Наставление за това как трябва да се отнасяте към всичко, което ви заобикаля във вашия плътен свят и в по-фините светове

АЗ СЪМ Ел Мория Хан, дошъл отново при вас чрез моя Посланик.

Както и преди, аз дойдох да поговоря с вас и да ви дам наставления, които се отнасят до вашия живот и вашето място в мирозданието.

Както децата, които идват в този свят, за да го опознаят, така и вие започвате процес на опознаване на света, само че на света, който засега е извън пределите на възприемане на вашите физически сетива.

Но този свят съществува и представлява Висша Реалност, в която след време ви предстои да се родите и да пребивавате.

Преди да се родите, когато вашата душа се е намирала във финия свят, вие сте получили обучение и наставление за това, какво ви очаква, когато преминете в плътния, физическия свят. Сега аз идвам, за да ви дам наставление за това, какво ви очаква, когато преминете във финия свят.

Защото колкото е по-голяма готовността ви за преминаване във финия свят, толкова по-малко усилия ще са необходими на вашата душа, за да се адаптира в нашия свят. Ние говорим на всички, но не всички ще могат да възприемат информацията, която се съдържа в диктовките и особено тази информация, която е написана между редовете. В това се състои разликата между диктовките, които идват от висшите октави и посланията, които получавате от по-ниския астрален и ментален план. Многомерност и многоплановост на посланията. Информацията се поднася така, че да бъде разбираема за всеки, независимо от нивото на неговото съзнание. Но има нещо, което остава скрито зад общите фрази и става разбираемо само за този, който може да чете между редовете и да чува глас сред тишината на безмълвието.

Има информация за всеки, но не всеки е способен да възприеме всичко.

Нека да не ви смущава това, че твърде много неща се изплъзват от вашето външно внимание. Ще настъпи етап във вашия Път, когато изведнъж ще започнете да осъзнавате това, което по-рано не сте могли да осъзнаете. Във вашата глава ще започнат да идват знания и няма да разбирате откъде имате тези знания. Ще се мъчите да си спомните източника на информация и няма да можете да си го спомните. Но някога ще се сетите, че сте чели тези диктовки на Възнесените Владици и неосъзнато сте получили информацията, съдържаща се между редовете.

Вие се включвате към определен информационен и енергиен егрегор чрез четенето на тези диктовки и придобивате способност да стигате спонтанно до различни слоеве на финия свят и да получавате информация директно от Висшите октави. Получавате обучение по време на сън, а също и обучение под формата на прозрения и разбирания, когато спонтанно стигате до високо ефирно ниво.

Затова не всичко е така просто, както изглежда на пръв поглед...

Но не се безпокойте. Никаква информация и никакво включване към източник на информация няма да се случи без вашето съгласие. Вие може да четете тези послания, изпитвайки недоверие към източника, съмнявайки се и така поставяте непреодолима енергийна преграда между нас и себе си.

И само когато вашата душа се радва и ликува при четене на нашите послания и вие изразявате с цялото си същество готовност за по-нататъшно обучение и по-нататъшно възприемане на информация, знания и енергия, само тогава Небесата откриват пред вас своите възможности и вие получавате достъп до нашите библиотеки, да нашите класове и бази данни.

Това е като да получите парола за достъп до определена информация. И тази парола ви се дава само тогава, когато изразявате своята готовност да си сътрудничите с нас и да получавате нашата информация. Но и ние от своя страна оценяваме нивото на вашето съзнание и вие получавате достъп до тези енергии и информация, които можете да усвоите. Ние щателно следим получената от вас доза енергия да не превиши прага, преминаването на който може да доведе до причиняване на някаква вреда на вашето здраве или на фините тела.

Затова процесите на проникване и сътрудничество между световете се намират под щателен контрол. Не може човек с користни мотиви да получи достъп до информация, която може да използва във вреда на някого. За критерий служат винаги вашите вибрации. Всеки от вас носи в себе си уникален спектър от вибрации. Вие сте уникално проявление на Божествения Пламък. И степента на вашите достижения наслагва с нищо незаличими следи върху вашия Пламък, върху вашите вибрации. Затова ние винаги можем да ви различим по вашия пламък, по вашите вибрации и следователно, по вашето ниво на съзнание.

Не трябва да се тревожите, че не получавате някаква информация направо от нас. Процесът на предаване и приемане на информация от финия план е отработен през вековете процес. Получавате толкова, колкото е необходимо, и тогава, когато настъпи подходящ момент за това.

Но трябва винаги да се намирате в състояние на постоянно очакване. Ако нямате стремеж и не проявявате готовност, тогава енергията не може да проникне във вашата аура и вие сами се изолирате от информацията, идваща от финия план.

От една страна, вие не бива да се тревожите, че не получавате информация, а от друга страна – необходимо е да проявявате постоянна готовност да приемете информацията в момента, когато тя трябва да постъпи към вас.

Съчетаването на тези две, бих казал, несъвместими качества, става насъщна необходимост.

Вие получавате информация тогава, когато се освободите от чисто егоистичното си желание за притежание. Информацията постъпва към вас в степента, в която сте способни да се освободите от вашата нереална част и следователно, да издигнете своите вибрации до такава степен, че да можете да достигнете октавите, в които тази информация става достъпна за вас.

Не може да има стандартен подход за всички. Всеки има своето уникално проявление на Божественост във физическия свят. И най-главното качество ще бъде вашата способност да се проникнете с Любов към замисъла на Твореца и да не преставате да се удивлявате на цялото това многообразно проявление на Божествеността, което съществува около вас. Да не се затваряте в себе си и в своите проблеми, а да наблюдавате многообразието и разнообразието на Божествените проявления. Да умеете да виждате Божествените чудеса и да им се наслаждавате. Ето защо се казва, че докато не заприличате на малки деца, няма да можете да влезете в Царството Небесно.

Аз ви дадох днес наставление за това, как трябва да възприемате контактите помежду си и с Божествената Реалност и как трябва да се отнасяте към всичко, което ви заобикаля във вашия плътен свят и в по-фините светове.

Надявам се, че наставленията, които получихте, ще спомогнат за вашето развитие и ще ви обогатят.

А сега дойде време да ви напомня за милостта в 23-я ден на всеки месец, която беше дадена от мен в предишните диктовки[1]. Сега трябва да обявя, че тази милост става достъпна и се практикува от много групи и отделни хора. Затова е взето решение, ефективността на действие на тази милост да бъде умножена не само по броя на хората, които участват в нея, а нейното действие да бъде умножено с още един порядък за всеки, който не пропусне нито един двадесет и трети ден на месеца през тази година, започвайки от 23 април 2006 г.

Аз ви поздравявам, защото тази Божествена милост стана достъпна благодарение на вашите достижения по Пътя.

АЗ СЪМ Ел Мория Хан и се прекланям пред Светлината на Бога във вас.

 


 

[1]Диктовки на Ел Мория от 27.06.2005 г. и от 7.01.2006 г.