Наставления за всеки ден

АЗ СЪМ Иисус, възлюбеният от вас. Аз дойдох, за да обновя нашите отношения с вас, основани на взаимна Любов. Вие наистина ме обичате, нали?

Аз идвах на Земята преди 2000 години. И една от целите и задачите на моето идване беше да дам на човечеството еталон за Любовта. Любов основана не на плътското желание, а Любов основана на по-възвишено, Божествено чувство.

Аз говорих, и учих моите ученици на отношения, основани на такова чувство за Любов. Когато се събира община, няколко семейства или хора за съвместен живот, единственото и необходимо условие е отношенията да са основани на взаимното чувство Любов.

Трудно ви е да разберете такова чувство, което изпитвате към всички хора, без изключение. Но аз притежавах този дар. Бог ми бе дал тази способност: да Обичам всички хора. И именно благодарение на тази способност успях да издържа всички изпитания, които Бог ми изпрати.

Можете да изграждате истински отношение във вашия свят само върху чувството на безусловна, безкрайна Любов.

Вие сте свикнали да изпитвате любов към родителите си, към своите мъж или жена, към децата си. Всичко това са различни проявления на една и съща Божествена Любов. Но това са само малки проявления, тесни проявления. Аз ви говоря за голямата Любов. За Любовта, която не отделя мъжете, жените, децата, животните и дори неодушевената природа.

Аз говоря за Любовта, която се разпростира неограничено и помества в себе си цялото Творение, всичко, което е около вас.

Много е трудно да се изпитва подобна Любов във вашия свят. Но ако не се научите да Обичате така, вие няма да можете да напредвате по Пътя на еволюционно развитие, на който ви учим.

Възнесените Владици, които ръководят еволюциите на планетата Земя, всички в една или друга степен притежават това качество Любов. Повярвайте ми, ние просто не бихме издържали милионите години, през които се занимаваме с човечеството на планетата Земя, ако не изпитвахме към вас огромна, всеобхватна Любов. Любов към вас не защото сте толкова добри, а Любов, защото вие сте част от Бог. Във всеки от вас има непроявена частица от Бог и задача на всеки е да прояви Бог, да даде възможност на Бог да действа чрез него.

Сега вие сте твърде заети и загрижени за своите светски дела. Постоянно се суетите и работите над решаването на дребни и крупни житейски задачи. Ще дойде време, когато ще се научите зад цялата житейска суета да виждате по-общи картини от развитието на човешката цивилизация. Ще се научите да наблюдавате и да виждате как във всяка възникнала пред вас житейска ситуация се проиграват създадените от самите вас по-рано причини. Ще се научите да различавате причините от следствията. И постепенно ще успеете да разплетете гоблена на Живота и да видите реалното, което се крие в този гоблен. Ще можете да видите реалния свят на Бог.

А сега ви предстои да се научите на още много неща, да разберете много неща.

Единственото, на което бих настоявал, то е да не спирате устрема в своето развитие нагоре, към Божествената реалност. Не трябва да забравяте, че зад всички житейски дреболии стоят по-крупни задачи. И колкото по-успешно решавате всички стоящи пред вас задачи на деня, толкова по-бързо ще се научите да виждате и да разпознавате зад всяка привидна сложност в живота познати ситуации. Ще можете да виждате причината за нещастията и бедите, ще можете да виждате това сами и да разказвате за него на другите.

Всичко това ви предстои. И когато изцяло овладеете живота във вашата физическа октава, ще можете да приемете по-отговорно Служение. Ние не можем да ви доверим много практики, методики, и не можем да ви доверим да управлявате енергиите в материята, докато не се убедим, че сте достигнали възрастта, когато ще сте способни да се отнасяте отговорно към даваните ви поръчения и правилно да използвате знанията.

А дотогава ще продължите да пребивавате в илюзията. Вие сами определяте цялото развитие, неговите темпове. И за едни развитието става бързо и успешно, буквално за един живот, а други не могат през целия си живот да отработят едно-единствено качество, един-единствен недостатък. И понякога изглежда, че много животни са по-възприемчиви от някои представители на така нареченото разумно човечество. И самонадеяното разчитане на плътските ви мускули, и желанието ви да управлявате ураганите и земетресенията наистина пораждат усмивка върху лицата ни. Вие не можете да усмирявате стихията извън вас, докато не се научите да усмирявате бурята от емоции вътре във вас.

Когато сте „извън себе си” и сте в състояние на крайно неравновесие, спомнете си как съвсем скоро, миналата седмица, се опитвахте да балансирате тази или онази ситуация на Земята. Бог ви показва степента на вашите достижения.

Само човек, който е достигнал пълно смирение и е способен в най-нежеланата и неблагоприятна ситуация да си спомни за Бог, само такъв човек привлича нашето внимание и ние сме готови да работим с него.

Запазвайте правилно състояние на съзнанието си през целия ден, ден след ден, година след година и ще съберете небивал урожай от духовни постижения.

Аз дойдох при вас, за да ви дам малки наставления. Надявам се, че тези мои наставления няма да ви хвърлят в отчаяние. Не е нужно да се корите и да се упреквате за минали грешки. Много е важно да дадете оценка в съзнанието си на всяка, дори на най-ужасната си постъпка, да се разкаете в сърцето си, да вземете решение никога повече да не допускате такава постъпка, и след това вече никога да не се връщате в мислите към тази постъпка.

Защото когато отново и отново продължавате да се връщате в мислите си към една или друга неприятна ситуация, вие постоянно я захранвате с енергията си и в резултат отглеждате страшно чудовище, с което не можете да се справите сами, без нашата помощ.

Аз дойдох и сега си тръгвам. Много съжалявам, че трябва да се разделя с вас, но времето на нашата беседа изтече.

АЗ СЪМ Иисус, ваш приятел, брат и помощник по Пътя.


Звукозапис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.