Най-добрата проповед ще бъде вашият личен пример

АЗ СЪМ Богинята на Свободата, дошла при вас чрез този Посланик.

АЗ СЪМ член на Кармичното Ръководство и дойдох при вас с определена цел в навечерието на 23 април.

Възлюбеният Сурия дойде при вас на 19 март, за да ви уведоми, че милостта на 23-я ден в месеца действа сега само за онези души, които имат чисти сърца и чисти мотиви за действията си.

Затова не забравяйте, през 23-я ден на всеки месец вие имате възможност да преобразувате кармата на следващия месец.

АЗ СЪМ Богинята на Свободата и качеството Божествена Свобода за вас предполага преди всичко Свобода от вашата карма, свобода от онези енергии, които сте изкривили с вашите несъответстващи на Волята на Бог постъпки в миналото. Тези енергии ви привързват към физическия план и другите плътни слоеве на планетата Земя. Вашата основна задача е да се освободите от тази привързаност.

Този процес на освобождаване няма еднократен характер. Ако цялата изкривена от вас през хилядите въплъщения енергия внезапно се активира в аурата ви, вие не бихте могли да издържите подобно натоварване. Затова в съответствие с хуманния Закон за Космическите Цикли, вашият живот се разделя на интервали от време, когато се активизира една или друга изкривена от вас енергия. Тези интервали от време са кратни на 12-те основни лъчи на Космическия часовник. Тези времеви цикли се разделят на годишни цикли, така наречените 12-годишни цикли в съответствие със знаците на Зодиака и на месечни цикли във всяка година.

Това са циклите, в съответствие с които се завръщат при вас онези кармични ситуации, през които трябва да преминете за уравновесяване на енергиите, изкривени от вас по-рано и съдържащи се в аурата ви.

Всичко във Вселената става в съответствие с космическите цикли и тези цикли са записани от Бог на езика на звездите. Този, който изучи езика на звездите, ще получи достъп до подробностите в плана на Бог за цялата Вселена и за конкретната планета или звезда. В момента на раждането ви се пуска Космическият часовник за вашия животопоток. Навива се пружината на индивидуалния ви часовник. И като знаете плана на живота си, също определен от звездите в момента на раждането ви, можете да узнаете в кой период от време и какви енергии от вашите минали кармични записи стават достъпни за изчистване.

Ако внимателно проследите живота си, може да забележите, че със завидна периодичност на вниманието ви се поставят едни и същи проблеми, свързани с вашата психика и вашето възприятие за себе си и за околния свят. Пружината продължава да се развива и на всеки нов кръг едни и същи проблеми се връщат при вас със завидно постоянство. И вие сте принудени отново и отново да се връщате към своите неотработени качества и да решавате изправящите се пред вас житейски проблеми всеки път на ново равнище.

Това е като плискането на вълните в океана. Вълната залива брега и после отстъпва. При движението си тя въвлича камъните, намиращи се на брега на океана, увлича ги след себе си. За хиляди години камъните стават гладки. Всяка издатина на камъните се шлифова от океана. Точно така всеки ден, ден след ден, година след година Бог с помощта на Закона за Космическите Цикли шлифова вашите несъвършени качества, докато вие не станете гладки и вашата аура не получи правилна овална форма и не придобие прозрачност и цветове, които изначално са били присъщи на душата ви, преди да приемете въплъщение във физическия свят.

Този процес на шлифовка на вашите качества и тяхното преобразуване в Божествени качества продължава не един живот.

Мъдрият човек разбира, че действието на Космическия Закон не може да се избегне, но резултатът, към който ви устремява Космическият закон, може да бъде постигнат за по-кратко време, ако не се съпротивлявате на Закона, а помагате за осъществяването му. В този случай става постигане на резултата за по-малко космически цикли. И в това е смисълът на казаното – че дните за избраните ще бъдат съкратени.

Вие имате възможност да съкратите дните за пребиваването си на Земята само в случай, че ускорите изчистването на кармата. Това, за което обикновеният човек се нуждае от десетки години, вие можете да го преминете за година.

Просто вие по-бързо ще преобразувате изкривената енергия, благодарение на желанието си да го направите и благодарение на Божествената милост, която ви позволява да го направите.

Затова не пренебрегвайте 23-я ден на всеки месец. Ако помислите ви са чисти, в този ден можете да преобразувате кармата на следващия месец не само с правилния си избор, но и с помощта на молитвена практика.

Бих искала да усвоите правилния мотив, с който трябва да пристъпвате към четенето на молитви в този ден:

– Искрено осъзнавате всичките си грехове, извършени в миналото и се стараете да направите всичко зависещо от вас, за да не повтаряте тези грехове в бъдеще.

– Готови сте с помощта на събрания до момента в сърцата си опит, изпълнени с любов към цялото Творение, към всяко живо същество, да привлечете във вашия свят онова количество Божествена Енергия, което ще ви позволи да преобразувате в цялата ѝ пълнота изкривената от вас енергия.

По такъв начин, ако вие успеете благодарение на натрупаната от вас до момента опитност да преобразувате в Светлина цялата несъвършена енергия, която е открита в този космически срок в съответствие със закона за преобразуването, то когато настъпи следващият срок за преобразуване на тази енергия, вие няма да има какво да преобразувате.

И все пак вие ще продължите вашето Служение. Защото докато се намирате във въплъщение, трябва да използвате всяка минута от пребиваването си на Земята да оказвате помощ на онези живи същества, които не са толкова успели в придвижването си по Пътя, колкото вие.

За да може човек да осъзнае положението си в този свят, да осъзнае несъвършенството си и да се устреми към Бог, му е необходима начална енергия, която да му позволи да направи това.

Представете си, че сте се приближили към човек, който е така обременен кармично, че не осъзнава връзката си с Бог и с всички други същества на Земята. Той прилича на окаден съд. Прекалено опушен. Защо да не употребите част от енергията си, за да излъскате този съд. Да го изтриете с кърпа, да му помогнете да получи макар и малка частица от Божествената Енергия, малък лъч Светлина, който може да разбуди спящото съзнание на този човек.

Всеки от вас, ако си спомняте, се е намирал в такова окадено състояние в миналото. И винаги до вас се е оказвал човек, който ви е поглеждал ласкаво или е съчувствал на душата ви. И вие сте получавали онази порция енергия, която не ви е достигала в този момент, за да издигнете съзнанието си до нивото на осъзнаване на по-висша Реалност.

Всеки от вас се нуждае от помощ и всеки от вас може да окаже такава помощ.

Вие можете да окажете тази помощ неосъзнато, с погледа си, с реакцията си на възникналата критична ситуация. Най-добрата проповед ще бъде вашият личен пример, това как се държите в живота, как приемате житейските ситуации и житейските изпитания.

Вашият зрелостен изпит в началното училище за посвещения ще бъде денят, когато видите на колко много хора около вас трябва да помогнете. И най-голямото ви постижение ще бъде моментът, когато искрено ще се зарадвате на постиженията на своите събратя.

Когато искрено се радвате на постиженията на хората около вас, вие добавяте към собствените си постижения постиженията на всеки от хората, на които искрено се радвате.

По такъв начин можете да умножите съкровищата си на Небесата, съкровищата на каузалното си тяло. Вие може изобщо нищо да не правите сами, само да помагате и искрено да се радвате на постиженията на другите. И ще спечелите дори много повече заслуги и блага карма, отколкото ако полагате всички усилия в борба със своите лични недостатъци.

Днес ви открих много проста тайна, благодарение на която мнозина са получили своето възнесение и са приключили с поредицата от земни прераждания.

Умейте да се радвате на постиженията на другите хора и да се възхищавате от постиженията им.


АЗ СЪМ Богинята на Свободата, давах ви наставления в този ден.