Нашата задача е да разбудим колкото е възможно повече души

АЗ СЪМ Серапис Бей. И днес дойдох, за да изнеса поредната беседа: да затвърдя преминатия материал и да дам безценните зрънца на Истината, разпръснати в основния текст на беседата.

Навярно сте забелязали, че ние много внимателно даваме новото за вашето съзнание разбиране. Ние разчитаме на средното ниво на хората, които имат възможност да четат нашите послания. Всичко, което се явява твърде непривично за вашето съзнание, вие го прочитате, но на някакво ниво на съзнанието ви то среща съпротивление и дори отхвърляне. Затова ние се стараем много внимателно да даваме нашите послания.

Забелязахте, че посланията се дават от различни нива и от различни Владици. Защо е нужна такава полифония?

Сами по себе си всички вие представлявате неповторими индивидуалности. И онова, което е много близко за някого и засяга най-тънките струни на душата, другиго може дори да раздразни. Затова ние се стараем да обхванем целия спектър от интереси и потребности на душите, които се докосват до тези послания.

Като цяло виждаме, че нашата информация попада на благодатна почва и покълва под формата на отворени чакри на онези, които с благодарност възприемат всяко послание. И това дава възможност да се усилва ефектът на нашите послания, защото всеки от вас, който внимателно и с Любов подхожда към четенето на всяко наше послание, се включва в процеса на Служение. И вие сте своего рода малки светилници, които светят в мрака на вашия плътен свят и към вашата Светлина могат да се привлекат онези душѝ, които са съзвучни по вибрации с вас.

Но тъй като вашите пламъчета са много слаби и ту припламват, ту гаснат под влиянието на житейските неуредици, ние даваме нашите послания в продължение на значителен период от време, за да можете да укрепнете във вашата устременост и вече да действате самостоятелно.

И в същото време вие се нуждаете от външна подкрепа. Затова се стараем да ви помагаме по време на нощния ви сън, когато съзнателно се устремявате към нашите обители, намиращи се на финия план. За твърде много душѝ, намиращи се във въплъщение, това е единствената възможност, когато могат да получат обучение и знания на най-високо ниво.

Вие попадате в обителите в съответствие с вашите вибрации и се привличате към онзи Владика, с когото имате най-голямо вътрешно съзвучие.

Школите, които съществуват сега на финия план, могат да бъдат реализирани и на физическия план. Всичко, от което ние се нуждаем, това е наличието на надежден, проверен проводник на физическия план, който би послужил като катализатор. И тогава на физическия план би могла да се реализира наша школа, където бихме могли да провеждаме обучение отначало чрез нашите най-напреднали ученици, намиращи се във въплъщение, а след това би станало възможно и непосредственото идване на Владиците във вашия свят.

Ние много се нуждаем от хора, способни да реализират нашите планове на физическия план. Много ни е необходимо да бъдат закрепени фокуси на Великото Бяло Братство на физическия план.

И ако сега с помощта на предаването на тези послания във вашия свят ние достигаме ефекта на припламващи тук и там искрици или неувереното и непродължително горене на огньовете на вашите сърца, то имайки фокус на физическия план, ние бихме могли да служим като мощен маяк на Светлината, който да дава безпогрешно направление на много душѝ в океана на житейските бури.

Всичко, което ни е нужно – това е проводник на физическия план, способен безупречно да провежда нашите енергии и в същото време да притежава умението да работи в съществуващите на Земята условия.

Ние не искаме толкова много, възлюбени. И ако се огледате около себе си, ще видите колко материални ресурси и парична енергия се изразходват, за да се строят търговски комплекси и увеселителни заведения.

Ако незначителна част от тази енергия би била изразходена за изграждане на нашите школи, в които да даваме правилни образци и знания, тогава ние бихме извършили пробив в съзнанието на хората за броени десетилетия.

Възлюбеният Сен Жермен каза за Божествената възможност, която е сложена на златния поднос и от която вие можете да се възползвате. Аз ви казвам, че не се намери нито един достоен индивид, способен да вземе тази възможност. На някого му пречат вътрешните блокажи и стереотипи, на другиго пречи недостигът или липсата на Вяра и Преданост.

Въпреки всичко, ние ще реализираме нашите планове. И въпреки всичко, ще осъществим замисъла на Бога за планетата Земя. Искате ли да участвате в нашите планове?

Не се оглеждайте около себе си. Аз се обръщам към всеки от вас, който чете моето днешно послание. Всеки от вас, който е открил тези послания в интернет или на рафта в книжарницата, има възможност да застане под нашите знамена и да осъществи нашите планове.

Ние отново изпращаме нашия зов във вашия свят и ангелите тръбят сбор за онези душѝ, които преди да дойдат във въплъщение изявиха желание да служат като ръце и крака на Братството на физическия план.

Аз много добре разбирам, че илюзията сега се намира в разцвета на своята мощ. Толкова по-голямо достижение ще бъде за вас, ако успеете да преодолеете мрежите на илюзията и да излезете на свобода, където ги няма тягостните енергии на вашия свят, където цари дух на братство, взаимопомощ и Любов.

Новият ден отдавна трябваше да настъпи на планетата. Затова ние използваме тази Божествена милост за предаване на послания, за да предадем колкото е възможно повече енергия във вашия свят. И за да не можете повече да спите сладко в илюзията, за да изгубите покой, търсейки възможност да изпълните своя Божествен план.

Нашата задача е да разбудим колкото е възможно повече душѝ за активни действия по преобразуване на физическия и по-фините планове на планетата Земя. И ние използваме тази Божествена милост за предаване на послания, дадена от Великото Централно Слънце, специално в помощ на еволюциите на планетата Земя.

Аз дойдох днес, за да предам импулс на моите ученици, които се намират във въплъщение, а заедно с това да пробудя онези, на които са близки моите енергии, енергиите на моя лъч.


АЗ СЪМ Серапис Бей.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)