Нека заедно да се съсредоточим върху изпълнението на нашите задачи

АЗ СЪМ Ланто, дошъл при вас в този ден чрез нашия Посланик, за да утвърдя още веднъж във вашето съзнание онези положения от нашето Учение, които са ви необходими.

Както винаги аз дойдох с радост и с чувство на дълбока Любов, която изпитвам към хората на Земята, намиращи се във въплъщение сега. На вас както на никого досега ви се откриват много тайни, защото вашето съзнание е способно да побере много от това, което беше невъзможно да се даде в миналите времена. И знаете ли защо? Защото на вас неимоверно ви провървя. Вашето развитие се ускори до почти пределна скорост и от изменението на вашето съзнание са поразени дори онези еволюции, които нямат пряко отношение към еволюцията на планетата Земя.

Сега планетата Земя се намира във фокуса на космическото внимание. И ако преведем това на вашия земен език – от Земята се получават постоянни репортажи и ангелите разнасят на своите криле всички радостни вести, отнасящи се за планетата Земя, до най-отдалечените краища на Вселената. На вас ви се струва, че съм дошъл специално, за да ви ободря и затова казвам тези неща. Но в дадения случай не става дума за никакви специални жестове и дежурни фрази, защото всяко време си има свои закони и законът на вашето време позволява всички промени да се извършат в максимално кратки срокове и най-ефективно.

Струва ви се, че ситуацията си е останала такава, каквато е била и нищо във вашето обкръжение не се променя или се променя твърде бавно. Вие мислите с категориите на днешния ден. Но ако можехте да върнете съзнанието си десет-двадесет години назад, тогава щяхте да се учудите, щеше да ви струва, че всичко около вас спи и се движи със забавено темпо. Не, ускорението е поразяващо и развитието на човешкото съзнание привлича повишеното внимание на различните светове. И на нас, земните Владици, това ни докарва куп допълнителни грижи, защото върху нас лягат задълженията по координация на различните мисии за помощ, които са устремени сега към Земята. Затова всички наши усилия сега са събрани в единен порив – да помогнем на човечеството да преодолее критичната точка в своето развитие колкото може по-спокойно.

Вие знаете, че когато автомобилът се движи с повишена скорост, ситуациите по пътя, които обикновено не са опасни, в този случай могат да се превърнат в места с повишена опасност. И всеки камък по пътя може да причини катастрофални последствия. Затова ние сме съсредоточени върху пътя и полагаме всичките си усилия, за да предотвратим всякакви неблагополучни ситуации и прояви.

Как можете да ни помогнете в тази ситуация?

Действително, вие можете да помогнете и ние с удоволствие ще приемем вашата помощ, която ще дойде съвсем навреме.

И така, какво е необходимо да предприемете, за да облекчите ситуацията и да предотвратите неблагоприятно развитие на събитията? Препоръките тук са точно такива, каквито са, когато се намирате зад кормилото на транспортно средство в неблагоприятни климатични условия и се движите с повишена скорост. От вас се изисква внимание, съсредоточеност и спокойствие. Вие не трябва да отвличате вниманието си с нищо, което не е пряко свързано с целта, с вашето движение. Трябва да бъдете максимално съсредоточени върху пътя и върху това, което става на пътя. Да следите внимателно всичко и да не позволявате на ума си да ви отвлича. Защото вашият ум е много подвижен и понякога ви отвежда в такива дебри, че можете да забравите за всичко, дори за това, че се движите по опасен път с повишена скорост.

Затова поддържайте вашата съсредоточеност върху движението и върху всичко, което е свързано с движението.

Не позволявайте на никого да ви отвлича. И приспособявайте всички обстоятелства в живота си към това, да запазите избраната от вас скорост на движение. Вие можете да намалите скоростта на придвижването си. Но помислете тогава колко назад ще изостанете от еволюционната възможност. Нещо повече, еволюционната възможност може да мине покрай вас и вие дори да не я забележите.

И така, трябва да насочите всичките си усилия, за да запазите зададените темпове на изменение на вашето съзнание. И концентрацията ви върху пътя ще помогне на движението ви.

Ако направим много обичаната от нас аналогия с изкачване на връх, представете си, че се намирате върху отвесна скала и при това се опитвате да слушате концерт на популярен певец или да си приказвате празни приказки по телефона с ваш приятел. Вие, разбира се, можете да продължите да вършите всички любими неща от обикновения живот, но всеки порив на вятъра и не на време предприетите усилия да се задържите на въжето могат да доведат до твърде плачевен резултат.

Затова нека заедно да се съсредоточим върху изпълнението на нашите задачи. Вие ще ни помагате, като се постараете да не се отвличате и да не зяпате настрани, а ние от своя страна ще следим за темповете на изменение и ще координираме вашето развитие.

Аз се надявам, че ние с вас ще успеем. Защото просто не може да бъде иначе.

Винаги, когато ми се предоставя възможност да ви кажа няколко думи, ми се иска да се спра върху най-главното, върху това, което ще бъде особено полезно за вас и ще ви окаже максимална помощ по вашия Път. Ето защо днес аз реших да ви дам още един важен съвет, който се отнася до изменението на вашето съзнание и свързаните с това трудности. Постарайте се да възприемате всичко, което се случва около вас, като естествено развитие на събитията. И колкото и удивителни да изглеждат много неща, с които ще се срещнете в живота си, постарайте се да не резонирате много на тези събития. Не проявявайте твърде голяма емоционална реакция. Защото всякакви емоционални изблици могат да ви попречат да запазите темпото на вашето движение. Обръщам особено внимание на стабилността на вашите емоции, защото вашата уязвимост е свързана с това, че емоционалното ви тяло не винаги е очистено по съответния начин и може да си позволи непредсказуеми реакции.

Постарайте се да уравновесите емоциите си. И каквото и да се случва около вас в живота ви, разглеждайте всичко не от позицията на днешния ви ден, а от позицията на вечността. И тогава ще виждате като от птичи поглед всичко, което е извикало у вас твърде бурни реакции.

Смяната на декорите в живота ви просто ще се ускори. От вас ще се изисква способност да се приспособявате към бързо променящите се обстоятелства в живота ви. И посвещенията, които са преминавали по-рано в закритите школи на мистериите и са изисквали от учениците подготовка с години, в условията при които живеете сега ще стават по естествен начин за няколко месеца и, възможно е, дори за дни.

Посвещенията стават по-бързо и станаха възможни в обикновения живот. И това е нова милост и нова възможност, която дойде при вас заедно с изменението на космическия цикъл на времето.

Радвайте се, защото това, което по-рано можехте да постигнете в продължение на няколко живота, сега с увереност можете да преминете за един живот. И на мнозина от вас ще ви се струва, че в продължение на един живот изживявате много животи. И няма да ви се налага да се прераждате отново. Приключва програмата на един живот и почти веднага започва програмата на живота, който би могъл да бъде следващият.

Чудесата в живота ви едва започнаха. Свиквайте с чудесата.

АЗ СЪМ Ланто, с голяма Любов към вас.