Мирът на Земята зависи от онова ниво на съзнание, което са способни да проявят най-добрите синове и дъщери на Бога на Земята

АЗ СЪМ Елохим Мир.

Дойдох при вас с желанието да утвърдя Мира във вашия свят. Зная, че вашият свят както и преди е подложен на такива несъвършени проявления на съзнанието като войните и насилието. Зная, че всичко това съществува във вашия свят. Затова дойдох при вас в този ден в началото на годината.

Аз ви донесох своята надежда и увереност, че всичко ще се промени във вашия свят. Войните са временно явление в историята на човечеството. Разбира се, вие сте учили история и може да ми кажете, че цялата история се състои от войни и завоевания, насилия и кръвопролития.

Аз зная това, възлюбени. Но също така зная, че всичко това е временно явление и проявление на вашето несъвършено съзнание.

И зная още, че всеки от вас, който живее на Земята, е причастен към всяко кръвопролитие, което се случва на Земята. На определено ниво всички вие представлявате единна енергийна система. И там, където се проявява гняв и агресия от страна на един индивид, там се образува огнище на отрицателна енергия, която търси място по земното кълбо, където да се прояви.

Вие не можете да кажете, че за войните, за насилията са виновни хората, които непосредствено участват в тях. Не, просто по този начин се проявява общото несъвършенство в съзнанието на човечеството.

Затова ви призовавам към проявление на Мира във вашите сърца. Тогава, когато успеете напълно да се контролирате, когато успеете да останете в състояние на пълно равновесие, докато около вас всичко се руши, тогава лично Аз и Възнесените Същества можем чрез вас да излеем на планетата златния елей на Мира. И ние ще потушим всяко огнище на напрежение. Всичко това може да се направи, възлюбени, и всичко това е реално да се направи. На нас ни е необходим само съвършен съсъд, намиращ се на физическия план, човек, който се намира във въплъщение и може да бъде проводник на енергиите на Мира във вашия плътен свят.

Да, това изглежда много лесно, но реално е много трудно във вашия свят да се достигне такова ниво на съзнание, когато вие бихте могли през целия си живот или поне през част от вашия живот да бъдете проводник на съвършеното Божествено съзнание на Мира във вашия физически план.

Затова войните и насилието все още имат място във вашия свят. И аз бих искал да се замислите днес, лично вие какво бихте могли да направите за света.

Още веднъж повтарям, че във всеки от вас присъства това, което позволява да се поддържа агресията в света. Ние няма да можем за един миг да достигнем новото състояние на съзнание, освободено от агресията и от желанието да се наказва. По същество, корените на това съзнание водят към дълбините на вековете, когато хората вече изгубили Божествените образци в своето съзнание. И на тях започнало да им се струва, че Бог прекалено се бави в наказването на онези, които по тяхно мнение трябвало да бъдат наказани.

Илюзията станала толкова плътна, че хората изгубили Божественото виждане и Божествените ориентири. Те решили със своите действия да подменят Божественото правосъдие.

Според тях злото трябвало да бъде наказвано и ако те не направят това, то кой ще го направи?

Кармата на първото убийство в името на Бога, в името на справедливостта и доброто, така се е оплела през безбройните хилядолетия, че е невъзможно за един миг да се прекрати спускането на тази карма. Всяка карма, като енергия, трябва да изчерпи себе си.

Затова е невъзможно от утрешния ден да се прекрати насилието в целия свят. За това може да се мечтае, към това може да има стремеж, но кармата на насилието трябва да бъде изчерпана.

Но вие знаете, че възвръщането на кармата може да става по различни начини. Кармата на насилието може да ви се върне под формата на трета световна война. Но това може и да бъде предотвратено. И ако достатъчно количество индивиди твърдо решат да не прилагат насилие в своя живот и когато ги ударят по едната буза, да подложат другата буза, ако достатъчно количество индивиди са способни да проявят такова ниво на съзнание, тогава кармата на насилието и войните ще бъде потушена чрез проявлението на Мира в сърцата на тези хора.

Аз говоря за ниво на Христово и Будда съзнание. Само на това ниво на съзнание е възможно да се овладее качеството Вътрешен Мир и Спокойствие в пълна мяра.

Затова аз ви призовавам към усъвършенстване на вашето съзнание, за да служите на света, както Иисус служеше по време на своето въплъщение преди 2000 години.

Светът се нуждае от вашето Служение. Мирът на Земята зависи от онова ниво на съзнание, което могат да проявят най-добрите Божии синове и дъщери на Земята. Сега настъпи вашето време, когато вие сте длъжни да направите това. Повече няма възможност да се отлага.

Аз дойдох днес при вас с благата вест за Мира на Земята. И този Мир напълно зависи от вас, от вашия вътрешен Мир, който трябва да придобиете със своите собствени усилия.


АЗ СЪМ Елохим Мир.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)