Като преодолявате себе си, вие променяте вашия свят

АЗ СЪМ Сурия, дошъл отново при вас от самия център на тази Вселена, от Великото Централно Слънце.

Аз дойдох на крилете на любовта, която изпитвам към вас, децата на Земята. Обичам човечеството на Земята и всяка наша среща с вас за мен е важен етап, който ви приближава към мен, сближавайки нашите светове.

Прелитах пространството, което разделя нашите светове и мислех за това, колко малко е нужно понякога, за да се случат тези изменения, за които Ние говорим, за да може човечеството да преодолее негативните състояния на съзнанието и да излезе във вселенските простори.

Колко жалко, че не мога да ви предам състоянието на безкрайна Свобода и безгранична Любов, в което пребивавам. Колко жалко, че само малцина от вас, децата на Земята, са способни да прочетат това мое послание.

Съдбата на вашата планета зависи от това, доколко ще можете в бъдеще да бъдете възприемчиви към фините енергии, към фините вибрации, с които е пронизан целият космос. От това колко успешно ще можете да се настройвате към фините светове зависи успешното преминаване на Земята на новото еволюционно ниво. Повярвайте ми, има огромно количество по-добри светове. И тези светове ви чакат и са отворени за вашето посещение. Единствено вие самите задържате процеса на еволюционното развитие. Единствено вие самите се изолирате от всичко най-добро, което съществува в тази Вселена.

Толкова много душѝ е приютила вашата планета. Вие наистина сте безценен дар за нас. Представете си, че отивате в детска градина, в група от детските ясли и срещате любознателните и открити погледи на децата. Вашите душѝ, когато мога да се срещна с тях на финия план, ме гледат със същите такива погледи, пълни със жажда за знания, любов, открития.

Вашата физическа обвивка скрива понякога много раними детски душѝ. Вие сте принудени да играете във вашия свят ролите на възрастни хора, но вашите душѝ както и преди си остават любознателни, нежни и плахи. Вашата душа е вашето вътрешно дете, което живее във вас. И колко хубаво би било, ако понякога изпращате любов на своята душа, разговаряте с нея, грижите се тя да има достатъчно от всичко.

Понякога душите ви страдат в непоносимите условия, които съществуват във вашия свят. И ако можехте да чуете за какво ви моли душата ви, щяхте да чуете, че тя жадува да се освободи от ограниченията, които съществуват във вашия свят и да излезе в простора на Вселената.

За съжаление кармата от много въплъщения ви държи привързани към Земята. И докато не балансирате своята карма, вие ще се намирате в плен на физическия план на планетата Земя. Но щом се поосвободите от кармичното бреме, вие ще можете да усетите живота по нов начин и всяка минута живот ще ви доставя радост и блаженство. Ще си отидат страховете, ще си отидат привързаностите и вие ще можете отново да се превърнете в любознателни деца и с радост да попивате Божествената наука.

А сега ви е трудно, защото дните се сгъстиха и времето тече ускорено. Остана малко време и за това време трябва да се направи много. Затова дори когато ви посещават тъжни мисли и настроения, направете усилие над себе си и се отърсете от цялата мъка и печал. Вашето спасение се състои в това да можете да изпитвате постоянно възвишени състояния на съзнанието. Тогава, когато вашите вибрации са високи, вие съхранявате съзвучието с Висшите светове и на вас ви е по-леко да запазвате ориентирите в своя живот. Помислете за това, че можете да помогнете на толкова много душѝ, които се намират редом с вас и се нуждаят от вашата помощ. Те не знаят за Учението и не помнят откъде са дошли и къде отиват. Безсмислието на съществуването ги принуждава да правят много грешки, да губят напразно време и Божествена енергия.

Вашият свят се нуждае от Светлина, Любов и от високите вибрации на Висшите октави и всеки от вас, любими мои, може да служи като източник на радост, щастие, Светлина и Добро за вашия свят. Трябва само да вземете решение и да помагате на всички, които се нуждаят от вашата помощ, не от желание да заслужите благодарност, а като потребност на сърцето, потребност на душата.

Вашият свят се нуждае от проводници на Божествената енергия. Помислете колко по-добре би било за вас, ако престанете да се оплаквате от лошата си съдба и изберете за себе си друга роля, ролята на проводник на енергиите на Висшите светове във вашия свят.

Идвам в този ден, за да напълня вашите сърца с радост, щастие и умиротворение. Знайте, че не сте сами. И времевият период, през който планетата преминава сега, съвсем скоро ще приключи. И това ще бъде също както след зимата идва пролет. Слънцето на вашето съзнание е призвано да осветява тъмнината на вашия свят. Затова винаги, когато ви е трудно, не ви достига енергия, спомняйте си милостта за съзвучие с Великото Централно Слънце, която ви беше дарена миналата година. Аз ще положа всички усилия, за да можете да ползвате тази милост през следващата година и дотогава, докато светът не премине тъмния период на своето развитие.

Условията, в които сте принудени да пребивавате, са създавани в продължение на милиони години. И сега пред нас стои нелеката задача да повдигнем вибрациите на планетата с колкото е възможно по-малко количество загуби. И аз много се надявам на помощта, която вие сте способни да ни окажете. Надявам се, че ще успеете да издържите повече и ще успеете да съхранявате възвишеното състояние на съзнанието си колкото и да ви е трудно.

Колкото повече сте способни да съхранявате вътрешния покой и хармония при външния хаос и дисхармония, толкова по-високо е нивото на вашите духовни достижения.

Беше време, когато Божествената Истина и Божествената Правда се защитаваха на полесраженията. Сега на вас ви е много по-трудно, тъй като няма полесражения, но сте принудени да издържате гигантското напрежение на битката, която се води във вашия свят. Просто тази битка се измести в други условия. И вие сте принудени да прилагате вашите усилия в съдилищата, в различните организации, във вашите взаимоотношения с близките, колегите, съседите. Но мащабът на тази битка не намалява. И бойното поле се премести направо във вашите домове.

Всичко зависи от това, възлюбени, доколко сте способни да съхранявате вашето съзнание на най-високото ниво в най-трудните житейски ситуации.

Като преодолявате себе си, вие променяте външната ситуация и променяте вашия свят.

АЗ СЪМ Сурия.