Най-високите нравствени идеали трябва да покълват преди всичко в семейството

АЗ СЪМ Нада.

Аз дойдох днес да беседваме спокойно по онези въпроси, които засягат практически всички, които живеят на планетата Земя.

Аз дойдох да поговоря за семейството, за дома, за това, което е неотменима част от човешкия живот и без което човешкият живот няма да бъде пълен и хармоничен.

Твърде много хора са разочаровани от своите семейства. Те изразяват своето недоволство и домовете им са се превърнали в клетка за мъчение.

Защо се случва това? И как е могло да се случи така, че най-святото за много хора – вашите деца, не получават любов и грижа и са принудени да растат сред разправии и откровена вражда?

Възлюбени, това не винаги е било така. И е по вашите сили да върнете в семейството си хармонията, любовта и спокойствието.

Аз бих искала да поговоря за ролята на жената в съвременното общество. Аз бих искала да си спомните, че жената е преди всичко пазителка на домашното огнище, на мира и спокойствието в дома.

Тогава, когато във всяко семейство, във всеки дом се възцари мир, любов и хармония, на противоположните сили ще им бъде много трудно да държат обществото в постоянен страх за бъдещето.

Именно семейството, неговото благополучие, лежи в основата на здравото общество.

А в семейството специална роля играе жената. Защото именно от жената зависи създаването на уют и обстановка на грижа и любов в дома.

Затова днес аз се обръщам преди всичко към жените. Вашата роля в обществото сега излиза на преден план. Именно от вас зависи какви идеали ще изповядват следващите поколения хора. Именно от вас зависи онова нравствено начало, на което вие ще бъдете способни да научите вашите деца и онова нравствено начало, което ще можете да поддържате във вашето семейство.

Чистотата на отношенията между мъжа и жената автоматично спомага за здравето на семейството и децата.

Когато вашите отношения са основани на истинска любов, вие сте предани на висшите нравствени идеали и в тази обстановка децата могат да възприемат истинската и неподправена любов. И качеството любов, поето с майчиното мляко, ще остане с вашите деца до края на живота им.

Замисляли ли сте се някога, че създаването на Божествена обстановка в повечето семейства на една или друга държава, може за едно поколение да създаде обществени отношения в тази държава, съответстващи на най-високите критерии за морал и нравственост?

Затова именно семейството, именно отношенията в семейството и към децата е това, към което трябва да се насочат усилията на водещата част от обществото.

В семейството няма второстепенни въпроси. Всичко е важно. Важно е и планирането, и раждането на детето, и грижата за неговото възпитание и образование. Важно е създаването в семейството на отношения, основани на грижата и помощта. В тази атмосфера бъдещото поколение ще усвои всичко необходимо, ще го пренесе в живота си и ще го прилага във всяка сфера на дейност.

Замисляли ли сте се защо сключвате брак? За какво и с каква цел?

Както и във всяка друга човешка дейност, във въпроса за създаване на семейство много важен е мотивът.

И ако сключвате брак, за да правите секс и да получавате законна основа за удовлетворяване на своите полови инстинкти, то с много голяма вероятност след известно време семейството ще стане за вас бреме и буквално мъчение.

Защото това, което правите, за да получите лични удоволствия и наслаждения, не може да ви донесе истинско щастие.

Но ако създавате семейство, за да си помагате един на друг да вървите през живота и с цел раждане на деца, които да възпитавате в най-добрите традиции, в този случай вашето семейство ще бъде най-близо до идеала.

Обаче за да бъдете винаги щастливи в семейството си, е необходимо на първо място във вашето семейство да има поклонение към висшия нравствен закон – така на общоприет език се нарича Божественият Закон в живота ви.

И така, когато подчинявате целия си живот на Висшия Закон, тогава и вашите отношения в семейството ще се изграждат върху високите стандарти на морала и нравствеността.

Търпимостта и търпението са онези черти на съпрузите, които просто са необходими за дълъг и щастлив семеен живот. Търпение и търпимост – това са качествата, които произтичат от качеството любов, истинска любов, основана върху Божествения стандарт.

Както можете да забележите, всичко в живота ви зависи от това доколко сте способни да провеждате в живота си Божествения Закон.

Във всяка област на човешкия живот винаги има два основни подхода – Божествен и небожествен.

И семейството, семейният живот, не прави никакво изключение от това правило.

Нещо повече, аз ще ви кажа, че най-високите нравствени идеали трябва да покълват преди всичко в семейството.

Когато сте устремени по правилния начин в самото начало на създаването на вашето семейство и след това поддържате търпеливо и планомерно вашето намерение през целия си живот, вие непременно ще имате здраво семейство, в което щастието ще присъства постоянно.

И тъй като една от главните цели на създаването на семейство е раждането на деца, за тяхното раждане трябва да се погрижите много преди зачатието. Защото колкото по-целомъдрени и чисти бъдат отношенията между съпрузите, толкова по-голяма е вероятността да привлечете за ваше бъдещо дете душа, притежаваща високи духовни постижения.

Защо се раждат толкова много деца и защо тези деца след време пораждат неудовлетворение у родителите си?

Защото процесът на раждане на деца е оставен на самотек. Вие не полагате грижи за това, самото зачатие да се състои като висш акт на Божествено Творение. Нали именно в процеса на зачеване и раждане на деца вие, хората, сте подобни на Богове.

И този висш творчески акт е сведен в повечето случаи до страничен ефект от сексуалните удоволствия.

Струва ли си след това да се оплаквате от вашите деца? Не, в съответствие със Закона за кармата вие привличате за ваше дете тази душа, която отговаря на вашето ниво на съзнание и на мотива при встъпването ви в брак, при зачеването и в процеса на бременността. А през първите години от живота на вашето дете е много важна ролята на майката, защото точно по това време детето буквално попива не само вашите постъпки, но и вашите мисли.

Ако сте правилно настроени, ако вашите мотиви са правилни, то с раждането на всяко дете ставате щастливи и си създавате заслуги за следващите въплъщения. А и още в настоящия си живот в зряла възраст получавате заслужените дарове на семейното щастие.

Ако пък вашите деца са родени случайно, тогава едва ли ще бъдете щастливи и едва ли в дома ви ще живее щастието.

В тази кратка беседа аз не успях да засегна всички въпроси относно семейството и детството.

Но важното е това, че накарах много от вас да се замислят колко важно е всичко във вашия живот. И всяка ваша крачка създава следствия, които могат да ви донесат щастие или нещастие.

Фактически вие сами се явявате творци на своето щастие.

Необходимо е само постоянно да бъдете осъзнати и постоянно да чувствате вашето единство с Бога.


АЗ СЪМ Нада.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)