Колкото по-бързо промените вашето поведение и старите си навици, толкова по-бързо целият свят ще влезе в Новата Епоха

АЗ СЪМ Заратустра, дошъл при вас в този ден на смяна на годишния цикъл според приетото от вас изчисляване на времето. По мое време, когато аз се въплъщавах на Земята, бяха приети съвсем други изчисления на дните и годините. Но това не ви пречи да отбелязвате своите празници и да ги свързвате с конкретни дати.

Всичко във вашия свят е относително и това, което само преди няколко хиляди години е било по друг начин, сега е променено. И щеше да бъде прекрасно, ако човешката природа се променяше толкова бързо, колкото и всичко останало във вашия свят. Но най-бавно от всичко се променя именно това, което е свързано с човешкото съзнание и с възприемането на заобикалящия свят. И по мое време хората също завиждаха, мразеха, ругаеха се, прославяха Бог и тутакси забравяха за Него.

Затова ние искрено се надяваме, че вашето време е способно да промени човешката природа и да изведе човешкото съзнание на принципно ново ниво, ниво на съзнание на разумния човек, а не на животинския човек, каквито досега са повечето хора. Колкото и да е тъжно да чувате това в края на годината, аз все пак рискувам да ви го напомня. И отстояването на традициите да празнувате празниците си, и упорството ви в отстояването на тези традиции заслужават доста по-добро приложение. Е, вие все още имате време да упорствате в проявата на навиците си. Но би било значително по-добре, ако можехте да намерите в себе си сили да отхвърлите старите стереотипи и да се опитате да се вслушате в нас, Възнесените Същества.

Много традиции, които свято спазвате, заслужават преразглеждане. И това е много съществено, защото новото поколение неосъзнато, на подсъзнателно ниво, попива вашия начин на поведение, вашите традиции в празнуването на знаменателни дати. И след всичко това очаквате вашите деца да са по-умни от вас, по-възвишени или по-изискани? Не, вие самите с вашите ежедневни действия налагате в съзнанието на вашите деца стереотипи и поведение, от които те не могат да се избавят понякога до края на живота си.

Помислете не е ли по-лесно вие самите да започнете да се освобождавате от своите недостатъци, вместо да продължавате да ги тиражирате в децата си, като им налагате своите собствени недостатъци в добавка към кармичните проблеми, с които те идват в живота. Ако наистина се грижите за своите деца и им желаете всичко най-добро, тогава въведете като правило да контролирате своето поведение у дома, на работа, на улицата. Установете правилото да контролирате не само своите действия, но и мислите и чувствата си. Защото когато поведението ви придобие Божествени черти, вашите деца ще могат наистина да научат от вас много и ще ви се отплатят стократно тогава, когато вече няма да можете да се грижите за тях, но ще имате нужда от тяхната грижа и опека.

Вие залагате в децата си всички правилни и неправилни образци на поведение от самото им раждане и дори още преди раждането им, когато в един прекрасен ден с учудване откривате, че ще имате дете.

Днес е именно денят, който ви дава възможност да се разделите със старото и да възприемете ново поведение. Опитайте да си пожелаете през новата година да се измените толкова, че с поведението си да съответствате на най-добрите Божествени образци, до които може да се извиси вашето съзнание.

Опитайте да започнете нов живот и ще видите колко е трудно да направите това. Не да приемете самото решение, а да го приложите в живота си макар и за няколко дни през новата година.

Доста ви изморих с размишленията за собственото ви възпитание. Но колкото по-рано се замислите за това, какво можете да промените в себе си, в своето поведение, толкова по-бързо ще можете да промените и вашите близки, всички, с които общувате. Не се опитвайте да промените своето обкръжение, а се опитайте да промените себе си и обкръжението ви ще бъде принудено да се настрои към приетия от вас нов стереотип на поведение.

Някога някой трябва да започне. И постепенно ще излезе от мода гледането на телевизия, прекарването на вечерта с бутилка бира и цигара. Ще изчезнат неправилните образци и на тяхно място ще се появят нови образци на поведение. Вие самите установявате порядъка в своя живот. И някога трябва да започнете да променяте живота в съответствие с изискванията на времето.

Опитайте и ще усетите, че вашето самочувствие ще се промени, защото поведението ви ще съответства на изискванията на времето и на новите вибрации, дошли на Земята. Циклите се измениха и времето продължава да се ускорява. Ето защо колкото по-бързо промените поведението си и вчерашните си навици, толкова по-бързо целият свят ще влезе в Новата Епоха.

Не е нужно да осъждате другите и да ги поучавате как трябва да се държат. Нужно е просто да промените собствените си стереотипи на поведение и с примера си да им покажете как може да се направи това.

Настъпи време да извършите революция в съзнанието си. И измененията в стереотипите на поведение, които ще станат в близко време, само след няколко години ще престанат да учудват хората, защото в новото време ще се появят нови порядки във водене на делата, поддържането на семейните отношения и целия семеен начин на живот.

Новото семейство ще се основава върху Божествените принципи, не върху принципите на молитвените бдения и безкрайните самоизтезания. Новото време ще се отличава с претворяването в живота на Божествените принципи в поведението на всеки член от семейството. И вие с учудване ще откриете, че отношенията ви с другите хора много малко ще се различават от отношенията, възприети във вашето семейство. Защото всички вие сте роднини и принадлежите към едно голямо човешко семейство, дом на което е цялото земно кълбо. И точно така, както делите човешкото общество на семейства и после с учудване откривате, че се намирате в кръга на още по-голямо семейство, по същия начин с учудване ще откриете, че няма никакви противоречия между различните народи и нации, населяващи отделните страни. И че различията между нациите не са по-големи от различията между вас и далечните ви роднини, живеещи на хиляди километри от вас.

Аз съм съгласен, че всичко си има своето време и всичко, за което ние днес говорихме, няма да се случи в следващата година. Но в една от годините на следващото хилядолетие това напълно може да стане.

Във всеки случай аз държа този позитивен образ в своето съзнание и настоятелно ви препоръчвам да държите в съзнанието си колкото може повече позитивни образи, особено по време на масовите празници. Някой трябва да поддържа баланса във времето, когато много хора още не са усвоили в съзнанието си елементарните норми на Божественото поведение.

АЗ СЪМ Заратустра, с пожелание към вас за успехи през Новата година!