Настъпва Новият Изход!
Всичко старо и неспособно на еволюционно развитие ще бъде сметено от лицето на Земята

Санат Кумара

АЗ СЪМ Санат Кумара.

Дългото прекъсване в Нашето общуване с вас е предизвикано от това, че Ние изчерпахме възможността за общуване с човечеството на Земята, която ни дариха Висшите Съвети на тази Вселена.

Необходимо е да обобщим резултатите.

В Моите първи Послания, с които Аз идвах при вас чрез този Посланик, говорих за това, че човечеството се е приближило до опасната граница на коридора на Божествената възможност, след която го грози небитие.

Възнесените Същества на Светлината винаги са се опитвали да спрат човечеството пред опасната черта. Един от начините за това е Нашето общуване с човечеството на Земята чрез Нашите Послания. Целта на Посланията е да върнат човечеството на безопасния път на еволюционото развитие.

Говорех за това, че човечеството не може да съществува, ако се е откъснало от Бога. Ако има откъсване от Бога, то това е подобно на раков тумор. Съсредоточеното върху удовлетворяването на своите желания и прищевки човечество, раздувайки своите желания и страсти, престава да съответства на замисъла на Бога и не е способно да продължи своето съществуване.

Не сме Ние тези, които унищожават човечеството. Човечеството се унищожава самό. И всички изобретения на науката стават средства за убийство, когато в живота си хората се отказват от Висшия Нравствен Закон, от Божествения Закон.

Ние постоянно предприемаме опити да върнем човечеството на безопасния път на еволюционното развитие. Ние постоянно, една след друга, изпращаме наши мисии.

Тъй като сега говоря чрез руски посланик, уместно е да си спомним Нашите ключови мисии в Русия, които Ние предприехме през последните 100 години.

Преди всичко - това е Семейството на последния руски цар, което цялото се състоеше от Наши посланици.

Какво се случи с това семейство? Те всички бяха убити. И до сега се извършва чудовищна гавра с паметта на невинно убитите.

Да си спомним другото семейство, което беше изпратено от нас в Русия. Това беше семейство Рьорих. Тя бяха принудени да избягат от Русия и много десетилетия дори името Рьорих не се произнасяше в тяхната родина. И дори в днешно време става чудовищно оскверняване на фокуса на Светлината, закрепен от Нас в музея на Рьорих в столицата на Русия.

Ние отново подготвихме Наш посланик, чрез когото сега давам това Послание. И какво се случва? Ашрамът на нашия Посланик е осквернен и подпален, тя е принудена да скита из различни страни, градове и населени места, чужди домове и хотели, като че ли няма родина. От разстояние, с помощта на съвременни видове оръжия, постоянно извършват атаки и постепенно унищожават здравето на Нашия посланик.

Ето го резултатът от Нашите три ключови мисии в Русия през последните 100 години.

Ние много пъти говорихме за това, че по начина, по който се отнасяте към Нашия посланик, Ние съдим за нивото на съзнание на човечеството. С едно само качество на почитание и уважение на Нашите вестители бихте могли да се издигнете на необходимото еволюционно ниво. Обаче и тази, както изглежда, проста възможност, се изпуска в продължение на 100 години.

Ние не можем повече да продължаваме.

Извършва се чудовищно изкривяване на енергията, която Ние вливаме във вашите сърца чрез нашия Посланик. Енергията ви се дава, за да извисявате вашето съзнание, да развивате в себе си Божествени качества и да се изкачвате по стъпалата на еволюционното развитие.

Вместо това вие вземате енергията и продължавате да я изразходвате за получаване на удоволствия от живота.

Много Владици пожертваха част от Своите каузални тела, за да продължава Божествената възможност по предаване на Нашите Послания.

Какво пожертвахте вие? Какво направихте за да защитите Нашия посланик?

Аз току що излязох от заседанието на Кармичното Ръководство.

Въпросът стои остро и драматично както никога досега. Така остро и драматично въпросът не е стоял от времето на Атлантида.

Владиците на Кармата са склонни да пуснат колелото на кармата, което през последните години Те удържаха с помощта на неимоверни усилия.

И това колело ще премине по цялата Земя от край до край. От запад на изток и от юг на север.

Когато димът се разсее и пепелта улегне, Ние ще се върнем и след определено време хората от новата цивилизация ще могат да получат от Нас обучение.

В своето предишно послание Аз ви указах последната възможност, която беше съгласувана от Мен с Кармичното Ръководство. Аз помолих за защита на Нашия Посланик. Като знак за това, че вие продължавате да стоите на стъпалата на Иерархията. В този случай Иерархията би запазила за себе си правото да продължи да ви защитава.

Но сроковете минаха и дарената от Мен възможност беше изпусната. Няма кого да вините за това, което ще се случи.

Това беше Ваш избор, който пет поколения светлоносци на Русия направиха през последните 100 години.

Защо говоря за Русия и не споменавам други страни? Защото през този период Русия беше за Нас ключова страна, чрез която Ние планирахме да променим ситуацията на цялата планета.

Това е свързано с текущия исторически момент и географското положение на тази страна.

Новият изход настъпва! Всичко старо и неспособно на еволюционно развитие ще бъде сметено от лицето на Земята.

Вашият индивидуален избор, ако той е правилен, ще легне в съкровищницата на световния еволюционен опит.

Винаги помнете, че вашият основен избор ви прави безсмъртни или смъртни. И изборът е в това, кое за вас е главното – Бог или обкръжаващия ви смъртен, илюзорен свят.


Аз бях с вас в този ден.
АЗ СЪМ Санат Кумара.

 


 


Аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)