във физическия свят, така и за придвижване по пътя на еволюцията и усъвършенстването си в Бог.

Вашият разум е това, което ви отличава от животните и едновременно, в съответствие с вашата свободна воля, ви позволява да го използвате, именно за да получавате чисто животински удоволствия от живота и да се заобикаляте във физическия план с всички удоволствия, които могат да ви дойдат на ум.

Ако се върнем към аналогията с вашия стаж в конструкторския отдел, то вие започвате да използвате вашите натрупани в областта на конструирането знания, за да конструирате нещо, което би ви позволило да създадете машина, изпълняваща всичките ви желания. Представете си, че заемайки се с тази машина, сте започнали да използвате възможностите на целия конструкторски отдел, а след това мощността на целия завод.

Рано или късно вашите действия ще бъдат пресечени, защото вашата дейност не съответства на тази цел, с която е бил създаден този завод.

И вие ще бъдете принудени да се подчините на тази цел, за която са ви поканили на работа, или да напуснете фирмата, в която сте започнали работа.

Точно така на днешния етап от вашето еволюционно развитие пред вас застава задачата или да се откажете от вашите неудържими желания във физическия свят и да се съсредоточите върху задачата, с която вашата безсмъртна част е дошла на този свят, за да получите необходимия стаж, или трябва да напуснете пределите на този свят. Защото вашите интереси са влезли в противоречие със замисъла за тази Вселена и вие трябва да бъдете спрян.

Разликата е само в това, че в тази Вселена няма друг завод, където да можете да постъпите на работа.

Вашия ум ви е бил даден на определен етап от вашето развитие и задачата ви за целия този огромен исторически период от развитие на човечеството е в това, да овладеете ума си и да подчините неговите чисто плътски, животински наклонности на Божественото ръководство.

Настъпи етап, когато трябва да се откажете от плътската част на вашия ум и напълно да се подчините на Божествения разум. И едното и другото присъства във вас. Остава ви само да разделите единия от другия във вашето съзнание и доброволно да се откажете от това, което ще ви пречи през следващия етап на еволюционно развитие, когато трябва да преминете от човек-животно към Богочовек.

На този етап ще ви трябва вашият приятел и наставник във вид на вашето Христово Аз, който търпеливо чака кога най-после ще му обърнете внимание и ще бъдете готови да пристъпите към обучение под непосредственото му ръководство.

Дойде време да се разделите с детските играчки, с които е пълен вашият материален свят и да се обърнете към реалния свят.

Ето това ваше Христово Аз е онази част от вас самите, с която трябва да се обедините в най-близко време. Това е вашият истински пламък близнак, женихът на вашата душа.

Виждате колко е просто всичко, възлюбени.

В действителност, Учението за Бог е много обикновено учение. И цялата сложност във възприемането на това Учение се състои в необходимостта да приемете с вашия външен ум неща, които не принадлежат на вашия свят. Да се направи това е възможно, само като използвате вашите Божествени способности, които присъстват във вас, но са в спящо състояние в по-голямата част от човечеството.

Ние идваме, за да разбудим вашите спящи способности. Ние идваме, за да разбудим вашата Божественост.

Настъпи времето доброволно да се подчините на Висшия разум, проявяващ Висшата Воля вътре във вас.

Аз се радвам, че имах възможността да ви дам някои допълнителни пояснения, отнасящи се до текущия етап на еволюционното развитие на вашата душа.

АЗ СЪМ Кутхуми, винаги с вас по вашия път.