Наставления за текущия ден

АЗ СЪМ Ел Мория, отново дошъл при вас чрез моя Посланик.

АЗ СЪМ дойдох!

И както винаги аз бих желал да дам наставление, което ви е нужно на етапа от Пътя, на който се намирате.

Всеки път, когато идвам, ми се иска да ви предам състоянието и напрежението, което изпитвам, защото полагам неимоверни усилия, за да предам на моите ученици понякога много важна и необходима за тях информация. Аз изпращам моите мисли, давам знаци, изпращам ангели. И всеки път, когато срещнете моите знаци по Пътя, вашият ум по неведоми за мен причини си дава вид, че няма никакви знаци или приема случващото се като недоразумение или съвпадение.

Всеки път идвам и всеки път ви уча как да четете знаците. Аз не мога да общувам с вас с помощта на думите. Затова вие постоянно трябва да поддържате вашето съзнание на високо ниво. Най-лесно е да изпращам знаци във вашия свят. Но на вас не ви достига чувствителност, възприемане на финия свят, усещане на финия свят.

Вие добре чувствате астралния план и сте готови да сътрудничите с него. Но по- високите планове на Битието убягват от вашето внимание и външните обстоятелства в живота ви скриват от вас Божествените нива и затрудняват установяването на връзка с нашия свят.

Уча ви на чувствителност и да четете знаците. Всеки път, когато идвам, давам конкретни наставления. Всеки път ме слушате и буквално след няколко минути или часове забравяте това, за което е говорено. Съзнанието ви се превключва на нещата от вашия свят, на това, което ви заобикаля и вие със завидно постоянство се отклонявате от приетите от самите вас в порив на преданост и Вяра решения и се устремявате към мимолетните утехи и удоволствия на вашия свят. Трябва да се научите постоянно да пазите в своето съзнание представата за нашия свят. Постоянно трябва да усещате, че нашите светове взаимно се докосват. И всеки път, когато си позволявате да се откъснете от заобикалящата ви действителност и да устремите взор към Небесата, Небесата се приближават до вас. И всеки път, когато прекалено се съсредоточавате върху илюзорните проблеми на вашия свят, Небесата се отдалечават от вас.

Повярвайте ми, че вибрациите на вашия свят не остават постоянни през целия ден. В някои часове на деня, особено рано сутрин и късно вечер, когато глъчката във вашия свят утихва и нашият свят се доближава до вас. И в тези чудесни мигове много от вас могат да видят ангелите и елементалите дори с обикновеното си физическо зрение. В такива минути на близост на нашите светове твърде много хора, чиито вибрации още не са достигнали достатъчно хармоничност и чистота, обратно, чувстват безпричинна апатия, депресия и чувство за безсмислие на живота.

Затова ми се иска да ви кажа да следите в живота си всички подобни ситуации. Няма да мине много време според земните мерки и ще стане разслояване или разделение сред населението на Земята. Хората с по-високи вибрации ще напуснат Содома и Гомора на съвременните градове, клоаките на масовото съзнание и ниски вибрации. Те ще изберат за местоживеене чисти места, каквито все още има по земното кълбо. Хората, чиито вибрации са съзвучни със съвременните градове, ще останат в тях. Така по естествен начин ще стане изходът на новата раса хора в обетованата земя. И ангелите ще получат възможност да свършат безболезнено своята работа по отстраняването от планетата на целия този космически боклук, който не е способен на по-нататъшна еволюция.

Това пророчество е било давано чрез много пророци. И всеки път, когато хората го чуват, те продължават да се занимават със своите обичайни неща и в съзнанието си остават глухи. Само малко на брой хора, способни да чуват, се обръщат към Небесата и получават знаците по своя Път. Те се насочват към обетованата земя и това им позволява да продължат еволюцията.

Не ви плаша, а ви давам наставление.

Защото именно сега дойде време за откровен разговор с онези от вас, които са способни да чуят и са готови за конкретни стъпки на физическия план. Аз не искам от вас веднага да захвърлите всичко и да се устремите към далечни места. Не, векторът на вашия устрем постепенно ще привлече към вас Божествените възможности. И в един момент ще почувствате неуловимо желание за промени и ще промените живота си в съответствие с хода на Божествената еволюция. От вас се иска покорност пред Висшия Закон и желание да следвате Пътя на еволюционното развитие. А за това е необходимо да преразгледате живота си и своето отношение към живота.

Причината за отпадането от пътя на еволюцията е съсредоточаването върху собствената персона, излишната себичност и егоизъм. Това, което в близко време е необходимо да развиете в себе си, е способността за саможертва, състрадание и помощ на ближните. Когато сте в състояние да извършвате постъпки, неразумни от гледна точка на голямата част от човечеството, но безкористни и изпълнени с преданост към Братството, вие твърдо заставате на Пътя и ние хващаме здраво ръката ви в своите ръце. От вас се иска много малка проява на безкористност, устременост и преданост и тези качества сами ще привлекат към вас Божествените възможности, които ще ви изведат от съвременните содоми и гомори на пътя на Светлината и Радостта.

Помислете колко много печелите, следвайки Пътя, който ние посочваме, и колко малка е жертвата, която се иска от вас: единствено само вашата себичност и желанието да получите нещо лично за себе си.

Нивото ви на съзнание трябва да се издигне до степен, когато ще разберете, че правейки нещо за ближния си, вие фактически се грижите за себе си. Вие или отработвате кармичните си дългове, или заделяте блага карма, която ще позволи за един миг да излезете от опасна ситуация, стига само да произнесете зов.

Ние даваме наставления с надеждата, че мнозина от вас са способни да възприемат нашите слова. И не само да възприемат нашите слова, но и да започнат да действат в съответствие с даваното от нас Учение.

Много е важно именно затвърдяването на теоретичните знания на практика. Когато знаете Закона, но не го изпълнявате в живота си, вашата карма не намалява, а се умножава. Вие умножавате кармата си, тъй като има и такъв вид карма, като кармата на бездействието[1]. Вие сте получили това Учение, значи сте способни да го възприемете и да действате според него. Ако не действате в съответствие с полученото Учение, тогава се отклонявате от Пътя. Вие се отклонявате от Пътя дори тогава, когато не правите нищо. А вината за всичко е на вашия двойствен свят, свят, създаден от вас самите, от енергиите, които сами сте пожелали да изразходвате не за проявлението на Божествените образци, а за да получите нещо лично за себе си.

Дойде времето за преобразуване на вашия свят. И първото, което трябва да направите, е да започнете да действате в живота си в съответствие с даваното от нас Учение.

Аз бях много рязък и непреклонен. Защото времето се промени. Няма възможност да се чака повече.

АЗ СЪМ Ел Мория Хан.

 

 


 

[1]Учение за кармата на бездействието Възлюбения Кутхуми 24 юни 2005 г