На вас ви прeдстои да се върнете към Бог

АЗ СЪМ Гуан Ин.

Както и моята сестра Мария, аз дойдох при вас с Послание, в което имам намерение да ви дам основите на вярата и да ви науча да следвате вярата си, независимо от всякакви трудности и препятствия.

Затова настройвайте се за сериозен разговор.

На нас ни предстои да стигнем до осъзнаване на насъщната необходимост от поврат в съзнанието на човечеството. Настъпи времето за обръщане на циклите и това е времето, когато трябва да настъпи промяна във вашето съзнание.

Това ще бъде буквално революция в съзнанието ви, за която ви говореше възлюбеният Бабаджи.

И аз дойдох днес при вас, за да осъзнаете бъдещите промени.

Човечеството в основната си маса навлезе в задънена улица на своето развитие. Преобладаващата концентрация към външното – потребление и получаване на удоволствие от живота – доведе до деградация на съзнанието на човечеството. Затова в близко време ние ще предприемем всички необходими мерки, за да върнем човечеството към еволюционния път на развитие, за който е характерно преобладаването на вътрешните, Божествените ценности.

Съществуват вечни качества, които остават с вас в продължение на целия ви еволюционен път. И тези качества са добре известни на всички вас и не изискват никакви доказателства в своя полза.

Доброта, Милосърдие, Състрадание, Любов, благородство, мъжество, преданост, устременост, постоянство. Много качества, които в сегашния момент са преминали на втори план и се намират извън обсега на интересите на човечеството.

Затова нашата и вашата задача сега е да върнем тези Божествени качества в живота ви.

На вас ви предстои да се върнете към Бога. А това означава, че ви предстои в най-близко време да извършите поврат в своето съзнание.

Само тогава, когато успеете да преодолеете магията на илюзорните сили, вие ще се събудите за вечния живот.

Аз желая вие да живеете вечно.

Затова идвам при вас и давам своите наставления.

Струва ви се, че моите слова са обикновени и нямат задълбоченост. Вие искате да получите храна за вашия интелект, за вашия плътски ум.

Не е така, възлюбени, плътските мускули нямат нищо общо с духовните постижения. Именно защото Учението е много просто, то остава без внимание от многото интелектуалци, привикнали към наукообразните фрази и изрази.

Истината, Божествената Истина, се намира извън границата на вашите стремежи към всякакви външни проявления, в това число към интелектуалната изтънченост. Няма и не може да има Бог там, където присъства желанието за доказване на своята значимост и предимство.

Бог не подразбира създаването на каквато и да е изключителност на физически план. Никоя част от организма на единното тяло на Бог не може да претендира за изключителност и да настоява на правото си да ръководи и оглавява.

Божественото ръководство не се проявява външно, а е вътрешно качество на човешките индивиди.

Затова фокусът на вниманието трябва да бъде преместен от външното към вътрешното.

Всичко, което правят илюзорните сили е това, че постоянно се опитват да задържат вашето внимание върху външното проявление. Бързо се сменят формите, външния вид на стоките. Същата суета цари по екраните на телевизорите. Предлага ви се непрекъсната смяна на кадрите, светлинни и звукови ефекти. И тези похвати потискат вашата вътрешна, Божествената същност. Вътрешните, Божествените качества се подменят с изобилие от външни сурогати.

Вие постоянно се намирате в информационния поток и нямате време да помислите за вечността.

Ако не размишлявате върху вечността, вие няма да можете да живеете вечно.

Ако не отделяте време за уединение и размисъл над своите качества, вие няма да можете да развивате в себе си Божествеността.

Ако не прекарвате времето си в четене на качествени текстове, вие преставате да мислите.

Ако престанете да мислите, вие губите своята независимост и се подлагате на потоците от некачествена информация, които ви изхвърлят встрани от еволюционния път на развитие.

Аз не се уморявам да ви повтарям, че дойде времето, когато сте длъжни от цялото многообразие на живота да намерите онова, което принадлежи към вечните ценности и да се откажете от всичко, което е нетрайно и тленно.

Тази гръмогласност и грубост, свойствена за съвременните средства за масова информация, има една единствена цел – да ви отклони от еволюционния път на развитие. Нашата задача е да спасим и изведем от дебрите на илюзията колкото може повече души.

И в днешно време ние предприемаме огромни усилия, за да може в съзнанието на колкото може повече хора да се запечата образа на Божествения път на развитие. Ние използваме всички възможни начини. Но трябва да отбележа, че много от нещата могат да се направят само намирайки се във въплъщение. Само с човешки ръце и крака.

Затова ние неуморно ви призоваваме към конкретни действия на физическия план. Нашите Послания имат дълготраен ефект. Те са способни да променят съзнанието на този, който ги чете всеки ден, само за няколко години. Обаче противоположните на нас сили внедриха нови технологии, които подменят у хората естественото им желание за знание със стремеж за информираност.

Има разлика между получаването на знания и удовлетворяване на информационното любопитство.

Знанията са вечни, информацията остарява много бързо. Намирайки се постоянно в информационния поток, вие губите способността си да анализирате и да правите различаване. Способността за различаване се блокира от новите информационни технологии. И ако вие още не сте склонни да вярвате във Висшето, в разумността на устройството на тази вселена, в крайна сметка, ако не сте склонни да вярвате в Бога, тогава практически не ви остава възможност да намерите изход от лабиринта на илюзията към вечния живот.

Аз дойдох да ви предупредя, че в близко време всеки от вас е длъжен да направи осмислен избор – да продължава ли лекомислено да се пързаля надолу към пропастта на безверието и невежеството, или да вдигне взор и да го устреми към върховете на Божественото съзнание.

Илюзията послушно обръща към вас тази си страна, която вие очаквате да видите.

Ако ви движи постоянното желание да получавате все повече удоволствия от живота, на вас услужливо ви се предлагат все по-изтънчени форми на тези удоволствия. Ако вземете вътрешно решение и се устремите по Божествения Път, ще намерите в живота всичко необходимо, което ще ви помогне да излезете на твърдия път на еволюционното развитие.

Всички ключове и механизми са скрити вътре във вас и единствено вие вземате решение. Едни вървят по широкия път за никъде, други намират тясната пътечка, която води към вечността.

Изборът е ваш.


АЗ СЪМ Гуан Ин.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)