Ключът към вашето бъдеще и към бъдещето на цялата планета е вашето съзнание

АЗ СЪМ Гаутама Будда, дошъл при вас в този ден.

АЗ СЪМ дойдох, за да дам някои знания и обучение. Както винаги, аз използвам възможността, предоставена от нашия Посланик Татяна.

Само допреди известно време ние нямахме възможност да даваме нашето Учение така свободно на целия свят. И само допреди две-три години никой не предполагаше, че Учението може да бъде дадено на територията на Русия.

Вижте как се промени всичко.

Ние даваме нашето Учение и едновременно с това се променя ситуацията в Русия и на планетата Земя като цяло.

Вие виждате и имате възможност да наблюдавате, как едно на вид незначително събитие е способно да оказва влияние върху целия свят. Възможно е да не се досещате и да не правите аналогии във вашия живот и да не свързвате ставащите в него промени с възможността да даваме нашите диктовки. Какво пък, ние не изискваме от вас изобщо да правите някакви аналогии. Просто наблюдавайте измененията, които стават във вашия живот и в живота на хората около вас.

Ще мине известно време и ще се научите да разпознавате влиянието на Възнесените Същества в тези изменения. Ние действаме открито и няма нищо в нашите действия, което не бихме разкрили в нашите диктовки. Целият механизъм, с чиято помощ оказваме влияние върху планетата Земя и върху измененията, които стават на планетата Земя, се показва открито в даваните от нас диктовки и Учения.

Всичко става много просто. Вие четете диктовките, посещавате семинарите, които провеждаме с помощта на нашия Посланик и на хората, пожелали да ни служат. Вие получавате енергия, знания и променяте вашето съзнание, вашето мислене, вашите вибрации.

Вие оказвате влияние върху всеки човек, с когото се срещате на улицата, на работа. По този начин за една година успяхме да обхванем с нашето влияние милиони хора. Затова можем сега с увереност да кажем, че процесът на изменение на съзнанието върви така успешно, че е взето решение процесът на промени на планетата Земя да бъде максимално ускорен. Това не означава, че ви грозят значителни катаклизми и стихийни бедствия в близко време. Напротив, ако процесът на изменение на съзнанието продължи и по-нататък успешно и с такива решителни темпове, вие ще избегнете значителни катаклизми и бедствия.

Но ние не можем да ви гарантираме, че няма да има катаклизми и бедствия, ако силите, които ни противодействат и които са готови на всякакви жертви, за да забавят процеса на промените, предприемат активни действия и въвлекат в тях множество хора.

Затова преди да започнете каквато и да е дейност във вашия свят, щателно претеглете вашите мотиви и се опитайте да разберете какви са мотивите на хората, които ви предлагат да участвате в едни или други мероприятия, включително и молитвени практики. Енергията на молитвите може изкусно да се използва за осъществяване на цели, които са точно обратни на Божествените.

Нивото на вашето съзнание ни позволява сега да дадем тези Учения за изкривяване на енергията на молитвата. Във всички времена е имало хора, които са насочвали енергията на молитвата във Висшите октави на Светлината, но е имало и други хора, които са използвали енергията на молитвата за постигане на свои лични користни цели. В този случай те не са действали в съответствие с Божията Воля. Нещо повече, хората, които те са успели да привлекат към своята дейност, са натрупали карма.

Всички действия във вашия свят, всички мисли и чувства създават карма. Вие не можете да не действате и следователно не можете да не създавате карма. Но кармата може да бъде положителна или отрицателна. Отрицателната карма удължава вашия престой на Земята и вие сте принудени отново и отново да се прераждате.

Положителната или благата карма, обратно, води до съкращаване на цикъла на вашето пребиваване на Земята.

Върху съдбата на всеки индивид и върху състоянието на нещата на планетата Земя, влияние оказва съотношението между положителната и отрицателната карма, натрупана в миналото и създаваната сега, във всеки момент на настоящето.

Ето защо ние не се уморяваме да повтаряме, че от всеки от вас зависят бъдещето на планетата Земя и процесите на промени, които се извършват на планетата.

Колкото и да ви е трудно, трябва постоянно да помните, че вашето съществуване не свършва със смъртта на физическото ви тяло. О, вие сте много повече от вашите физически тела. Всеки от вас има потенциал да стане Бог. И с течение на времето вие ще станете Богове. С изключение само на онези, които доброволно се откажат да станат Бог и пожелаят да се олицетворяват с физическото си тяло. Знаете, че всичко, което ви заобикаля, представлява огромна илюзия. И вашата задача в крайна сметка е да се издигнете в съзнанието си над тази илюзия. Когато се извисявате над илюзията и се отказвате от привързаностите към физическия свят, вие продължавате своето развитие във Висшите светове. Ако се олицетворявате с физическия свят, вие се обричате на доброволна смърт, тъй като физическият свят след време престава да съществува, а вие не можете да преминете във Висшите светове, тъй като вашето съзнание не ги приема.

Затова ключът към вашето бъдеще и към бъдещето на цялата планета е вашето съзнание и степента, в която сте готови да променяте вашето съзнание.

Благоприятната възможност, която се дава на планетата, трябва да бъде приета от вашето съзнание. Трябва да осъзнавате, че има Божествена възможност, да се стремите да приемете тази възможност и да я реализирате във вашия живот. Тогава Божествената възможност ще може да се прояви във вашия физически свят.

Аз ви разказах за механизма, по който въздействаме на физическия свят и как го променяме. Това е най-естественият начин за промяна, който трябва да се приложи най-напред. Всички катаклизми възникват, защото съзнанието на човечеството не съответства на това ниво на съзнание, което Небесата желаят да видят у човечеството на Земята. Затова винаги ви предупреждаваме, когато от вас се изисква усилена работа за изменение на съзнанието ви.

Сега аз се радвам да установя, че темповете, с които се променя съзнанието на човечеството, удовлетворяват предявените от нас изисквания.

Продължавайте така! Небесата са ви благодарни. И вие сте в правото си да очаквате нови милости от Небесата.

Аз бях радостен от нашата днешна среща.

АЗ СЪМ Гаутама Будда. Ом.