Не можете да се пазарите с Бог

АЗ СЪМ Иисус, дошъл отново при вас.

Бих искал днес да се спра на още една тема, която може да ви бъде полезна и в същото време може да не ѝ придадете особено значение поради вашето увлечение по илюзорния свят.

Както винаги, вниманието ви е насочено към илюзорните неща във вашето обкръжение. Много ви е трудно да извисите съзнанието си и да се изкачите на това ниво на възприемане на Божествената реалност, където всичко, което ви заобикаля, тъмнее и бледнее в сравнение с красотата, чувствата и стремежите, които можете да получите в нашия свят.

Но положението ви в двойствения свят най-добре спомага за вашето развитие и придвижване. По Пътя ви има точка, след преминаването на която вече няма да намирате удовлетворение в нищо, което ви заобикаля в илюзорния свят. Достигането на тази точка е наша и ваша основна задача. Ако сравним това с изкачването на някакъв връх, то представете си, че се катерите по голи скали, преминавате през тесни урви и изведнъж излизате на площадка, от която пред вас неочаквано се открива такъв пленяващ изглед, че очите ви се насълзяват и разбирате, че си е струвало да се катерите, струвало си е да рискувате живота си и да преодолявате себе си, за да можете да се насладите на този изглед.

И разбирате, че привързаността ви към света, който е зад вас, постепенно се стопява и вие се сливате с красотата на заобикалящия ви свят, и няма повече нищо, което може да ви изкуши в света, който сега вече завинаги оставяте. Защото независимо, че продължавате да вървите във физическия свят, вие вече не му принадлежите. Във вас няма нищо, което да е от този свят. Във вас няма никаква енергия, която да ви тегли към света на илюзиите.

Но вие продължавате да сте в този свят, защото напълно осъзнавате, че има много други, които се нуждаят от вашата помощ и от вашия опит.

Виждате причината за страданията на хората, виждате защо те страдат и разбирате как могат да се избавят от страданията. И независимо от това, че говорите на тези хора на много обикновен език, казвате им много обикновени неща, много малко от тях са в състояние да ви разберат.

Аз бях на Земята, говорих с хората. Прекарах хиляди часове в общуване с тях. Опитвах се да доведа до съзнанието им тези неща, които бях осъзнал благодарение на това, че поисках да се разделя с моята нереална част и се разделих с нея. Но колкото и просто да се опитвах да говоря на хората, само дванадесет ученика можаха частично да разберат даваната от мен Истина.

Така е сега и във вашето време. Колкото добре и достъпно да се дават знанията чрез този или друг Посланик, много малко са хората, които са способни да разберат в сърцето си същността на преподаваното Учение и още по-малко са тези, които желаят да следват този Път.

Ние даваме Истината открито. Приближете се до нашата маса. Можете да вземете всичко, което пожелае душата ви. И единственото нещо, с което неминуемо трябва да платите, това е вашето нереално аз, което трябва доброволно да пожертвате пред олтара за Служение на Бог, Служение на Живота, Служение на Йерархията на Силите на Светлината.

Аз виждам как пламват сърцата на мнозина, които четат тези диктовки. Аз виждам как се запалва огънят на техните стремежи. И колко е тъжно да гледам, когато човек отново се връща върху отъпканата пътека, която е безопасна, но която не води до никъде, освен до смъртта.

Вие сте безсмъртни духове. Болно ми е да гледам, как се обграждате с ненужни дреболии и се опитвате да си играете на Служение, вместо да служите искрено.

Как съумявате да съвместите красивите думи за Бог и Служение с живот, пълен с дребнави стремежи към кариера, благополучие, безгрижно безделие?

Няма да можете да съвместявате безкрайно тези противоположни неща. Рано или късно ще дойде моментът, когато трябва да направите избор, на кого служите.

Ще продължавате ли да служите на Златния Телец във вашия свят или ще изберете да служите на Бог и Живота.

Казвал съм, че не може да се служи на двама господари. Не може да се съвмести Служението на Бог и на мамона.

Казах тези думи преди 2000 години. И досега всеки от вас се сблъсква в живота си със същия този избор.

Бог ви иска изцяло. Не можете да се пазарите с Бог. Не можете да кажете: „Ето Господи, аз правя това за тебе, а сега, Господи, направи това, което аз те моля”.

Каква безмерна гордост трябва да притежавате, за да допускате търгуване с Бог?

Идвате в храма Господен тогава, когато се сблъскате с беди и нещастия, с болести и мъки. И всичко, за което идвате в храма, е за да направите сделка с Бог. Да запалите свещичка и да помолите за благополучно разрешаване на вашите проблеми.

Сериозно ли се надявате, че Бог ще откликне на вашата молба?

Смятате ли, че можете да купите Божественото милосърдие с вашите жертви?

На Бог не са му необходими никакви ваши жертви. Нито заклани телета, нито пари. Бог иска да отдадете само едно – вашата нереална част, това във вас, което не е от Бог.

Това е толкова просто. Но не можете го разберете. Всеки пророк или Учител, идвайки в този свят, е учил само на тази Велика Истина. И сега получавате същата тази Истина, която аз проповядвах преди 2000 години. Създадохте съвършени летателни апарати, летите в Космоса, стигате до дъното на океана, създадохте съвършени компютри и системи за връзка. Насочихте ума си по пътя на усъвършенстване на илюзията. Защо при цялото развитие на вашия ум, вие не можете да разберете простата Божествена Истина? Защото вашият ум е плътски ум. Ум, който принадлежи на вашия свят и служи на вашия свят. И вашата първостепенна задача е да се откажете от плътския си ум. Да се откажете от всичко, което ви привързва към вашия илюзорен свят.

Това не означава, че трябва да напуснете своя дом и да мизерувате. Макар че за някои и това ще е полезно. Трябва да премахнете от съзнанието си всякакви привързаности към света, в който живеете. Можете да продължавате да живеете в него, но само за да посочите със своя пример на другите Пътя, по който сте минали.

Всеки от вас върви по свой Път, но в крайна сметка за верен може да се счита само един Път – Пътят на пълно отказване от вашето его и от всякаква привързаност към вашия свят. Най-голям грях ще бъде желанието ви да заставите Бог да ви служи.

Именно върху това се подхлъзват много души. Вие използвате Божествената енергия за изпълнение на капризите и желанията на вашето его. Вместо напълно да коленичите пред Бог и в смирение да помолите: „Господи, ето ме. Вземи ме и ме използвай. Аз съм Твой раб. Аз съм нищо, Господи, Ти си всичко”.

Помислете върху моите днешни думи. Може да ви се стори, че те са доста груби или че нямат никакво отношение към вас.

Но не бързайте с изводите и внимателно анализирайте своите постъпки, своите дела.

Защото тези думи са актуални за 99,99% от хората, които сега са във въплъщение.

Аз съм принуден да дам това строго наставление. Защото твърде много хора се нуждаят от сурови думи, за да падне позлатата на илюзорния свят, да падне пелената от очите им и да могат накрая да видят Божествената Истина и да се устремят към нея с цялото си същество, с цялото си сърце.

Аз зная, че всеки от вас ще постигне Победа и ще издържи, и ще победи в своята схватка с илюзията, която продължава милиони години, но краят на която настъпва. Защото илюзорният свят, за разлика от Божествения, има свое начало и свой край.

Вървете по-бързо по Пътя си към реалния свят. За да не се затвори под носа ви вратата на възможностите.

АЗ СЪМ Иисус.

 

 

Звукозапис на диктовката. Текста чите Т.Н. Микушина.