Настъпи времето, когато човечеството трябва да прояви своята устременост и да излезе на новото ниво на съзнание

АЗ СЪМ Сурия, отново дошъл при вас чрез нашия посланик. Днес аз дойдох, не за да съобщя нещо ново. Днес дойдох, за да ви напомня това, което вие прекрасно знаете. Но когато оглеждате от нова гледна точка нещата, които вече са ви познати, то новото възприемане ви помага не просто да знаете, а прави възможно това знание да се слее с вас и да стане част от самите вас. И да можете в своето външно съзнание не просто да знаете и да разбирате много неща, но да можете да промените вашата вътрешна същност дотолкова, че да се издигнете на ново ниво на съзнанието, приближавайки се към онова ниво на съзнание, което трябва най-накрая да постигнете.

Аз съзерцавам вашия свят със своето духовно зрение всеки път, когато имам възможност да давам своите послания. И всеки път изпитвам радост от това, че имам възможност да споделя с вас своята Мъдрост и да ви предам желанието си да Служа на целия Живот.

Животът в тази вселена е устроен по удивителен начин по милостта на Твореца. И всеки слой на Живота има възможност да се развива в съответствие със своите закони, но в същото време той е подчинен на общия замисъл на Твореца на тази Вселена. Затова за вашето ниво на съзнание би било добре да запомните, че тази Вселена има Закон и той трябва да бъде спазван. Вашето нежелание да се подчинявате на Закона трябва да отстъпи мястото на покорност пред волята на Твореца.

Другояче не може да бъде. И игрите, на които играете сега, трябва да отстъпят място на реални действия, насочени в помощ на Живота. Тогава, когато осъзнаете своето единство с всяка частица Живот и насочите своето внимание в помощ на онези, които се нуждаят от вашата помощ, вие ще се изкачите на онова ниво на съзнание, което е необходимо на този етап от вашата еволюция.

Всичко онова, което не съответства на даденото ниво на съзнание, всички плесенясали привързаности на вашето его, на вашата нереална част, трябва да бъдат пометени от вятъра на промените и измити от лицето на физическия план на планетата Земя.

Вашата устременост към промените, към Новия Живот – ето какво е необходимо на този етап. Трябва да гледате по-високо, да вдигате поглед над суетата на обкръжаващия ви живот и да се стремите да надникнете в бъдещия свят, който вече е готов да приеме вашите души за по-нататъшно развитие.

Струва ви се, че говоря отвлечени неща, които по никакъв начин не са свързани с вашия живот.

Напротив, уверявам ви, че ви казвам точно онези най-главни неща, които трябва да заемат първо място във вашето съзнание. Само в случай, че успеете правилно да насочите вашите стремежи, вие ще можете да продължите еволюцията на вашата планета.

Вашето съзнание напомня неразтворена пъпка на цвете. По-смело обръщайте главата си към слънцето и неговите ласкави лъчи с любов ще свършат своята работа по разтваряне на лотоса на вашето Божествено съзнание за посрещане на Новия Ден, който идва.

По-смело се разделяйте с вашите привързаности! Не се бойте от промените! Не се бойте да паднете и да се ударите. Онези, които вярват, които са предани и устремени, постоянно се намират под нашето внимателно наблюдение. И ние грижливо ще предотвратим всякакви ваши неловки движения, за да съхраним зърното на вашия дух през цялото време на еволюционното ви развитие.

Вие се отнасяте внимателно към вашите растения и фиданки. Грижите се за тях и ги поливате. Точно така и ние се грижим за вас, за вашите души, по време на целия ви път не само на тази планета, но и в бъдещите светове, в които вие непременно ще преминете. Необходимо е постоянно да запазвате съзвучие с Висшите светове. Необходимо е постоянно да запазвате вашите вибрации на достойно ниво. Всичко, което ви пречи да бъдете постоянно съсредоточени в Бога, към Висшите светове, трябва постепенно да напусне вашия живот.

Необходимо е да отделяте повече време за своята душа, за разговор със своята душа. Разбира се, за много от вас е голямо изпитание и голям тест да останете дори и за малко сами със себе си. Не се страхувайте от самотата. Не се страхувайте да останете сами със себе си. Повярвайте ми, че това е привидна самота. И щом преодолеете това чувство за самота в своето съзнание, вие ще откриете, че около вас има хиляди същества на Светлината. И само вашето нежелание да се разделите със своите проблеми и земни привързаности ви отделят от цялата Йерархия на Светлината. Всички ние стоим и наблюдаваме израстването на вашето съзнание. И се вълнуваме всеки път, когато допускате стари привързаности и демонстрирате стари образци на поведение.

Настъпи времето, когато човечеството трябва да прояви устременост и да се изкачи на ново ниво на съзнанието. Това е неизбежен процес.

Всички постижения на вашата наука по никакъв начин не могат да се сравнят с онези възможности, които ще ви предостави преходът на новото ниво на съзнание. Всички възможности спят до определено време вътре във вашето същество. И много скоро ще започнете да усещате присъствието на тези непроявени сили и възможности вътре във вашето същество. Необходимо е само да разчистите пътя вътре в себе си, отказвайки се от привичните стереотипи на поведение.

Всичко, което ви пречи да преминете на новото ниво на съзнание, постепенно ще отмира. Повярвайте ми, че вашата привързаност към много неща и състояния е подобна на привързаността към миналогодишния сняг или миналогодишните листа.

Яркото пролетно слънце ще изгрее и ще разтопи снега и леда на вашите несъвършенства. И под ласкавите лъчи на слънцето ще се образува нова покривка от трева и листа. Не се страхувайте да се разделите със старото и отживялото! Устремявайте се напред – към новото и съвършено Божествено проявление във всичко.

Докато детето не направи първата крачка, то няма да се научи да ходи. И макар вашата първа крачка да бъде неудачна и дори да ви причини болка – не се отчайвайте. Ако мотивът ви е чист и устремът ви е силен, вие ще преодолеете времето и пространството и уверено ще продължите да вървите по просторите на тази вселена.

Възкачвайте се. Отхвърлете страха и неувереността.

Дерзайте!

Напред!


АЗ СЪМ Сурия!

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)