Настъпи моментът за сериозен разговор

АЗ СЪМ Ел Мория! Аз дойдох при вас в този ден за много сериозен разговор, който отдавна е назрял. И само нашето безкрайно желание за Служение на еволюциите на планетата Земя и нашата Любов са причината, поради която продължаваме да даваме нашите послания досега.

Обаче всичко си има край и е невъзможно безкрайно да ползвате нашата енергия, без да давате нищо в замяна.

Ние сме отговорни за Светлината, която даваме на човечеството на планетата Земя и настъпи моментът за сериозен разговор.

Сега, след като набелязах темата на нашата днешна беседа, бих искал да се върна няколко години назад, а именно във времето, когато започнахме работата чрез нашия посланик. Вие помните каква радост беше и колко надежди имаше! Вие помните как ликуваха Възнесените Същества за проявата на новата Божествена възможност! Измина определено време и настъпи времето да се обобщи резултатът за това, което е направено.

Никога не се случвало Светлината да се раздава необмислено от нас наляво и надясно. Настъпи моментът да платите вашите сметки, нашия кредит на доверието, което ви беше оказано.

И така, относно резултата от нашата петгодишна работа чрез този посланик. Какво е постигнато от вас на физическия план? Ние давахме Учение на най-високото достъпно в това печално време ниво. Ние лелеехме надеждата, че Божествената възможност, която се откри за Русия и за целия свят, ще бъде реализирана този път.

Какво имаме? Имаме неудържими, бесни нападки срещу нашия посланик. Имаме безкрайни съдебни процеси и дела, насочени срещу нашия посланик. И като резултат и венец на всичко, имаме безпрецедентен случай, когато земите на Ашрама безследно изчезнаха в търбуха на чиновническия бюрократичен апарат на Русия.

Прекрасен резултат от нашата петгодишна работа!

Повярвайте на моя опит в работата с човечеството на Земята. Никога досега нашите мисии на Светлината не са преминавали много гладко. Винаги срещу нашите сътрудници се е опълчвала цяла войска от служители на тъмата. И всеки път, когато насочваме нашите мисии на Светлината във въплъщение, всеки път, когато подготвяме нашите посланици, ние се надяваме, че човечеството ще се вразуми.

Нашите мисии на Светлината ни служат като своего рода лакмусови хартийки, по които съдим доколко човешката среда остава агресивна към Светлината, към всичко Божествено, което Небесата са готови да споделят с вас.

Имаме още един печален опит. И имаме още един случай, когато човечеството не премина теста за правото да влезе в Златния Век.

Вие знаете, че преди около сто години беше предприета една от нашите мисии на Светлината в Русия. По това време нашият сегашен посланик беше готова за изпълнение на своята мисия и прие въплъщение в състава на царското семейство в дома на Романови. Вие знаете печалния резултат, който се получи в началото на миналия век: цялото царско семейство беше разстреляно. И бъдещето, което беше готово да се открие пред страната, се затвори за сто дълги години. И в това време страната газеше до коленете в кръв без Бог, без вяра. И досега хората на Русия жънат плодовете на безбожието и произвола, който беше допуснат в началото на миналия век.

Бог е милостив и търпелив. И ние отново екипирахме нашия посланик и пак в Русия. Като познаваме огромния духовен потенциал на тази страна, като знаем как руският народ се измъчи без истинската вяра, този път ние се надявахме на успеха на нашата мисия. Резултатът от петгодишните ни усилия са незарастващи рани във фините тела на нашия посланик.

Да, промениха се методите, с които действат противоположните на нас сили. Но по същество нищо не се смени в съзнанието на хората. Методите за противопоставяне на Божествената възможност приеха по-префинен характер. На разположение на противоположните ни сили сега се намира чиновническо-бюрократичният апарат, съдът и дори новото изобретение – Интернет!

Печално е да се наблюдава тази картина на всеобщо разложение.

Съществуват определени методи, чрез които ние работим с човечеството на Земята в продължение на милиони години. Основният ни метод е да изпращаме наши посланици и пророци и по реакцията, която следва действията на нашите вестители, да съдим доколко човечеството се е придвижило в своето развитие.

Вашето време по нищо не се различава от средните векове. Изменили са се само методите. Затова сега внимателно наблюдаваме ситуацията около нашия посланик. Нацията преминава своя тест. Русия преминава своя тест за правото да бъде водач на народите. Страната преминава своя тест в лицето на отделните представители от елита на властта, на бюрократичния апарат, на средствата за масова информация. Всички слоеве на населението преминават своя тест. И своя тест преминава колективното безсъзнателно на нацията, егрегорът на Русия.

Аз не съм упълномощен засега да правя заключение. Дойдох само, за да ви разкажа как изглежда текущата ситуация от нашето възнесено състояние на съзнанието.

Плачевно е да се гледа как огромният потенциал на Русия, както и преди, остава неразгърнат. И нещо повече, получената енергия от нашите послания се изкривява и се твори карма. Нова карма. А вие знаете, че ще се наложи кармичните дългове да бъдат платени. И нашата сметка няма да се забави да дойде. Какво я очаква този път Русия?

Сега няма да правя прогнози. По своята същност аз съм оптимист. И независимо от известната твърдост и бащинска строгост, аз прилагам всички свои усилия на 100%, за да променя ситуацията и да бъде завинаги пречупен гръбнакът на дивия звяр, оседлал Русия.

Необходима ми е вашата помощ. Моля, дръжте своето съзнание на максимално високото възможно за вас ниво 24 часа в денонощието. В този случай аз и ангелите на синия пламък ще можем да присъстваме във вашия свят. Всяко негативно състояние на вашето съзнание, всяко осъждане, което изпитвате, всяко негативно състояние, което възниква във вас, отлага Божествената възможност за Русия и за целия свят. Ние се стремим да удържим нашите позиции. И всеки от вас, по отношението, което изпитва към нашия посланик, застава на едната или на другата страна на полето на Армагедон. Невъзможно е да не се заеме позиция. Вие се привличате по вибрациите към тази страна, чиито принципи са по-близки до вашата вътрешна същност.

Никой още не е успял да надхитри Бога. И работата, която ние сега извършваме на планетата Земя, е призвана да разкрие всеки, който е избрал пътя на противопоставяне на Бога.

Аз дойдох с нерадостно послание. Но няма повече космическа възможност да се мълчи.


АЗ СЪМ Ел Мория!

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)