Необходима е повсеместна проява на Вяра и благочестие

Възлюбени, аз дойдох при вас отново!

АЗ СЪМ Майка Мария. Исках да дойда по-рано, но никак не се получаваше. Твърде много работа имам сега, в края на годината. Толкова много хора имат нужда от моята помощ и се обръщат за помощ към мен.

Аз винаги съм готова да помогна, но все по-често и по-често ми се налага да отказвам. Много се тревожа заради това. Повярвайте ми, че използвам всяка възможност, дори най-малката, ако Божествената възможност е още отворена за този човек. Но все по-често и по-често виждам как светилникът на душата гасне в човека, чакрите се превръщат в дупки в пространството. Човекът вече е мъртъв, макар че може да говори и дори да ходи. Това е страшна гледка, възлюбени. Съществува само физическото тяло, плътта, но душата на човека умира.

Вие трябва да се грижите не само за вашето физическо тяло, но и за вашите душѝ. Жалби и стонове изпълват пространството около Земята. Душите страдат. Зная, че страдат твърде много душѝ, но едновременно с това страдание, те се пречистват. Тогава, когато душата е жива, има надежда, че човекът ще живее.

Вашите душѝ се нуждаят от помощ. И не само аз мога да окажа такава помощ на вашите душѝ. Вие сами можете да си помогнете.

Най-доброто лекарство за вашите душѝ ще бъде искреното разкаяние за всички направени грешки и извършени грехове и твърдото желание да не ги повтаряте в бъдеще. Молитвата, дори молитвата без думи, като постигане на съзвучие с Божествения свят, е способна да изцели много душевни рани.

Аз познавам много хора, които се стесняват да се молят, стесняват се да проявяват своите чувства. Възлюбени, моят син Иисус учеше да не се молите публично, на показ, но самият той в трудни моменти се обръщаше за помощ към Господа.

И вие следва да правите същото. Съзвучието с Божествения свят през деня, дори и кратковременно, позволява на вашата душата да вкуси от толкова необходимата ѝ храна. Душата ви се храни с Божествената благодат и вие сте длъжни да отделяте внимание на вашата душа. Възлюбени, не е необходимо толкова много време за това.

Аз бях поразена от проявата на Вяра от хората в Часа на Милостта тази година. Толкова много хора се обръщаха към мен не само за помощ, но те искрено ми отдаваха енергията на своите молитви, за да мога да се разпоредя с тази енергия по свое усмотрение.

Благодаря ви, възлюбени. Благодарение на вашите молитви и прилежание ми се удаде да окажа помощ на твърде много душѝ. Мнозина, мнозина получиха изцеление.

И аз се радвам, че се намериха толкова много прекрасни душѝ на Земята, които пожелаха да споделят енергията си със своите братя и сестри!

Да можеше ето така да бъде всеки ден, възлюбени! Какво ви пречи да отделите един час дневно за искрена молитва, за общуване с мен в своето сърце?

Познавам мнозина, които се стесняват да се молят, но слушат в къщи или на работа, или в колата песни, посветени на мен. И те се потапят във вълшебния свят на мелодията, и започват тихо да общуват с мен в своето сърце. Толкова много хора постоянно носят в себе си моето изображение. И тогава, когато в уединено място изваждате моя фокус и го целувате, имам възможността да знам този момент. И аз моментално проявявам своето присъствие до вас.

Да, възлюбени, Бог ме е надарил с възможността да проявявам своето присъствие едновременно на много места по земното кълбо. И там, където хората ме помнят и изпитват Любов към мен, там винаги цари особена защитена атмосфера. Аз съм защитничка на пространството. И там, на онези места по Земята, където мога да присъствам, много малко се случват различни беди.

И ако можехте постоянно да запазвате съзвучие с моето сърце, тогава вие и вашите близки, и всички хора, които живеят редом до вас, щяха да бъдат защитени.

Сега искам да се спра на още един момент. И това е свързано с Русия като страна, на която аз оказвам специално покровителство. И тук не мога да ви кажа нищо утешително. Аз съм опечалена. Огромният потенциал на тази страна, както и преди, си остава в спящо, непробудено състояние. Руските богатири спят дълбок сън. И много от тях извършват преход, така и без да се събудят. Един след друг напускат физическия план хора, чиято мисия беше да служат като камбани, чийто звън би очиствал пространството от всичко тъмно и неугледно.

Искам да окажа своята специална милост на онези, които сега се намират във въплъщение и тихо и незабелязано извършват своето Служение за благото на еволюциите на Земята. Вие сте малко, но около вас пространството се очиства като от камбанен звън, защото със своите чисти помисли, Безкористност и Служение вие сте способни да очиствате пространството наоколо.

Аз ви дарявам възможността за специална връзка с мен. За вас аз винаги се намирам редом с вас. Аз зная всички онези места в Русия, където живеете. И ще съхранявам своето присъствие постоянно редом с вас. Така ще можем да умножим нашите усилия по очистване на пространството.

Но за онези, които се отнасят скептично към мен, към Учението, което даваме аз и другите Владици, аз трябва да направя специално отстъпление. Дотогава, докато във вашите душѝ съмнението не отстъпи място на Предаността и Вярата, дотогава, докато не започнете да отдавате почит на моите служители, дотогава нищо не могат да променят нито Владиците, нито вие самите във вашата страна.

Необходима е повсеместна проява на Вяра и Благочестие, във всеки град и във всяко село. Истинска Вяра, която сама може да отвори Божествената възможност, а не показна вяра, която нищо не струва.

На нас ни е необходима повсеместна проява на Вяра и почитание към Висшия Закон, към Божествения Закон.

И когато това се случи, вие ще знаете, защото всичко много бързо ще започне да се променя буквално пред очите ви.

А сега аз мога да се опирам само на малцината, които носят своето Служение сред пълно неразбиране и дори сред насмешките на своето обкръжение. Горко на народа, който не почита проявата на истинската Вяра и не почита своите светци.

Аз ви предадох днес не много радостно послание. Обаче Надеждата никога няма да си отиде и да напусне човечеството, докато се намират поне няколко светци, способни да запазват Божественото ниво на съзнание.


АЗ СЪМ Майка Мария.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)