Настъпи времето, когато за цялата пълнота на Божествената Истина трябва да се обърнете към Висшата част от себе си

АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ и говоря вътре в тебе.

Всичко, което правихме досега, беше подготовка за възприемане от теб на нова информация. Днес ще направя опит да доведа до твоето външно съзнание част от нова информация в най-достъпен за възприемане вид.

Цялата сложност на общуването между световете се състои в това, че за нашите светове са характерни различни вибрации. Когато ние повдигаме твоите вибрации до нивото, на което можеш да възприемаш информация от висшите сфери на Светлината, тогава не съвпадането на твоите вибрации с вибрациите на  заобикалящия те свят влияе на всичко около теб и лично върху теб.

Твоят свят не може да издържи дори кратковременно повишаване на вибрациите. Моментално към мястото на приемане на диктовките се стичат всички онези сили, които противостоят на силите на Светлината. Затова е крайно трудно да се запази равновесието и баланса.

Затова не е толкова важна информационната съставляваща на диктовките, отколкото е важен самият факт на задържане на фокуса на Светлината във физическата октава и възможността да се използва този фокус на Светлина постоянно в продължение на значителен период от време. Ние имаме възможност да разпознаем силите, които ни противостоят и да вземем мерки за тяхното балансиране, неутрализация или преполяризация.

Цялата сложност се състои в това, че поради плътността на физическия свят е невъзможно пряко въздействие върху вашия свят с помощта на Съществата на Светлината, намиращи се в нашия свят.

Вашият свят е образуван като отражение на съзнанието на човешките същества. Според степента на отклоняване на съзнанието на човека от Божествените образци, материята все повече и повече се е уплътнявала и в крайна сметка се е образувала плътна завеса, отделяща нашите светове. Това е чисто енергийна завеса, през която общуването между световете е крайно затруднено.

При целия стремеж на Съществата на Светлината за слизане във вашия свят, те не могат да направят това, тъй като не могат да проникнат във вашия свят поради ниските вибрации. Същото е характерно и за човешките същества. Те не могат в своето въплътено състояние да се издигнат през завесата, ако не преминат определена тренировка и обучение под ръководството на Възнесените Същества, т.е. съществата, намиращи се зад завесата.

Затова Небесният свят не може да окаже непосредствено влияние на земния свят. За да може да се осъществява контрол и насочване на развитието на вашия свят в съответствие с Божествените Закони, ние сме принудени да прибягваме до помощта на посредници, хора, които са преминали определено обучение и са способни да издигнат своето съзнание до нивото на Възнесените Същества.

Процесът на взаимно проникване на световете е подобен на процеса гмуркане. Високоразвити Същества на Светлината се потапят във вашия свят, приемайки въплъщение и заедно с въплъщението приемат върху себе си определена карма във вид на различни несъвършенства. Ето защо казват, че няма съвършени същества във въплъщение. Съвършени същества просто не могат да съществуват във вашия свят.

Но в хода на своето развитие и обучение сътрудниците на Светлината възстановяват част от своите знания и способности и извършват потапяне вече в нашия свят, с помощта на медитативни практики и изменени състояния на съзнанието.

Заблуда е, че сътрудниците на Светлината са обезателно напълно съвършени, същински богове.

Съвършенството няма място във вашия свят. Поне в местата, гъсто населени с хора.

В това се състои трудността за разпознаване на сътрудниците на Светлината и различаването им от хората, избрали да служат на противостоящите сили. На силите, създаващи илюзията.

Когато вашето съзнание достигне определено ниво на развитие, вие ставате способни да отличите кои от хората на какви сили са проводници. Но на дадения етап на развитие на човечеството за обикновения човек не изглежда възможно да определи с представители на какви сили си има работа.

Ситуацията се усложнява още и от това, че всеки човек, който идва във въплъщение, е подложен на действието на две противоположни сили. По същество противоборство между тези сили има във всеки човек. Имам предвид противоборство между силите, умножаващи илюзията и силите, свиващи илюзията.

Затова във всеки даден момент от време в човека могат да преобладават едните или другите сили. Например, вчера сте работили с човек, в когото са преобладавали силите на Светлината, т.е. него бихте могли да го смятате за светъл човек. Но е изминала една нощ и в хода на вътрешната борба на този човек, победа или частична победа са удържали силите на тъмата.

Вие си имате работа със същия този човек и външно той изглежда точно така, както вчера, но по своята същност той е друг човек. И тази негова вътрешна същност ще започне рано или късно да се проявява. Но ще мине не един месец, може би дори година, докато тези изменения в човека станат видими. Ето в това се състои сложността на взаимодействието с вашия свят. Фактически вашето физическо тяло е просто механизъм, робот, който се управлява от вътрешните сили, под въздействието на които човек е избрал да попадне.

Ето защо постоянно ви се казва, че трябва да се ориентирате по отговорите на вашето сърце, на вашето Висше Аз. Вашето Висше Аз винаги знае отговора на въпроса с кого си имате работа, какви сили стоят зад човека, който стои пред вас.

За съжаление няма друг по-надежден и верен начин да се ориентирате във вашия свят.

Затова цялото истинно учение, което ви даваме, е насочено към развитие на връзката ви с вашето Висше Аз. За да не сте като слепи котета, натъкващи се от един учител на друг, преминаващи от една вяра към друга, от едно религиозно течение към друго. Нашата задача е да ви научим да се ориентирате не само във външните учения, но вътре във всяко учение. Защото и вътре във верните учения има хора, които действат на страната на силите на тъмата, и в ученията, които може да смятате за неверни, има хора, които са светли служители.

Няма и не може да има еднозначност във вашия свят.

И целта на днешната беседа  не е да ви представи черно-бяла картина на света, където се борят две противоположни начала и фронтовата линия между тези противостоящи страни е ясно очертана.

Вашият свят действително представлява арена на борба на две начала или две сили. Но нюансите и тънкостите на тяхното проявление във всички области на човешката дейност са така хитро оплетени, че няма възможност това хитро сплитане да се разплете бързо и без загуби.

Затова ходът на еволюционното развитие на човечеството е призван да ви научи да се оправяте във всички тънкости на гоблена на живота. Да намирате най-малките оттенъци на светлината и сянката в окръжаващата ви действителност и в края на краищата всеки от вас да се научи безпогрешно да определя пътя и посоката на своето движение.

Но дотогава вие ще попадате в различни кармични ситуации, ще попадате под влиянието на различни сили.

В хода на преодоляването на препятствията пред вас и разпознаването на всички оттенъци на светлина и сянка в окръжаващия ви свят и преди всичко вътре в самите вас, вие ще получите чисто Божествено виждане и ще натрупате безценен опит, който ще бъде вашето съкровище на Небесата. Това съкровище, за което не са страшни нито ръждата, нито молците.

Дойде етапът, когато трябва да изоставите черно-бялото мислене и самостоятелно да намирате зърната истина. Сегашният етап на вашето развитие се характеризира с това, че имате много учители и много течения. За да се ориентирате в цялото това многообразие, на вас ви е нужен само един ориентир, с който винаги разполагате – вашето Висше Аз.

Затова тези от вас, които поемат пътя за установяване на връзка със своето Висше Аз, ще имат предимство на този етап от еволюционното развитие пред хората, които по старому ще търсят външен учител, външна организация, способни да им дадат цялата пълнота на Божествената Истина.

Настъпи времето, когато за цялата пълнота на Божествената Истина трябва да се обърнете към самия себе си, към Висшата част от себе си.

Може да обиколите цялото земно кълбо в търсене на отговорите на вашите въпроси. Може да посетите стотици учители и хиляди организации, но това, което действително трябва да направите на този етап, е да се обърнете към единствения Гуру, който живее във вашето сърце и който ви чака, за да ви даде своите наставления и своето обучение.

АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ