Мисия в Русия
документален филм

Филм, посветен на Мисията в Русия на Посланика на Великото Бяло Братство Татяна Николаевна Микушина.

Част 1. Начало

Първата серия от документалния филм описва началния период от Божествената възможност за предаване на Посланията на Владиците на Мъдроста в Русия и предшестващите събития: подготовка за Посланичество, даряване на Мантията на Посланик, написване на книгата "Доброто и Злото. Частен Прочит на "Тайната Доктрина" на Е.П. Блаватска".

Част 2. Първи стъпки

Във филма се разказва за дейността на Посланика след приемането на първия цикъл от Послания на Владиците – в периода от юли 2005 г. до декември 2005 г. За неголям период от време Татяна Николаевна проведе 4 срещи в Алтай, в Окунево Омска област и в Санкт-Петербург, семинар "Доброто и Злото" в Новосибирск (октомври 2005 година). Зимата в Алтай е бил приет втория цикъл от Послания на Владиците – от 12 Декември 2005 г. до 7 януари 2006 г.

Част 3. Първи стъпки. Продължение

Филма продължава разказа за деятелността на Посланика в първата половина на 2006 година.
По това време са приети два цикъла от Послания на Владиците в април и юли 2006 г, проведен е семинар "Въздигане" под ръководството на Господ Шива в Москва, също са проведени срещи в Омск, Новосибирск, Москва и Софиа (България).

Част 4. Вътрешния Път.

Филм посветен на деятелността на Посланика във втората половина на 2006 г. По това време са проведени 3 семинара "Вътрешния Път" в Алтай, семинар "Вътрешния Път" в Санкт-Петербург, проведени са срещи в Омск, Новосибирск, Санкт-Петербург. Декември 2006 г. - Януари 2007 г. е приет зимния цикъл от Послания на Владиците във вилно селище във Владимировска облас.