Нека моят лъч на Милосърдието и Състраданието докосне вашите сърца

АЗ Съм Гуан Ин. Днес аз дойдох при вас, тъй като искам да поговоря. Моята беседа ще засегне тема, която е актуална за вас. Днес аз дойдох при вас като член на Кармичното Ръководство и в този ден трябва да ви съобщя нещо важно.

Аз няма да ви подготвям дълго за разговора. Надявам се, че всички вие разбирате цялата отговорност на текущия момент.

Тъжен факт остава това, че човечеството в голямата си част не е готово да възприеме онези истини, на които го учат Възнесените Владици в продължение на много милиони години.

Сега във въплъщение останаха онези представители на човечеството, които многократно, въплъщение след въплъщение, ако може така да се каже, оставаха да повтарят годината в училището на живота.

Това не са най-добрите представители на човечеството.

И сред тях има такива, които са готови да следват по-нататъшния еволюционен път, а има и други, които за мое голямо съжаление, вече не са способни да направят това.

Ето защо това време е времето, когато става сортиране на душите. Навярно вие така или иначе сте чували за това. В различните религиозни системи и учения тази истина се поднася по различен начин, но тя може да се проследи във всички истински духовни направления. Сега няма да се отклонявам върху различните нови направления, които представят някаква своя истина.

И така, човечеството се намира в онази точка на своето развитие, когато твърде много негови представители не са готови за по-нататъшна еволюция. Като Богиня на Милосърдието и Състраданието аз съм едно от звената, които вземат окончателно решение по отношение на тези душѝ. И всеки път се опитвам да се захвана за някакво качество или проява на добри чувства, които се намират в тази душа, по отношение на която трябва да се вземе окончателно решение. И колко ми е тежко, когато разглеждам хрониките на Акаша и не виждам нищо, което да е здраво и готово за развитие в този индивид, който стои пред мен в своите фини тела.

Това е много тъжна част от моята мисия, когато съм принудена да прекратя развитието на този или онзи човешки индивид. В този случай аз се ръководя от принципите на Милосърдието и Състраданието, но вече не толкова към този индивид, колкото към онези индивиди, които са кармично свързани с него и не могат да се развиват, тъй като въплъщение след въплъщение попадат в един и същи капан от интриги, заплахи и дори насилие и убийства.

И за да освободя тези душѝ от прекомерното бреме, аз вземам своето решение.

Тази част от моята работа е най-сложната. По същество аз поемам върху себе си отговорността за решаването на съдбата на човешките индивиди. И повярвайте ми, аз вземам решение, което не е утешително за стоящия пред мен индивид само в случай, че е достигнат предела на моето Милосърдие и Състрадание, което е несъизмеримо с онова милосърдие и състрадание, което всеки най-добър представител на човечеството може да си представи.

Настъпи времето, когато във въплъщение трябва да дойдат представителите на новата раса. Те много дълго чакат възможност за своето въплъщение. И за да могат да дойдат във въплъщение, на Земята трябва да бъдат създадени съответните условия. Земята трябва да бъде максимално очистена от всичко мъртво и отживяло. Иначе тази златна младеж на света, най-добрите представители на човечеството, няма да могат да съществуват в създалите се понастоящем условия на Земята.

Това космическо задръстване трябва да бъде пробито. И аз предчувствам, че по време на заседанията на Кармичното Ръководство ще ми се наложи да вземам много трудни решения. Но всички мои решения ще бъдат взети в името на Бога и за благото на еволюцията.

Трябва да се спра на още един важен момент. Сега във въплъщение се намират твърде много от най-добрите представители на човечеството, които са приели върху себе си доброволната жертва на въплъщението в това сложно време. Те добре знаеха, че много е вероятно тяхната мисия да бъде неуспешна и че няма да могат да я изпълнят. Аз искам да се обърна към вас, към онези от вас, които имат възможност да четат това мое послание.

Благодарение на голямата Божествена Милост, ние имаме възможност да даваме тези послания чрез нашия посланик. И не мислете, че винаги ще бъде така. Това е нашата ръка за помощ. Това е въжето на Божествената възможност, спуснато за вас от вашите братя и сестри, които вече са се възкачили на следващата еволюционна степен. Получавайки всеки път възможността да даваме тези наши послания, ние преди всичко и на първо място лелеем надеждата да измъкнем от менгеметата на материята онези, които пожертваха себе си и приеха въплъщение в това сложно време. На много от вас ви е необходим само малък енергиен импулс, за да се пробудите и да се изкачите на онова ниво на вашето съзнание, което ще ви позволи да си спомните за вашето Божествено предназначение.

Към вас се обръщам сега. Нека моят лъч на Милосърдието и Състраданието докосне вашите сърца. Нека да изчезнат всички прегради, които ви отделят от пробуждането ви за Висшата Реалност!

Към вас се обръщам преди всичко. И вие също можете да се обърнете лично към мен с писма до края на тази година и да помолите за помощ. Поемам върху себе си задължението да ви помогна, тъй като не мога да не откликна на вашия призив за помощ. И това е мой дълг да ви помогна да се измъкнете от тежката кармична ситуация, в която сте попаднали поради неопитност и неизкушеност, защото вашите сърца не виждат злото наоколо, а виждат само доброто.

Справедливостта ще възтържествува и аз няма да ви оставя каквото и да се случи с вас в това въплъщение. Аз ви обещавам това.


АЗ СЪМ Гуан Ин.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)