Небесата ви дават още един шанс

АЗ СЪМ Гуан Ин, дошла при вас.

В създалата се на Земята ситуация има твърде много моменти, които могат да изиграят както положителна, така и отрицателна роля в по-нататъшния ход на еволюционния процес. Имам предвид онзи отрицателен опит, който са натрупали много душѝ в хода на човешката история.

Погледнете, последните столетия светът през цялото време балансира на ръба на гибелта. И Възнесените Същества постоянно се намират в бойна готовност. Действително, ако се разглежда историята на човечеството от гледна точка на придобиване на духовен опит, то колкото и странно да ви изглежда, но именно това постоянно балансиране на ръба дава възможност на душите да постигнат максимален ръст, а на нас, Възнесените Същества, ни дава възможност да бъдем съпричастни към човешката история. Защото от това доколко съгласувано сме способни да действаме ние в критичните моменти от историята, зависи ще продължава ли, или няма да продължава съществуването на човешката цивилизация.

Твърде много душѝ, страдайки и преминавайки най-трудните тестове, са успели да се изчистят от вековната карма, която са заслужили с неправилно от Божествена гледна точка поведение в миналото. И сега много от тези душѝ помагат на човечеството от октавите на Светлината. Затова понякога като че ли напълно пропадналата по всички човешки мерки душа, е способна за един миг да се преобрази и да се изчисти. Да, точно такава е възможността, която дава ситуацията на планетата Земя сега. Затова аз, като Богиня на Милосърдието и Състраданието, идвам с първия зов при всеки страдащ индивид и се старая да окажа помощта, от която той се нуждае. И понякога един мой ласкав поглед и лъч на Любовта, излизащ от моето сърце, са достатъчни, намиращата се в страшни мъки и умираща душа да възкръсне за нов живот. И твърде много хора на смъртния одър, страдайки от тежък недъг, в последния момент, издъхвайки, завинаги се избавят от земните страдания и се възраждат за вечен живот.

Всичко зависи от това в какво състояние човек извършва прехода. Изпитва ли той злоба към целия свят, или напълно осъзнава безполезността на всички свои опити да получи удовлетворение за себе си и за своята душа в земните утехи и обръща своя взор към Небесата, към Бог.

В този момент на прехода душата се преобразява и възкачва по спиралата на Живота.

Затова винаги истинските вярващи са помагали на неизличимо болните да извършат преход, помагали са на техните душѝ заедно с прехода да получат избавление от всички натрупали се през вековете тежести в техните фини тела.

И това свойство на вашия свят – да възражда душите на хората буквално от пепелта, мръсотията и боклука – дава възможност на вашата планета да съществува, независимо от чудовищните изкривявания на Божествената енергия по всички лъчи.

Днес аз дойдох при вас, за да дам на вашите душѝ знание за пътя на прехода. Вие можете да извършвате преход в своето съзнание във всеки момент от вашия живот на Земята. Такава е особеността на настоящия момент. Вие можете да се избавите от бремето, под чиято тежест стене човечеството. Ключът и механизмът за изменение на вашето съзнание са скрити вътре във вас. На вас ви е необходимо единствено да осъзнаете новите принципи, които неизбежно трябва да дойдат на смяна на старите принципи, въз основа на които съществува обществото сега. Необходимо е да осъзнаете, че такива качества като Любов, Милосърдие, Състрадание не са нещо абстрактно.

Това са качествата, които задължително трябва да влязат в живота на всеки човек, който желае да продължи еволюцията на планетата Земя. Достатъчно е просто да изпитвате постоянна жажда и потребност за промени. Вие сте длъжни да се устремявате с цялото си същество към бъдещия свят, свят лишен от присъщите на човечеството на този етап недостатъци и пороци. И от този ваш устрем във вашия свят ще се проявят онези правилни образци на музиката, архитектурата, новите системи за образование, здравеопазване, новата икономическа система, каквито вече има и постоянно си пробиват път в съзнанието на индивидите, чиято цел на въплъщение е да внесат тези образци на физическия план.

Човечеството е затънало в старото съзнание, в стария начин на живот. И когато на всеки човек, живеещ на Земята стане ясно, че така не бива да се живее и се изискват бързи изменения и преобразувания, тези изменения и преобразувания, тези правилни образци от всички области на човешкия живот ще започнат да се проявяват, да се материализират тук и там по Земята.

Необходимо е единствено да поискате да се разделите с начина на живот, който съществува около вас. Проявете своята свободна воля, озвучете тази ваша свободна воля на Небесата в своя призив:

„Господи, аз се изморих от безизходността, изморих се от недружелюбието и намръщените лица на хората. Аз искам преображение! Моята душа жадува за обновление! Моята душа се измори и иска идването на новите енергии, енергиите на Любовта, Дружелюбието, Състраданието и Милосърдието. Помогни, Господи, ускори процеса на преобразуване на планетата Земя!”

И щом достатъчно количество индивиди бъдат готови в своето съзнание, измененията на Земята няма да се забавят. Възнесените Учители са готови за преобразуванията. Всички Небеса устремяват своите погледи към Земята. Идва вашият ред. Нима не чувате зова на времето?

Невъзможно е да не се забелязват знаците, пръснати тук и там под формата на климатични условия, под формата на катаклизми, под формата на безпорядък в икономиката и финансовата сфера.

Настъпи времето, когато Небесата ви дават още един шанс и аз ви заявявам това като член на Кармичното Ръководство.

АЗ СЪМ Гуан Ин.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)