Моят Божествен огън е винаги с вас!

АЗ СЪМ Заратустра. Аз дойдох отново, за да поговоря с вас по въпроси, които може би ще ви бъдат интересни.

Как мислите, какво може да се случи на Земята, ако достатъчно много хора вникнат в това, за което говорят Възнесените Владици? Ще бъде ли това добре за планетата като цяло?

Аз мисля, че колкото повече хора четат нашите послания, толкова по-благоприятна и по-благоприятна ще става ситуацията на Земята, толкова по-добри условия ще се създадат на Земята за развитието на човешките душѝ. Какво все пак пречи на хората да вникнат в даваното от нас, Възнесените Владици? Какво ви пречи?

Повечето хора поради своето ниво на развитие просто не са способни да възприемат това, за което говорим. Тяхното съзнание изцяло е заето само с физическия план и не е способно да се откъсне от физическия план.

Има друг тип хора, които подозират за съществуването на нещо, което не се възприема от техните сетива. И те прибягват до всякакви начини, за да заставят това „нещо” да им служи с помощта на магии, магьосничество, различни практики. Това е най-низшето ниво на съзнание, което е способно да възприема нашите послания. Но тези хора за съжаление не са способни да видят Истината, която се съдържа в тях, те са способни само да използват информацията, която се съдържа в нашите послания, за да служат на своето его. Тези хора са твърде много. Обаче нашите послания не са предназначени за тях.

Нашите послания са разчетени за нивото на съзнание на хора, които са способни не само да мислят за себе си, за своите близки и за удовлетворяване на чисто физическите потребности – своите и на своето обкръжение. Нашите послания са разчетени за хора, които се замислят за такива вечни понятия като Служение, Саможертва. От гледна точка на повечето хора, живеещи на планетата, тези хора са като бели врани. Как може да се вярва в това, което не може да се пипне? Как може заради това да се жертва личното време, да се действа за благото на нещо абстрактно, което е невъзможно да се види, да се живее с представи, надхвърлящи рамките на един живот.

За съжаление тези хора са малцинство сред живеещите на земното кълбо, но ние идваме и даваме нашите послания заради тях.

Всички вие наблюдавате как през пролетта цъфтят дърветата, тревите. Всички наблюдавате как с настъпване на есента постепенно се образуват плодове, семена.

Минава определено време и от семената израстват нови растения. Но повечето семена не дават нови филизи. Повечето семена загиват. Същото се отнася и за хората. Във всеки от вас има потенциал за развитие, за проявление на неговия Божествен потенциал. Обаче не във всички човешки индивиди този потенциал е способен да се прояви.

Преди стотици хиляди и милиони години Владиците на Мъдростта надарили човечеството с разум. И благодарение на този акт на саможертва, човечеството могло да се развива и усъвършенства. Обаче не всички от тези семена, които са посети във вас, могат да покълнат. Много от тях загиват. И процентът на нереализираните възможности е точно такъв, какъвто е процентът на загиващите растителни семена.

Никога ли не сте разглеждали развитието на човечеството от тази гледна точка? Никога ли не ви е идвало наум, че времето, отпуснато за покълване на вашия Божествен потенциал е ограничено и може да свърши?

Аз казвам сурови неща. И разчитам на това, че хората, които са способни да възприемат словата на Възнесените Владици, ще намерят в себе си сили да преодолеят силите на илюзията, които като въжета ги привързват към Земята. Аз много се надявам, че пламъкът присъстващ във вас ще успее да получи импулс за своето развитие. И тогава, когато Божественият пламък обхване вашето същество, вие няма да можете да не давате, да не жертвате себе си. Вие ще горите и ще осветявате Пътя на хората, които още се намират в здрача на съмненията и безверието. Вие ще можете да давате своята Светлина. И ще правите това безкористно, без да разчитате на почести или награди. Вие ще станете пробудени за Вечен живот. Живот, който не се ограничава с един живот, с една планета. Живот, който обхваща със своето съзнание цялата Вселена и обединява своето съзнание с всяко същество във Вселената.

Аз говоря за висшите състояния на съзнанието, които трябва да ви бъдат достъпни. Вие се намирате в затвора на вашите несъвършени мисли, чувства. Трябва да намерите в себе си сили, за да се измъкнете от ограниченията, присъщи на вашето съзнание! Трябва да преодолеете в себе си всички несъвършени състояния на съзнанието!

Само тогава, когато постоянно изпитвате Любов, Радост, възвишено състояние на съзнанието, вие се намирате в Божествено състояние на съзнанието. Аз поздравявам онези от вас, които са способни да изпитват такива състояния на съзнанието, макар и за кратко време!

И не това колко молитви сте произнесли, не това колко пъти сте посещавали храмове и свети места, определя нивото на вашето съзнание. Нивото на вашето съзнание се определя от съвършените състояния на радост, вътрешен покой и умиротворение.

Но за да достигнете такива състояния, на вас ви е нужно и да се молите, и да преодолявате негативните състояния на съзнанието, и да се откажете от вредните си навици.

Има достатъчно количество истински исполини на духа, които се намират във въплъщение сега. И аз ще се радвам, ако това мое послание бъде прочетено от тях. Аз влагам в това послание импулс на подкрепа, импулс към развитие и преодоляване на некачествените състояния на съзнанието.

Божественият огън, моят Божествен огън е винаги с вас! Призовавайте моето присъствие в минутите, когато ви е особено трудно, и аз ще успея да донеса огъня на своето сърце в най-тягостното място на Земята, за да ви окажа своята помощ и подкрепа!

В много, в толкова много душѝ, въплътени сега на Земята, има моя частица. И аз няма да ви оставя дотогава, докато Божественият пламък вътре във вас не достигне такава сила, че да не може да угасва под въздействието на каквито и да са несгоди на вашия свят.

АЗ СЪМ Заратустра, с Любов към вашите душѝ!

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)