Настъпи време за обединение на
всички Светли Сили на планетата

АЗ СЪМ Санат Кумара. АЗ СЪМ дойдох, за да дам Послание, специално посветено на предстоящото пътуване на Посланика в град Санкт Петербург. Струва ви се, че от времето на приключване на цикъла диктовки, които ние давахме чрез Татяна през тази година, настъпилите изменения в заобикалящата ви действителност са малко.

Позволете да не се съглася с вас. Измененията в съзнанието на хората, които пожелаха да четат диктовките, надминаха очакванията ни. И ни остава само да съжаляваме, че нашите послания не достигнаха такова разпространение във физическия свят, на каквото разчитахме.

И така, от една страна ние виждаме колосален скок в развитието на съзнанието на тези, които прочетоха диктовките и ги приеха с цялото си сърце и душа. А от друга страна, ние виждаме бедственото положение на онези светлоносци, които не получиха достъп до тези послания и следователно не можаха навреме да получат живителна глътка от нашата енергия, която просто им е необходима в това сложно време.

Затова моята молба остава все тази: моля, направете необходимите усилия, за да могат нашите послания да достигнат до всеки светлоносец не само в Русия, но и по целия свят.

Жителите на Петербург по силата на кармичните причини, характерни за този град и свързани със събитията от 1917 г., напълно закономерно трябва да положат всички усилия, на които са способни, за разпространението на тези послания. Затова първата публична изява на Посланика пред хората ще бъде в град Санкт Петербург. Всички предишни изяви, за които вие знаете, са били в малки групи и сред природата.

Това предполага допълнителна отговорност на жителите на този град, с които Посланикът има също кармична връзка от предишни прераждания в Русия.

Нека не ви смущава явното несъответствие на вибрациите на посланията с вибрациите, на които вие сте свикнали и които са характерни за другите хора. Всеки път, когато идваме, ние сме принудени да използваме тези възможности и способности, които има даденият конкретен проводник на нашето Слово.

Аз се радвам, че импулсът и енергията, която вложихме в предаването на нашите послания, не се изгубиха и бяха подкрепени от светлоносците на Русия. Моля, разберете, че нямаме възможности да направим тези чудесни преобразувания, които са предвидени за Русия на финия план, без вашата непосредствена помощ и подкрепа. Нашето могъщество и залогът за успех са в единството на Възнесените Същества и невъзнесеното човечество.

Аз също така бих искал да насоча вниманието ви към вашето единство на физическия план.

Настъпи времето за обединение на всички Светли Сили на планетата. Нека да започнем този процес, независимо от вашата религиозна или групова принадлежност. Има нещо значително по-голямо от това, което ви разделя. И това е вашето Служение в името на Живота, на Бог, на всички живи същества. Обединявайте се на основата на Любовта, сътрудничеството и конкретните цели на физическия план, които можете да осъществите сега, веднага.

Не обръщайте внимание на това, което ви разделя, било то отделни положения на Учението ни или думите на молитвите. Концентрирайте се върху общото, което трябва да ви обедини. И това общо е Служението на Живота, Служението на еволюцията на Земята. И мярка за вашите достижения винаги е била и ще бъде жертвата, която сте готови да принесете за Благото на човечеството на Земята, за Благото на еволюцията на планетата Земя.

Нека още един път да се съсредоточим върху вашето сърце. Влезте в своето сърце и усетете вашето Единство. Вашето желание да Служите. Няма нищо, което да ви е разделяло и да ви разделя. Във вашето съзнание се ражда бъдещето. Сега, в този момент аз закрепвам фокуса на Единството във вашите сърца, в сърцето на всеки, който слуша и чете моите слова. Този фокус ще ви позволи да видите само Светлината в очите на хората, с които работите на физическия план. Това, върху което концентрирате вашето внимание, получава Божествена енергия, която постъпва чрез вас във физическия план. И сега вие ще видите само хубавото във вашите братя и сестри по Пътя. И винаги помнете, че всичко в този свят е като огледало, в което се отразява вашето съзнание и хората около вас ще ви покажат тази своя страна, която вие забелязвате в тях. И така взаимно ще усилвате потенциала на вашите достижения и ще умножавате вашите енергии, насочени за Общо Благо и Добро.

Живейте в Радост и Любов и отхвърлете всичко, което пречи на вашето пребиваване в Бог.

АЗ СЪМ Санат Кумара и бях с вас през този ден.