Настъпи време да проявите своята истинска природа на Будди

АЗ СЪМ Амитабха Будда. Аз идвам рядко. И всеки път, когато имам възможност да открехна врата към вашия свят, аз се старая преди всичко да ви дам онази представа, която ще ви позволи да излезете от рамките на вашия свят, с които сте свикнали. Защото има нещо по-голямо, към което трябва да се стремите. И вие трябва да отгледатетова по-голямо нещо в своите сърца.

Когато идвам във вашия свят, аз имам желание да дам наставление по тема, която е актуална за всеки от въплътените. Става въпрос за това по какъв начин можете да преодолеете своите страсти. Това във вас, което бушува като океан и пречи за успокояването на ума.

Вие сте несъвършени в своето проявление. И вашето несъвършенство е временно, както и самото проявление. Затова на вас ви е определен само срокът, в който да успеете да се избавите от всичко във вас, което разделя мен от вас, вас от Бог.

Говоря ви със загадки, но вие ще ме чуете. Защото това, което казвам, не е предназначено за вашия физически слух. Аз говоря с вас на език, разбираем за вашата душа. А вашата душа е онази част от вас, която е най-чувствителна и най-податлива на нашето влияние. Сега говоря от името на много Будди и Бодхисатви. Ние сме онзи клон в Йерархията, който поддържа Знанието и способства за проявлението на Божествената мъдрост в умовете на невъзнесеното човечество. Ние служим на хората на планетата Земя, но колко малко от вас дори се досещат за нашето съществуване.

Ние смирено изпълняваме своя дълг. И много разчитаме на това, че сред вас ще се намерят такива, които ще се решат да следват пътя на Буддите.

Има много пътища и пътеки, които водят към Бог. И за да изберете по-нататъшния път, когато се намирате на кръстопът, при вас винаги тихо ще се приближи Будда, един от нас, и ще ви предложи да вървите заедно с него.

Нашият път е пътят на пълното смирение пред Висшия Закон. И онзи от вас, който е готов да върви по пътя на Буддите, знае, че няма никакви външни атрибути при следването на този Път. Нито статуи на Будди, нито благовония, нито звънчета – нищо не е важно, освен едно: вашата покорност и вашето желание да служите на живите същества, обитаващи всички светове. Ние идваме при вас, когато ставате способни да достигнете това състояние във вашите ежедневни медитации.

Знаете, че аз съм този Будда, който обучава на практиката на медитацията. За вас, онези, които живеете в големите градове и нямате възможност да отидете в будистките центрове и манастири, представлява определена трудност да овладеете практиката на медитацията. Тази практика е традиционно известна в Тибет и много лами обучават в практиката на медитацията своите ученици. Но сред вас са въплътени много Будди. Много Будди рискуваха да се спуснат по кристалната струна във въплъщение в това сложно за планетата време. Много от тях не осъзнават, че са Будди и аз дойдох, за да ударя будисткото звънче и да разбудя паметта на техните душѝ.

Защото вие трябва да стигнете до осъзнаването на своята вътрешна природа. Настъпи времето да проявите своята истинска природа на Будди. Времето не е чак толкова много и аз дойдох още веднъж да ви напомня, че вашата целеустременост и последователност в прилаганите усилия са необходими както никога досега.

Буддите се отличават именно по способността при каквито и да са външни обстоятелства да не изпускат целта, за която той или тя са се въплътили във физическия свят. Истинският Будда ще изпълнява своята мисия, дори когато попада в толкова неблагоприятни условия, че никой от хората около него дори не подозира за съществуването на невидимата Йерархия на съществата на Светлината, Буддите и Бодхисатвите.

Истинският Будда дори в обкръжението на хора, намиращи се в много помрачено състояние на съзнанието ще помни, че има Висш Закон и ще следва този Закон. Защото природата на Будда прозира във всяко негово движение, във всичко, което прави и в начина, по който го прави.

Истинският Будда не е привързан към резултата от своята дейност. Той няма да работи за пари или почести. Истинският Будда ще осъществява своето Служение на Живота в най-неблагоприятните външни условия. Той ще се задоволява с оскъдна храна и бедно облекло, но богатството на неговата душа е невъзможно да се прикрие с никакви одежди. Златната същност на Будда прозира във всяко негово движение, във всяко действие и във всяка дума.

Много малко Будди се намират във въплъщение. И вие имате на какво да се поучите от тях. Ваша задача е да се научите да намирате въплътените Будди. И дори когато Будда или Бодхисатва, облечен в дрипи, проси милостиня, вие не трябва да го отминавате. Защото за вашето духовно ниво може да се съди по това, как се отнасяте към онези Будди, които се намират във въплъщение сега.

Длъжни сте да намирате тези Будди и да им помагате да осъществят своето Служение на Живота.

Когато действате за цялото човечество, когато сте готови да вършите вашата работа, за да бъдат щастливи всички живи същества на планетата, вие самите ставате Будда в това ваше безкористно Служение и сте способни със своя пример да спасите много душѝ, които не знаят нищо за Висшия Закон и никога не са чували за великите същества на Светлината, оказващи помощ на Земята.

Аз дойдох в този ден, за да напомня на онези от вас, които са приели това въплъщение в порив на безкористно Служение на човечеството на Земята, че вашето време настъпи. А ако вас все още ви владеят човешките слабости, навици и страсти, вие трябва веднага да се откажете от тях. Защото няма за кога да се занимавате с празни работи в същото време, когато няма кой да върши работата по Служение на Живота.

АЗ СЪМ Амитабха.

 


Звукозапис на диктовката на руски. Текста чете Т.Н. Микушина.