Необходим ви е имунитет срещу злото

АЗ СЪМ Гуан Ин. АЗ СЪМ дойдох при вас чрез този Посланик.

Възможно е някои, които четат тези диктовки, да не знаят за мен. Известна съм на Изток. За жителите на Изтока имам такова значение, каквото Майка Мария има за Запада.

В днешно време на преден план излиза женското начало. Днес вие трябва да признаете поклонението към Женския Пламък, към женския аспект на Бог. Не защото този аспект е главен, а защото дълго време този аспект на Бог е бил принизяван.

Нашият Бог е Баща-Майка. И мъжкият, и женският аспект имат еднакво важно значение. Принизявайки един от аспектите, вие нарушавате Божествената хармония и това намира отражение във вашия свят във вид на различни дисхармонични прояви, започвайки с дисхармонични прояви вътре в семейството и завършвайки с различни катаклизми и стихийни бедствия.

Трябва да постигнете равновесие на двата аспекта на проява на Божеството в живота ви. Аспектът на Бащата, почитането на Волята на Отеца, Волята на Бог, и аспектът на Майката, който позволява тази Воля да се прояви балансирано в материята.

През последните хилядолетия именно принизяването на женското начало е довело до това, че проявяването на Божествения замисъл за планетата Земя е било изкривено. И това, което виждате около себе си във вашето време, представлява жалка пародия на първоначалния замисъл на Бог за вашата планета.

Аз съм Богиня на Милосърдието и Състраданието. И аз изпълнявам мисията си за подпомагане на всички живи същества, намиращи се на тази планета. Изпълнявам своята мисия на Изток, точно както Майка Мария изпълнява своята мисия на Запад. Няма разлики между нашите мисии. Ние дойдохме да помагаме на жителите на Земята и ще изпълняваме нашата мисия, без да се спираме пред нищо.

Иска ми се да се обърна към жителите на Русия и всички страни, които разбират руската реч, а също така към жителите на тези страни, на чиито езици след време ще бъдат преведени, както се надяваме, тези диктовки.

Обръщам се към вас с молба да запазите в своето съзнание баланса, равновесието между женското и мъжкото начало. И доколкото мъжкото начало е преобладаващо във вашия свят, на мен ми се иска да отделяте повече внимание на женския аспект, особено що се отнася до жителите на Русия.

Преобладаването на мъжките вибрации води тази страна по път, лишен от изобилие за преобладаващото мнозинство от жителите ѝ. Най-богатата в света страна по количество на природни богатства на глава от населението, е бедна страна сега, ако се гледат доходите на глава на по-голямата част от населението, а не средния показател, в който са включени и бедни, и богати.

Ако в Русия бе развито поклонението към Майката, Материнският аспект на Бог, нима там хората биха допуснали възрастни жени, отдали всичките си сили, труд, способности за благото на тази страна, отгледали деца и внуци, да водят жалко съществуване и дори да са принудени да просят милостиня и да търсят храна по сметищата.

Всеки път, когато видите възрастна жена, която е в дрипи и моли за милостиня, знайте че аз, Богинята на Милосърдието съм дошла при вас в образа на тази жена, за да пробудя Милосърдието и Състраданието във вашите сърца.

Вие трябва да се покланяте на Жената-Майка, която ви е дала живот, която е довела вашата душа във въплъщение.

Не е важно колко несправедливо и сурово се е отнасяла вашата майка с вас в детството ви. Вие не знаете какви кармични отношения ви свързват с нея.

Казвам ви, че във вашата Вселена действа законът за възмездието и вие сами сте заслужили това несправедливо, както ви се струва, отношение на своята майка към вас. Вие не знаете колко пъти в своите предишни животи сте мъчили и дори убивали този индивид, който сега е въплътен във вашата майка. Повярвайте ми, Бог ви е дал най-лекият шанс да отработите вашите кармични взаимоотношения с този индивид, който се явява сега ваша майка.

На вас ви се струва, че вашето правителство постъпва несправедливо с вас, че вие сте заслужили по-добра съдба. Да, действително, вие заслужавате нещо по-добро и пред Русия стои велико бъдеще.

Може да не ми повярвате, но цялата ситуация във вашата страна е свързана именно с недостатъчното почитане на женското начало, на женския аспект на Бог. Балансът на взаимоотношенията в семейството, балансът на взаимоотношенията между майката и бащата, правилните отношения в семейството, правилните семейни устои се явяват основа на здравото общество. Това възпитание, тези основи, които получава бъдещото поколение в семейството, не могат да бъдат сравнени с никакви знания, получени по Интернет, по телевизията или в училище.

Именно към разрушаването на семейството бяха насочени всички усилия на този режим, който съществува в Русия 70 години и който на Запад се нарича комунизъм, а в Русия наричаха социализъм.

Всички усилия на този режим бяха насочени към това, да бъде разрушено семейството като клетка на обществото. И лишена от своята основа, Русия стана уязвима за тези вируси на пропагандата на „свободния начин на живот”, който дойде сега от Запад.

Здравият организъм има имунитет против всеки разрушителен вирус. А такива вируси за човешкото общество са пропагандираните секс, наркотици, насилие. Тъй като организмът на Русия беше отслабнал в продължение на тези 70 години, той не може да устои на външните инфекции и вируси, които буквално са запълнили информационното поле на страната.

Аналогията с човешкия организъм тук е пълна. Организмът трябва да се освободи от вирусите и токсините, отделяни от тези вируси. Това освобождаване може да бъде постигнато с очистителни процедури.

Няма смисъл да се борите с вирусите. Трябва да се положат усилия за усилване на имунитета.

Злото съществува и в този свят. И злото е много. Необходим ви е имунитет против злото. Тогава никакъв вирус не може да бъде страшен за вас.

Първата крачка, която трябва да бъде направена, е всеки член на обществото, всяка негова клетка да поиска да бъде здрава, да се освободи от оплелата я лъжа и пропаганда.

Умейте да различавате в живота правилните Божествени образци от лъжливите образци, вкарващи във вас културата на смъртта и ада.

Изхвърляйте от живота си всичко, което не е от Бог. Изхвърляйте всичката лъжа, която се влива в съзнанието ви от екраните на телевизорите и компютрите. Търсете и намирайте около себе си правилните образци. Култивирайте ги.

Само от вас зависи къде ще вложите спечелените с такъв труд пари. Ще ги харчите за получаването на безсмислени удоволствия от живота или ще ги похарчите за това, да могат вашите деца да получат достъп до културните ценности на миналото и настоящето.

Вибрациите, съдържащи се в музиката на руските композитори и в картините на руските художници от XVIII-XIX век, са способни да неутрализират вибрациите на смъртта, вкарани в съзнанието ви заедно с гледането на телевизионни предавания и слушането на музиката, която запълва пространството на Русия през последно време.

Предпазвайте вашите деца от гледане на телевизионни предавания и слушане на рок-музика. Повярвайте ми, тази вреда, която техните души несъзнателно получават, не може в никакъв случай да бъде сравнена с ползата от вашите съвременни средства за масова информация.

Използвайте всяка възможност да бъдете сред природата. Прекарвайте времето си сред природата. Не зад скарата и с музиката и рекламата, носеща се от радиото. Слушайте звуците на природата. Гледайте птиците, дърветата. Гледайте облаците. Слушайте тишината.

Ние не можем да заставим всички хора да се молят и да четат нашите Розарии, но можем да насочим тяхното внимание към заобикалящите ги в живота препятствия пред духовно им израстване, които трябва да избягват и постепенно да заменят със съвършени образци.

Ако ви е трудно сами да различите качеството на това, което ви обкръжава, търсете хора, каквито сред вас има, които са успели да запазят своето съзвучие с Бог и за които няма по-голямо щастие от това, да ви предадат своето възприятие на Божествената реалност, да ви дадат част от своите чисти вибрации.

Дадох ви достатъчно много информация за размисъл. Нямам време да говоря със заобикалки. Дадох ви именно това, което ви е нужно сега, за да могат вашите души да се ободрят и да се пробудят за Висшата Реалност.

Всичко това го правя от любов и състрадание към вас

АЗ СЪМ Гуан Ин.