Какви методиките и практиките, които се препоръчват в сегашния момент

АЗ СЪМ Санат Кумара.

По въпроса за това, какви методики и практики се препоръчват и е необходимо да се правят в сегашния момент, мога да поясня следното.

Когато човечеството достигне определена степен на своето развитие, отпада необходимостта да се правят строго препоръчани практики.

Всеки индивид сам за себе си може да реши, каква методика за него е най-приемлива и какви практики да следва.

Не е твоя работа да даваш определени методики. Ще се появят хора и вече се появяват, които ще могат да водят след себе си другите, ползвайки методики, които получават направо от своето Висше Аз.

Главното условие е да се съхранява съзвучието с Йерархията и да се поддържа връзката между световете чрез тези проводници, които сме избрали за осъществяване на нашите цели. И един такъв проводник се явяваш ти.

Затова всеки човек, който те приема като наш посланик, наш представител на физическия план, едновременно с това застава на стълбата на Йерархията и се ползва от целия потенциал на твоите постижения и с цялата наша подкрепа, която ще му бъде оказана направо чрез неговото Висше Аз.

Ние ще наблюдаваме получаващите се ситуации и ще ги анализираме, в съответствие с това може да дадем по-подробни препоръки и съвети.

Засега е необходимо да се използват тези опитности, които хората вече владеят и прилагат.

И особено внимание обръщам на главното: Служението е практическа работа на физическия план.


АЗ СЪМ Санат Кумара.