Ние бихме искали да ви настроим за
изпълнение на новите задачи

АЗ СЪМ Санат Кумара. АЗ СЪМ дошлият, за да открия новия цикъл диктовки, които имаме желание да дадем чрез нашия Посланик.

Вие знаете, че през тази година вече давахме диктовки чрез нашия Посланик. И имаше важно условие, тези диктовки да бъдат достатъчно широко разпространени сред жителите на Русия и по целия свят.

Радваме се, че това условие беше изпълнено. Хиляди хора не само от Русия, но и по целия свят можаха да се запознаят с нашите диктовки и да получат информация от Възнесените Същества, така необходима на мнозина на дадения етап от еволюционното развитие.

С удовлетворение констатираме, че нашите усилия и нашата енергия не бяха изразходвани напразно. Вие изпълнихте своята част от работата и сега можем да продължим замисленото и да дадем още малко информация, отнасяща се до събитията през тази и следващата година, за какво трябва да се готвите и за какво да се тревожите и да предприемете мерки.

Затова аз идвам отново и искам да заявя, че колкото и да е трудно, ние ще изпълним поетите от нас задължения към човечеството на Земята и ще му окажем цялата необходима и по нашите сили помощ, от която то се нуждае на този етап от еволюционното си развитие.

Всеки път, когато даваме нашите наставления, ще вместваме в нашите послания частичка Божествена енергия. И вие отново ще пиете нектар от Божествена енергия и ще му се наслаждавате. Както и преди, ние ще помолим нашия Посланик да осигури публикуването на тези диктовки на сайта в деня, в който се дават. Това фактически ще ви даде възможност да присъствате на приемането на тези диктовки, където и да се намирате на земното кълбо. Достатъчно ще бъде просто да включите компютъра и да влезете в Интернет.

На хората, които нямат достъп до компютър, ние ще дадем възможност да се запознаят с тези диктовки малко по-късно чрез печатно издание.

А сега бих искал да премина към главното, заради което ние отново идваме при вас. Това се отнася за края на тази година и началото на новия годишен цикъл. Бихме искали да ви настроим за изпълнение на новите задачи и новите цели, които трябва да си поставите и да изпълните през следващата година. Затова се отнесете сериозно към информацията, която ще ви бъде дадена сега и в следващите диктовки.

И така, преди всичко трябва да обобщим резултатите от отиващата си 2005 г. Ние правим това с голяма радост, тъй като независимо от всички перипетии и бедствия през тази година, все пак ние успяхме да постигнем главното – преминаване на съзнанието на голям брой хора на ново, по-високо ниво. И това стана, това се случи! Затова резултатите от тази година са впечатляващи и няма да закъснеят да се отразят на заобикалящата ви физическа илюзия.

Вие ще можете да почувствате благодатните промени, които заслужихте с вашия тежък труд, с вашите молитвени бдения и с делата, които вършите във физическия план.

Аз трябва да кажа, че вие сте дошли във вашия свят, за да действате. Вие сте дошли, преди всичко, да осъществявате конкретни действия във физическия план. Затова трябва преди всичко, да проявявате грижа и безпокойство за това, което ви заобикаля. Оставете на мира това, което става извън пределите на вашата планета, в другите светове и пространства. Повярвайте ми, в Космоса има достатъчно на брой Същества на Светлината, които вършат своята работа на съответното ниво. Аз ви предлагам да се съсредоточите върху нуждите на вашата планета. И конкретно, върху нуждите на хората, които са около вас. Вземете под контрол всичко, което можете. Стремете се към това, Божествените образци на поведение да се проявяват във всичко, което ви заобикаля. И това се отнася не само за чистотата на вашите жилища и вашите работни места. Това се отнася за чистотата на вашите мисли и вашето поведение във всичко. Вие сте хората, които оказвате влияние върху целия свят. С ваша помощ ние можем да променим този свят. Много е малък броят на хората, отнесени към общия брой на населението на Земята, които четат тези диктовки. Но, може и да не ми повярвате, достатъчно е само няколко хиляди души от всяка националност да получат достъп до тези диктовки и с тяхна помощ да изменят своето съзнание, за да се промени ситуацията в тяхната страна и във всички страни на планетата. Защото е важно да има фокус на Светлина, опора, чрез която ние ще можем да изпълним нашите действия. И трябва да ви кажа, че ние получихме такава опора през тази година.

И за щастие това се отнася не само за Русия, но и за много други страни на света, особено България, Украйна и някои други страни, имащи възможност да четат и да разбират руски текст. Затова първостепенна задача на този етап е превеждането на дадените диктовки на други световни езици и, на първо място, на английски език. Доколкото ураганите и стихийните бедствия, които преживя Америка през тази година, са пряко следствие от това, че тя не успя да задържи фокуса на Светлината и ние трябваше да го преместим в Русия. По тази причина, от това доколко Америка ще успее да възприеме информацията, която ние даваме чрез руския Посланик, зависи ще може ли Америка да се съхрани като цивилизована и високо развита страна още в най-близко бъдеще.

Затова моля всеки, който чете тези диктовки, ако има възможност, да ги преведе на английски език. Дойде вашият ред да служите на света. Във ваши ръце е съдбата и живота на милиони хора, които не могат да получат нашата енергия и нашата информация и затова техните страни се подлагат и ще бъдат подлагани на такива страшни стихийни бедствия, каквито досега дори не са си представяли в съзнанието си. Аз моля също така онези жители на Америка, които могат да преодолеят предубеждението си и да възприемат информацията, давана от нас чрез нашия руски посланик: „Отстранете всички предразсъдъци и догми на вашето съзнание. Доверете се на вашите сърца. Направете всичко, което зависи от вас, за да може даваната от нас информация да се разпространи във всички англоезични страни.

Дойде ред за конкретни практически действия във физическия план и вие трябва да осъзнаете, че всичко, което трябва да правите в най-близко време, е да изпълнявате нашите планове за физическата октава. Не търсете някого, някъде накрая на Земята, за да ви ръководи. Цялото ръководство, цялата подкрепа и цялата необходима енергия ще получите отвътре, в самите себе си. Затова ви даваме знание за Вътрешния Път. Път, по който са вървели всички посветени във всички времена. Пътят, по който вие сте длъжни да вървите, тъй като няма повече време да се изчаква и да се отлага реализацията на нашите планове за планетата Земя. Започнете да правите нещо конкретно точно там, където се намирате сега. Нека това да бъде нещо незначително, нека това да са знанията, които се съдържат в тези диктовки и които вие можете да дадете само на няколко души, живеещи във вашето населено място, нека това да са лекции, които ще четете в училище, на работа. Използвайте всяка възможност, за да разпространите нашата информация, нашите вибрации във вашия свят.

Това е, което трябва да правите точно сега и което ще бъде вашето главно Служение през следващата година.

Затова не губете време за пищна подготовка на коледните и новогодишните празници. Най-доброто Служение, което можете да ни окажете, ще бъде проявено във вашите дела, които ще вършите под наше ръководство, което ще излиза от вас самите.

Учете се да слушате гласа на безмълвието, който идва от вашата същност и който ви дава възможност да преживеете отново блаженството на бащинската любов на Небесата, която Небесата не се уморяват да изливат във вашия свят.

АЗ СЪМ Санат Кумара, пребиваващ в безкрайна Любов към вас.