Не търсете истината, която идва от човешкото съзнание, устремявайте се към Истината, която постъпва във вашия свят от Висшите октави на Светлината и тогава ще сътворите светлото бъдеще за планетата Земя

АЗ СЪМ Циклопей, дошъл при вас в този ден.

АЗ СЪМ дойдох и както винаги, бих искал да използвам всяка възможност за общуване между Небесата и земния план, за развитие на вашето съзнание.

Вашето предназначение е да станете високоразвити космически същества. Вие прониквате със своето съзнание във все по-фините слоеве отначало на менталния план, а после и на по-висшите планове. И виждането, което имам за вашето израстване и за вашето предназначение, основавайки се на моя опит ми подсказва, че вие ще оправдаете надеждите, които се възлагат на вас. Аз се радвам, че след дългите години на пълно безверие и тъма, обхванали Земята през последните столетия, вечните знания успяват да покълнат. Нищо, че засега не са на много високо ниво. Важното е да се разбуди съзнанието на живеещото днес поколение, за да получат новите поколения почва за по-голям растеж на своето съзнание и да станат способни за възприемане на по-големи знания за Божествената истина.

Вие задръствате своето съзнание с маса непотребни неща. Дойде време, когато трябва осъзнато да подхождате към всичко, на което се спира вашето внимание. Защото всичко, към което насочвате вашето внимание, оказва върху вас много силно въздействие. Затова трябва да разберете, че понякога гледането на един лош филм или среща с човек, който носи отрицателни вибрации, може или да спре вашето развитие, или да го насочи в неправилна посока.

Ето защо бихме искали да развивате в себе си способност за Божествено виждане и предвиждане на ситуациите.

Именно Божественото виждане е качеството, на което аз обучавам човечеството в своята обител. Щастлив съм сега да изляза пред толкова голяма аудитория, която чете тези послания на много езици. Щастлив съм да доведа до вас своето Учение не когато сте в спящо състояние, а когато сте в бодърстващо състояние на ума.

Сега дойде време, когато вашите Божествени способности трябва да се събудят и постепенно да осъзнаете своето Божествено предназначение. Тази наука, за съжаление, не се преподава във вашите учебни заведения и дори рядко може да се видят по рафтовете на вашите книжарници и библиотеки книги, които действително дават Божественото знание. Защото за съжаление литературата, която се разпространява във вашия свят, само ви отклонява от истинския Път и ви лишава от Божествената нагласа, като ви кара да разчитате на плътския ум и интелектуалните измислици. Този път не е Божественият Път, защото ви принуждава да развивате не Божествени качества, а чисто човешки. За да развиете в себе си Божествени качества, е необходимо да се откажете от всички привързаности към нещата от вашия свят. Необходимо е да стъпите на Пътя на Посвещенията и да следвате този Път. В минали времена на Земята е имало школи, в които са обучавали на Божествената наука. Предвиждам в близко бъдеще възобновяване на тези традиции на Земята. За това е нужно дотолкова да се промени съзнанието на хората, че тези школи да получат пълна подкрепа и одобрение на правителствено равнище и да влязат в държавна програма за образование и възпитание на децата и възрастните.

Точно тази задача е насъщна и ви заявявам, че правителството на страната, която на официално равнище признае нашия Посланик и на държавно ниво успее да реализира нашите планове, ще получи цялата ни благословия и помощ. Това е следващата много важна крачка в развитието на планетата Земя. Защото досега, макар ръководителите на различни страни да се намираха под наше влияние, нашите контакти бяха покрити с тайна и скрити от любопитни очи. Сега настъпи време, когато сме готови да излезем от покрова на тайните и открито да даваме нашите знания и нашето Учение. Защото ситуацията на планетата сега благоприятства този ход на развитие на събитията. И за да ви стане по-ясно, ще ви кажа, че още предишните посланици се опитваха да установят контакти на правителствено ниво с правителствата на различни страни, но това не стана. Ние не сме се отказали от тези опити и заявяваме сега чрез нашия Посланик, че Великото Бяло Братство е отворено за сътрудничество на държавно равнище с всички правителства във всички страни на света. Ние няма повече какво да крием, защото Истината се възвестява свободно чрез Интернет и нашите вестоносци имат възможност свободно да провъзгласяват Истината, без да бъдат подлагани на преследване.

Сега бих искал да се спра на един важен въпрос, който се отнася до бъдещето на човечеството на планетата Земя. Вашето бъдеще е пряко свързано с вашите деца. И от това, как ще успеете да подготвите следващото поколение, зависи доколко това поколение ще успее да развие в себе си Божествени качества и да изпълни своето Божествено предназначение. Не забравяйте, че като полагате грижи за следващото поколение, вие фактически се грижите за самите себе си. Защото няма да мине много време според земните мерки и вие отново ще дойдете във въплъщение на Земята. И в зависимост от вашите усилия, които сега ще положите за възпитанието на подрастващото поколение, ще получите прераждане в по-благоприятна среда, която ще способства за вашето духовно развитие. При Бог всичко е премислено и всички следствия произтичат от своите причини. Замислете се над това, което ви казах. И дори вашите усилия, които ще насочите към възпитанието на своите деца, да не се увенчаят с успех в сегашния ви живот, проявата на грижа за бъдещето на поколението ще остави незаличима следа във вашата аура и натрупванията във вашето каузално тяло ще бъдат използвани от вас в бъдещите ви животи.

Законът за кармата и Законът за прераждането или реинкарнацията са двата най-важни закона, които трябва да се изучават във вашите учебни заведения наравно с физиката, математиката и химията. Повярвайте ми, че ползата от изучаването на тези закони ще бъде много по-голяма, отколкото ползата от изучаване на законите на Нютон или Паскал.

А сега бих искал да обмислите внимателно в своето сърце и да изградите в сърцето си представа, какво лично вие бихте могли да направите, за да може новото поколение, което идва в този свят, още с първите си крачки да получава истински знания и представи за света, в който идва – знание, основано не на изтърканите човешки истини, а на Истината, утвърдена през вековете. Защото колкото и да са били притеснявани нашите вестоносци в миналото и в настоящето, Истината, на която те учат, живее и ще живее през вековете. Защото всичко, което е от Бог, ще живее вечно, а всичко, което е от човека, ще бъде забравено ако не от това поколение, то от следващото.

Не търсете истината, която идва от човешкото съзнание, устремете се към Истината, която идва във вашия свят от Висшите октави на Светлината и тогава ще сътворите светлото бъдеще за планетата Земя.  

АЗ СЪМ Циклопей, предвиждащ светло бъдеще за планетата Земя.