Нерадостно послание

АЗ СЪМ Ел Мория.

Времето, което измина от нашата предишна среща не е толкова много, обаче за това време в ефирните октави, където пребивават Възнесените Владици, се случиха твърде много неща.

Ние обобщихме резултатите и набелязахме по-нататъшните стъпки.

За най-любопитните чела ще кажа, че нито тези резултати, нито по-нататъшните стъпки ще бъдат доведени до знанието на въплътеното човечество.

Достатъчно ви разкрихме през изминалите години. И онези, които са настроени по подходящия начин на нашата вълна, могат да почерпят твърде много неща за своето духовно развитие.

За онези особено любопитни, които се опитват да встъпят в директни отношения с нас, Възнесените Същества или с нашия посланик, ще кажа, че това съвсем не е безопасно занимание, както може да се разбере от някои наши диктовки.

Например онези индивиди, които поради любопитство или от вътрешни подбуди имаха възможност да се доближат плътно до нашия посланик, за вас влезе в сила законът за посвещенията. И всяка молба на нашия посланик отправена към вас, която не сте изпълнили по причини, струващи ви се напълно разумни, създаде непреодолимо препятствие на финия план за вашето духовно придвижване. Разбира се за вас нищо не е изгубено, но ще се наложи да преодолеете препятствието. И възможно е за това да отиде не един ваш живот.

Всеки човек, който попада в полезрението на посланика, автоматично попада в нашето полезрение. И вие съвсем напразно си мислите, че нищо не се случва. Много кандидати за наши ученици дори не се досещат, че са подложени на тест и дори не се досещат, че не издържат изпит след изпит.

По същия начин и Русия, която трябваше през тези години да премине тест за правото да изпълни духовната си мисия, не издържа своя тест. И това е очевидно. Всеки от вас, който е чел нашите послания, имаше възможност да види основните етапи, които ние отбелязвахме и които не бяха забелязани от онези, за които се отнасяше всеки даден от нас тест.

Вие съжалявате и навярно си мислите какво следва по-нататък? По-нататък е необходимо да седнете на чина в училището на жестоките уроци на живота и отново да преминете курса на обучение. Достатъчно е да си спомните основните етапи на този обучителен курс. За това е необходимо да се върнете в началото на миналия век. Световната война, революцията, гражданската война, жестокия режим на потискане на инакомислещите, отново война, разруха, ядрено противопоставяне. Аз не казвам, че сценарият ще бъде същият. На новия цикъл от разгръщането на спиралата на еволюцията не може да съществува точно същият сценарий, защото например времето започна да тече по-ускорено. И всички събития от миналия век, при новия сценарий могат да се развият само за няколко години.

Разбира се, когато една от държавите танцува с факел върху буре с барут със свойствените за този народ геройство и дързост, не само съседните държави ще живеят в тревога, но и целият останал свят. Защото информационните, икономическите и прочие връзки между страните станаха твърде тесни.

Ние предприемаме стъпки да пуснем по най-безопасното русло ето този описан от мен сценарий, за да има кой да продължи еволюцията на планетата след няколко години.

Още веднъж напомням, че ситуацията на планетата не е създадена от нас. Тя е плод на колективното съзнание на човечеството. Така че на вас ви предстои да разплетете всички кармични възли, създадени от човечеството в близката история.

Греховете на света могат да се изкупят, но бъдещият месия не може да дойде във въплъщение при условията, които съществуват в света сега. Твърде ниски са вибрациите на физическия план.

Ние продължаваме да указваме на човечеството най-спокойния и безопасен път. Няма нужда да се танцува върху бурето с барут. Изучете Закона за Кармата и действайте в съответствие с него.

Колко пъти беше казано. И ако преди шест години тогавашните дванадесет-тринадесет годишни момчета бяха научили в училище Закона за Кармата, колко по-лесно би било да се обуздае сегашната им агресия и неудовлетвореност от живота. Всяко действие или липса на действие създава карма. И карма се създава не само от тези, които четат диктовките. Това е всеобщ Закон.

Мъжете, управляващи една страна, трябва първо да седнат на чина и да изучат основния Закон на тази вселена.

Ние гледаме с надежда към бъдещето и предвиждаме времената, когато начело на държавите, градовете и териториите ще застанат просветени мъже, преминали поне няколко степени на посвещения. Тогава хората ще си спомнят добрите стари думи: чест, достойнство, порядъчност, култура и вяра. И тогава ще дойде времето, когато новата раса ще може да дойде във въплъщение и да донесе със себе си съзнанието на Златния Век.

А сега във въплъщение се намират изтърсаците на четвърта и пета коренни раси, които милиони години се провалят на изпитите за правото да продължат еволюцията. Разбира се краят на тяхното време идва. Важното е тези светли души, които се намират във въплъщение като семена на бъдещата раса, да не ги последват на еволюционното сметище.

Отново се получи нерадостно послание. Но има надежда! Стига само да отхвърлите от себе си илюзията за „празника на живота” и да пристъпите към истински дела за благото на еволюциите на планетата Земя!


АЗ СЪМ Ел Мория!

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)