Необходимо е да изградите Златния Век, преди всичко, вътре във вашето същество

АЗ СЪМ Сен Жермен!

Времето, което измина от нашата последна среща, не е толкова много. И как мислите, какво правех аз през цялото това време? Аз внимателно наблюдавах кой от вас ще се осмели да приближи и да вземе Божествената възможност от златния поднос, върху който тя лежи.

Ще ви напомня, че говорехме за строителството на Златния Век. И се търсеха онези смели и целеустремени хора, които биха поели върху себе си осъществяването на замисъла на Владиците.

И аз не мога да сдържа смеха си, спомняйки си това, което имах възможност да наблюдавам. Наистина руският манталитет и руският начин на мислене твърде много се различават от американския. Какво се заеха да правят руснаците? Те се втурнаха тук и там да изграждат общини, да строят жилища и цели селища.

Нито един човек на запад не би започнал да прави това. Вие дори не помислихте как ще работи всичко това. Вие не съставихте план.

И как мислите да действате под ръководството на Възнесените Владици и да осъществявате техните планове, след като вие дори не намерихте свободно време да се отнесете внимателно към главното условие, намиращо се между Божествената възможност и вас. А именно: да преминете необходимите тестове, за да сте уверени, че работите за Владиците, Служите на Владиците, а не удовлетворявате някакви капризи и интереси на своето его.

Никой не се замисли сериозно над въпроса как ще осъществява плановете на Владиците, без да има Техния кредит на доверие.

Повярвайте на мен и на моя опит: нищо няма да се получи при вас дотогава, докато не влезете във вътрешно съзвучие с Божествения свят. Не е нужно да строите Златния век извън себе си. Необходимо е да изградите Златния век преди всичко вътре в самите вас. Вътре във вашето същество. За това е необходимо да измените своето съзнание. Нужно е да измените своята вътрешна същност. А онова, което е отвън, извън вас, послушно ще повтаря това, което е вътре във вас.

Колко пъти давахме Учението, че този свят се явява просто отражение на вашето съзнание. И всеки път, когато започнете да правите нещо, вие забравяте тази проста истина.

На нас действително са ни необходими рицари на духа, подвижици, готови да подчинят целия си живот в Служение на човечеството на Земята и на Великото Бяло Братство. Защо решихте, че на нас ни е нужно да се построят определено количество жилища или селища?

Не мислете за външното. Мислете за качествата на вашите души. Външното само ще се случи, ако вътре във вас заблестят самородни късчета злато, оцветявайки в златен цвят сиянието на вашата аура.

Ние идваме да даваме нашето Учение и внимателно следим как го прилагате на практика. И понякога изглежда, че е по-добре да не правите нищо, отколкото да го правите така, както го правите. Трябва да бъде избрана златната среда между работата над себе си и външната работа. И винаги трябва да се отдава предпочитание на вътрешната работа. Малко ли ви е опитът от социалистическото минало? Вие решихте, че сега е необходимо отново, както в онези времена, да строите нещо: да обръщате обратно реки, да пълните хамбарите на държавата или да строите гиганти на промишлената индустрия.

Великата идея не трябва да се профанира! Спрете и се замислете. Необходимо ви е преди всичко да седнете на чина и да изучите основите на Божествения Закон. Необходимо е да влезете в обителите на Възнесените Владици и да преминете целия курс на обучение. Трябва преди всичко да се разделите с невежеството и самонадеяността.

Не вие ще строите Златния век. Владиците ще строят Златния Век. А вие просто ще служите с ръцете и краката си на Владиците. И резултатът от вашето строителство трябва да се прояви отначало под формата на придобиване на добродетели, такива като Смирение, Покорност, Целеустременост.

На вас ви доставя удоволствие да бъдете първопроходци? Прекрасно! Докажете, че вътрешно сте готови за тази роля. Отърсете се от остарялата себичност. Намерете съзвучието с Владиците. Да, дори просто се уговорете с нашия посланик. Интересно е това, че много неуспели наши ученици се втурнаха да се занимават с общинно строителство. Необходимо е не да строите, а да се върнете в първи клас и отново да седнете на чина, защото вие не сте усвоили самите основи на Общината. А това, което подразбирате под Община, не става за нищо. Поставям ви две с минус за вашата работа!

Много строители от социалистическите времена значително ви изпревариха в своето съзнание. Защото те действително работеха за Общото Благо и бяха изцяло предани на идеята. А вие сте предани на своето его и сте подчинени на удовлетворяването на неговите интереси.

Както виждате, във всички времена е имало хора, притежаващи духовни достижения, дори във времето, което е прието да се асоциира с безбожието.

Бог използва всякакви условия, всеки строй, всякакви обстоятелства, за да можете да се развивате. Да могат вашите души да се развиват. И е напълно достъпно за вас да развиете рицарските качества във вашето време. Къде са истинските рицари, готови да пожертват живота си заради своите дами? Само не ми казвайте, че времената са се променили. Духът на рицарството, способността да се пожертваш заради отечеството, никога не е изчезвал. Мъжественост, храброст, смелост, безстрашие, преданост, чест и достойнство – защо забравихте тези качества на Духа?

Ще се наложи внимателно да се поровите в своята душа и да изровите тези качества, защото ще са ви необходими в съвсем близко време.

И рицарските турнири могат напълно да бъдат заменени със състезания по познаване на трудовете на великите посветени. Но не тези посветени, които наричат себе си така и провеждат семинари за пари, а онези посветени, чиито имена останаха в аналите на историята: Питагор, Ориген, Конфуций, Сократ, Лао Дзъ, Блаватска…

Без владеене на меча на знанието, без оседлаване на коня на егото, вие няма да можете да станете рицар на Словото за всички времена.

Не се страхувайте от неуспехите, не се страхувайте, че ще сгрешите. Следвайте нашите указания: всички жалони по Пътя вече са поставени, всички завои са обозначени и дори опасните участъци по Пътя са отбелязани.

Само съвсем бездарните и мързеливите няма да могат да овладеят предстоящите задачи.

Рицари на Духа! На вас ви приляга да се занимавате с достойни дела, а не да се излежавате на дивана и да гледате телевизия. Понадигнете се и направете поне няколко крачки в посоката, която ви указваме.


АЗ СЪМ Сен Жермен!

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)