Ние чакаме кога ще пораснете

АЗ СЪМ Вайрочана, отново дошъл при вас.

Като начало бих искал да приветствам онези от вас, благодарение на чиито усилия имате възможност отново да получавате нашите Послания. Знаете, че за предаването на Посланията се изразходва много голямо количество енергия. И ако вие с усилията си не бяхте направили възможно да продължи приемането на диктовки, ние щяхме да бъдем принудени да ги прекратим. Всичко в Космоса се подчинява на разумност и целесъобразност. И ако не видим, че възприемате даваното от нас Учение и че сте готови да предприемете необходимите действия на физическия план, за да получат нашите Учения по-голямо разпространение, и ако не видим, че сте готови да окажете съдействие с вашите молитвени бдения, ние затваряме прозореца на възможността – до по-добри времена.

Затова фактът, че имате възможност да получавате това Учение свидетелства, че усилията ви се оказаха достатъчни и че те са признати за достатъчни, за да бъдат продължени диктовките чрез този Посланик.

Винаги, когато стои въпросът да се дава или да не се дава поредното Учение, ние щателно претегляме всички „за” и „против”. Иисус учи, че не бива да се налива младо вино в стари мехове [1]. Затова ние оценяваме качеството на съда, преди да дадем знание и енергия. И това се отнася не само за Посланика. То се отнася за всеки от вас, който се е докоснал до това Учение. Вие можете да оказвате малка подкрепа, просто като споделяте даваното Учение със свои познати и близки. Можете да отдавате енергията на молитвата в подкрепа на цикъла от диктовки, можете да участвате в издаването на книги, в тяхното разпространение или в превода на диктовките на други езици. Всички тези ваши усилия се сумират и попадат за анализ в нашите небесни компютри. И ние сравняваме енергията, която сме изразходвали, за да дадем Учението, с енергията, която вие сте изразходвали, за да усвоите и разпространите тези Учения във вашата октава.

И превесът се оказа съвсем малко във ваша полза. Затова се стремим сега да уравновесим везната и да ви дадем толкова Божествена енергия и знания, че да запазим баланса на енергиите.

Ще ви открия тайната, че съвсем наскоро, преди да започне заседанието на Кармичното Ръководство, а вие знаете, че аз също съм член на Кармичното Ръководство, блюдото на везната с енергията, която давахме ние, беше по-тежко. Затова Възлюбеният Серапис Бей[2] каза, че неговата диктовка може да бъде последна. И ето днес аз имам щастието отново да беседвам с вас, да ви давам Учението си и да ви даря със своята енергия.

Аз съм Вайрочана, Будда Вайрочана. И като Будда съм задължен да ви давам знания и да ви давам енергия. Знаете, че балансът на планетата се поддържа от хората, които са достигнали просветлението на Будда. Това не означава, че тези хора твърде много се различават от болшинството от вас физически и дори умствено. Степента на разширяване на съзнанието и нивото на Будда съзнанието са свързани не толкова с външни прояви, колкото с вътрешното състояние. Но именно тези хора, благодарение степента на своите постижения, са способни да съхранят баланса на планетата Земя.

Постигането на нивото на Будда съзнание е задачата, която ви предстои да осъществите. Вие всички ще станете Будди. Наистина, не всички от вас ще станат Будди в това въплъщение. Но постигането на ниво на Будда съзнание за вас е също така неминуемо, както това, че развитието в тази вселена ще продължи.

Вие получавате достъп до знания, които не се намират в книгите по рафтовете на книжарниците и библиотеките. Вие получавате достъп до знания, които се съдържат в космическата съкровищница на знанията. И за да получите достъп до тези знания е необходимо да придобиете съзнанието на Будда.

Затова ние неуморно ви повтаряме, че е необходимо да се разделите с онази част от вас самите, която е нереална и която ви пречи да получите достъп до космическата съкровищница на знания и енергии.

Можете да продължавате да си играете вашите земни игри, но все пак постепенно да се освобождавате от тези игри. Вие знаете, че децата също така играят игрите си и с играчките си до определена възраст. И само след няколко години, предишните игри престават да ги интересуват. Защо? Защото се е променило нивото на съзнание. Те са пораснали. Точно така ние чакаме, кога и вие ще пораснете и ще престанете да играете на игрите, които са свойствени на човечеството в детска възраст.

Ако отида в една детска градина и започна да разказвам на децата за устройството на Вселената и на най-сложните информационни системи, децата не биха ме разбрали. На тях няма да им е интересно. Но да се даде разбиране на децата, на тяхното ниво на развитие, че съществува друг свят, отвъд пределите на света на техните детски игри, е задължение на всички добри възпитатели и учители. Затова аз не мога да ви дам космическо знание и знания за устройството на Вселената, но мога да ви кажа, че има друг свят, пълен с космически същества, намиращи се на друга степен на развитие на съзнанието. И има други видове взаимоотношения между различните форми на живот.

И когато узнаете това, възможно е да получите импулс, който да ви подтикне да се устремите към далечните светове и към по-възвишени състояния на съзнанието. Когато сте били малки, мнозина от вас са искали да станат възрастни, за да получат достъп до света, в който живеят и действат възрастните. Защо сега сте се затворили във вашия свят и сте изгубили стремежа си към други светове, съответстващи на друго ниво на съзнанието, ниво на Будда съзнанието?

И също както не можете да влезете в света на възрастните, докато не получите определено образование и възпитание, които да ви позволят да действате в техния свят, точно така вие не можете да попаднете в нашия свят и да започнете да действате в него, докато не преминете определено обучение и вашето съзнание не се издигне на следващото ниво на развитие.

Първата ви крачка в нужното направление ще бъде вашето желание и вашият стремеж да следвате нашите наставления и нашите съвети.

Днес ви дадох представа за принципите, от които се ръководим, когато имаме работа с човечеството на Земята.

Възможно е на мнозина от вас да се стори обидно, че ви смятаме за деца.

И все пак, вие ще си останете деца, докато не успеете да преодолеете в себе си своите детски желания и детски стремежи.

Затова аз ви желая да пораснете, колкото се може по-скоро. И да поемете най-после върху себе си в цялата й пълнота отговорността за вашата планета и за всичко живо на планетата Земя.

АЗ СЪМ Вайрочана. Бях с вас този ден.

 

 


 

[1]„Нито пък наливат ново вино във вехти мехове; инак, меховете ще се спукат, и виното ще изтече, и меховете ще се изхабят; но ново вино наливат в нови мехове, и ще се запази едното и другото.” (Матей 9:17)

[2]„Аз дойдох, за да ви предупредя, че тази диктовка може да бъде последна”. Възлюбеният Серапис Бей, 23 декември 2005 г.