Можете да започнете Служение направо там, където се намирате в дадения момент

АЗ СЪМ Нада. За първи път идвам чрез този Посланик. Моята задача за днес е да ви дам представа за ролята, която може да изиграе всеки от вас в своя живот.

В умовете ви има определени очаквания, свързани с вашето възможно Служение на Братството. Аз трябва да ви изясня този момент. Възлюбени, не е нужно да чакате кога ще получите в свое разпореждане някакви възможности, парични средства или власт и длъжност.

Когато за да започнете вашето Служение, ви е нужно нещо друго, освен това, което вече имате, вие действате така, както ви подсказва вашият плътски ум. Всичко, което е нужно, за да започнете вашето Служение на Братството, е вашето желание. И нищо повече не е нужно.

Можете да започнете Служение направо там, където се намирате в дадения момент. Всичко, което правите в момента, може да бъде насочено от вас за Служение на Братството. Вижте какво правите.

Вие се намирате у дома и изпълнявате своите домашни задължения. Това е прекрасно! Вие вече служите на Братството! Но как е възможно да почиствате стаята или да миете съдовете, и да служите на Братството? О, възлюбени, цялата работа е там, как правите това. Всяко най-малко и незначително нещо, което правите в своя живот, може да се прави с огромна Любов. И ако вършите дребните неща с голяма Любов и мислите за това колко ще се радват вашите близки и семейството ви, когато влязат в чистото помещение и облекат белоснежните, току-що изпрани от вас дрехи, то вие вече служите на Братството. Можете да вложите вашето Служение във всяка работа. И ако вършите работата по най-старателния начин, с Любов, то всяка ваша дейност ще преобразува пространството и когато децата или съпругът се приберат у дома изморени и обременени от суетата, в която са пребивавали през деня, създадената от вас атмосфера на Любов в дома е в състояние да преобрази техните сърца и да възстанови хармонията в техните душѝ.

Когато сте на работа, на вас ви е много трудно да съхранявате вътрешния си баланс и чувството на Любов, защото не всички хора, с които се срещате през деня, са хармонични и приветливи. По-често срещате не най-добрите проявления на човешкото съзнание. И ето тук се открива обширно поле за дейност за вас, за вашето Служение. Вие трябва да усвоите навика да гасите всякакъв негатив с помощта на Любовта, Търпението и Смирението. На вас ви се дават толкова възможности в живота, за да проявите вашето Служение! Практически всяка работа, всяка среща, всичко, което се случва с вас през деня може да се използва, за да проявите вашето Служение. Защото само когато се научите в дребните неща от живота, във всекидневните дела да намирате поле за приложение на вашите най-добри душевни качества, само когато никакви външни неуредици няма да могат да нарушат вашия вътрешен покой и хармония, само тогава ще се открие друга възможност за вашето Служение. И вие ще можете да използвате вече отработените от вас качества на новия етап на Служение на Братството, което е неотделимо от Служението на Живота.

Колко много от вас се обръщат за помощ към Възнесените Владици с молба да им се даде възможност за Служение, да им се даде възможност да проявят себе си в Служението. Възлюбени, вие хитрувате пред себе си. Бог вече се е погрижил за всичко. Вие имате най-добрите условия да започнете вашето Служение, да работите над онези ваши качества, които ви пречат да проявявате Любов и грижа към ближния в най-трудните житейски ситуации. И дотогава, докато не се научите в дребните неща от живота да намирате великото Служение, вие няма да можете да се придвижвате по Пътя. Защото много от вас желаят да станат посланици или да ръководят нашите организации. Вижте какво желаете в действителност. Желаете да станете някой си или да оглавите нещо си, или действително искате да служите?

Отговорът на този въпрос ще даде насока на целия ви по-нататъшен живот. И вие или ще се борите до края на живота си да заемете длъжност или да докажете на някого, че вече имате големи духовни достижения, или ще служите без да привличате чуждото внимание и ще вършите Божиите дела на Земята във все по-голям и по-голям мащаб.

Аз дойдох днес при вас, за да ви дам разбиране за истинското Служение и лъжовното служение. Да, възлюбени, както всичко във вашия свят има две страни, така и Служението има две различни страни.

Винаги преди да започнете да правите нещо, се замислете какво ви движи в действителност? Желание да докажете нещо на другите, да покажете вашето величие, да покажете, за да видят всички вашето усърдие? Или ви движи Любовта към ближния, която ви е присъща и слага отпечатък на всичко, каквото правите. Най-обикновените неща, извършени безкористно с голяма безусловна Любов, остават завинаги с вас, като съкровища на вашето каузално тяло. Този ваш земен живот ще премине, но вашето отношение към работата, към хората, ще остане и ще ви съпътства в следващото въплъщение.

Голям е недостигът във вашия свят на това качество на истинско Служение на Живота, което автоматически се явява Служение на Братството, защото Великото Бяло Братство поставя като своя основна задача Служението на човечеството на Земята.

Днес аз ви съобщих прости истини. И дори съм уверена, че всичко това вие вече го знаете, чели сте го или сте го чували. Но позволете да ви попитам: „Какво ви пречи да прилагате това ваше знание в своя живот?”

Между това, че знаете нещо, чели сте или сте чували, и това, че действително прилагате това знание във вашия живот, понякога лежи пропаст.

Вие трябва повече да се замисляте какво ви пречи да проявявате Божествените качества в живота и постепенно, крачка след крачка да се освобождавате от всичко, което ви пречи.

Аз нямаше да бъда Възнесена Владичица, ако не бях усвоила на практика в своите въплъщения цялата тази наука, която ви преподавам. Аз преминах земната школа и сега имам възможност за по-голямо Служение на човечеството. Ако няма свидетели на вашите добри дела и постъпки, не мислете, че вашето отношение към труда, към хората, растенията или животните остава незабелязано. Всичко се съхранява в записите на Акаша, всяко ваше действие, мисъл, чувство или постъпка, както отрицателните, така и положителните. Замислете се над това и внимателно вървете в живота, без да оставяте след себе си астрални и ментални боклуци.

Нека цялият ви напредък в живота бъде съпроводен само от Любовта и от аромата на рози!

С Любов АЗ СЪМ Нада.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)