Култивирайте  в сърцето си чувство на Любов  

АЗ СЪМ Джуал Кхул, дойдох на лъча на Любовта чрез този посланик.

Да, възлюбени, АЗ СЪМ дойдох при вас днес, за да утвърдя Любовта.

От всички качества, от всички Божествени качества най-важното е Любовта.

Световете се създават с Любов. Ако не изпитвате радост във вашия живот, ако ви гнетят тежки мисли и чувства, вие просто изпитвате недостиг на Любов в своето същество.

Няма значение дали ви обичат или не. Любовта е онази сила, която се намира в дълбочината на вашето същество. Тя е винаги с вас дотогава, докато получавате Божествена Енергия от нейния Извор.

Затова и най-малкият недостиг на това чувство на Любов ви довежда до нехармонично състояние на съзнанието. Любовта пронизва цялото Творение и органично се вплита във вашия живот и в живота на всички живи същества.

Много от проблемите в света, ако не и всички проблеми на този свят, са свързани именно с недостига на Любов.

Дойдох да ви дам съвет как да закрепите фокус на Любовта във вашето сърце.

Обещайте ми да правите това упражнение всеки ден, щом ви се появи свободна минута.

Това упражнение не изисква никаква подготовка и никакви допълнителни приготовления и условия. Можете да изпълнявате това упражнение у дома и на работа, когато се намирате на най-многолюдни места.

И така, пред очите си винаги трябва да имате образ на любим човек. Разбирам много добре, че много от вас могат да кажат, че не изпитват любов към никого в този свят. Това е заблуда. Вие сте длъжни да обичате. Длъжни сте да намерите в съзнанието си образ, към който изпитвате любов.

Нямам предвид, че това задължително трябва да бъде образът на вашия възлюбен или възлюбена. Но внимателно се поровете в дълбините на своето сърце. Намерете образа, към който сте способни да изпитвате любов.

Това могат да бъдат вашата майка или баща, вашият съпруг или съпруга, вашите деца. Това може да бъде Владиката, с когото имате връзка на вътрешните нива.

Ако вашето сърце е толкова травмирано, че само споменаването на любимите хора предизвиква сълзи в очите ви и жалост към себе си, все пак търсете оня образ, който можете да закрепите в съзнанието си и да изпитвате към него чувство на Любов.

Това може да бъде дори вашето любимо домашно животно или любимите ви растения.

Култивирайте чувството на Любов в сърцето си.

Най-важната задача в живота ви е да си възвърнете чувството на Любов, каквото и да става. Ако сте сред хора, опитайте се да изпитате чувство на любов към хората около вас. Обичайте хората не защото са направили или могат да направят нещо за вас, почувствайте към тях безусловна Любов.

Нищо че отначало няма да успеете да се съсредоточите задълго върху вашето чувство на Любов. Трябва да намирате поне две-три минути на ден, за да изпитвате това чувство на Любов.

Култивирайте в себе си това чувство.

Ще дойде ден, когато ще можете да почувствате всеобхватна, безпричинна Любов към всичко, което ви заобикаля, към всички хора на Земята, към самата Земя, към природата, облаците, небето, дъжда, слънцето.

Ще ви изпълни чувство на Любов и Единство с всичко, което ви заобикаля. И вие наистина сте всичко това едновременно. Разберете, че вашето съзнание, вашето човешко съзнание е това, което ви отделя от всичко около вас, но вашата природа и природата на всичко, което ви заобикаля, са еднакви.

Всичко е Бог. Отделянето ни от Единството с Бога е само в нашето съзнание.

Да поговорим сега за нещо друго. Искам да използвам възможността да ви дам определено знание или информация, която ще ви бъде полезна именно в този момент.

Вие сте въплътени на Земята в едно сложно време, когато се извършва разделяне във вашия свят. Смениха се космическите цикли, на Земята дойдоха нови енергии. Енергиите на Любовта и Единството. Тези енергии носят влиянието на планетата Венера, моята родна планета.

Няма нито едно живо същество, което да не изпитва върху себе си влиянието на тези енергии.

Обаче тези енергии не оказват благотворно въздействие на всички. Във вашия свят има същества, които дотолкова са разрушили своята връзка с Божествения Източник, че те вече не са способни да възприемат тези енергии. Те са мъртви. Както слънцето свети за всички растения и им оказва благотворно въздействие, способства за тяхното развитие и жизненост, то огрява и мъртвите растения, които са изсъхнали. Под въздействието на слънцето тези растения изсъхват още повече и стават годни за печката.

Затова в скоро време всичко отживяло ще бъде събрано и изгорено в космическата пещ.

Добрият градинар наблюдава градината си и навреме изгаря изсъхналите дървета, не позволява инфекцията от тях да се разпространи върху здравите растения.

Това, което ви казвам сега, е много тъжно. Но това е истината, с която се сблъсквате във вашия живот. Загубите са неизбежни и всеки сам за себе си избира своя път. Всяка минута от пребиваването си на Земята вие правите избор. Или избирате Бога, Живота, или избирате смъртта. Колко много пъти сте чували, че идва времето, когато ще се отделя зърното от плевелите. Колко много пъти сте чували, че бурените трябва да бъдат отделени и изгорени.

Никой, дори тези, които са далеч от Бога, не може да каже, че не е чувал тази фраза поне веднъж в живота си.

На какво се учудвате? Времето дойде. Хората, които не могат да усвоят новите вибрации и не могат да осъществят прехода на новото ниво на съзнание, ще попаднат в ръцете на градинаря, който ще се погрижи за по-нататъшната им съдба.

А градинарят в нашата Вселена е сам Господ Бог.

Ето защо няма за какво да се тревожите. Всичко се случва по Волята на Бога, всички срокове и цялата работа, свързана с тях, ще бъде извършена навреме и в точно съответствие с Божествения план. Какво да правите през това време? Учете се от природата. Идете в гората и вижте какво става там.

Там има изсъхнали дървета и прогнили дънери. Но има и млади филизи. И животът продължава. Пчелите жужат, птиците пеят, цветята цъфтят. Цари пълна хармония. Всеки от вас представлява уникално цвете в тази гора. Затова вие трябва просто да цъфтите и да изпитвате Любов към всичко наоколо.

Вземайте пример от заобикалящата ви природа. Всяко цвете просто цъфти. То не се бори нито с изсъхналите дървета, нито с прогнилите дънери. Всичко е подчинено на Божествения закон и всичко се случва в съответствие с Божествения закон.

Повярвайте ми, има във Вселената служители, призвани да вършат работата по нейното изчистване от боклук и от всичко мъртво или нежелаещо да бъде в съответствие с установения закон.

Вие сте чували за времето на жътвата. Мислили сте, че то е близо. Но неизвестно защо никой от вас не се разтревожи, когато времето на жътвата настъпи. А жътвата върви с пълен ход.

Всичко става толкова естествено, че хората дори не забелязват тази жътва. Всичко се случва в нужните срокове и в пълно съответствие с Висшия Закон.

Днес ви дадох много полезна информация. И въпреки че подадох тази информация в много мека форма, за мнозина ще бъде тъжно да чуят за протичащите на Земята събития.

Все пак аз ви призовавам по-често да изпитвате Любов към всичко живо. Защото само Любовта е способна да твори чудеса във вашия живот и в живота на всички хора около вас.

Вие обичате, значи сте живи! Това е главното.


АЗ СЪМ Джуал Кхул, който беше с вас днес.