Извънредно Послание

АЗ СЪМ Порция!

АЗ отново дойдох и смея да ви уверя, че нашата днешна беседа няма да бъде много радостна.

Току-що напуснах заседанието на Кармичното Ръководство, за дойда при вас и да дам това мое Послание. Заседанието на Кармичното Ръководство протича много напрегнато. Ние се опитваме да намерим поне няколко позитивни факта за изминалото полугодие, които да говорят за положителни промени в съзнанието на човечеството.

Обаче ние не можем да бъдем сигурни, че няколкото дори напълно убедителни стъпки от страна на малцина индивиди могат да бъдат достатъчни.

Ние очакваме от нашите чела, намиращи се във въплъщение, да бъдат по-дейни, очакваме по-добро разбиране на стоящите задачи и безусловно спазване на всички изисквания, предявявани от нас към нашите ученици.

И преди всичко не може да ни убеди вашата дисциплина.

Мнозина се опитват да вършат работа, насочена от тяхна гледна точка за благото на човечеството.

Но кажете, моля, защо смятате, че това, което правите отговаря на нашите изисквания за днешния ден?

Ние осигуряваме специална подкрепа на мисията на нашия Посланик, за да се концентрират усилията и с малко хора да се постигнат големи резултати.

Обаче много наши ученици поради собствената си горделивост и леност измислят свои собствени планове и решават задачи, които са важни, но не за дадения момент.

Представете си, че в дома ви избухва пожар. Огънят се усилва и постепенно обхваща цялата покъщнина. А вие в това време се опитвате да свирите на пианото.

Ще бъде ли разумно това? Или няма да е съвсем адекватно?

Обаче много наши чела продължават да се занимават с неща, които сами по себе си не са лоши и дори могат да доведат до развитие на техните души. Но един от крайъгълните камъни на нашето Учение е Учението за оказване помощ на всички живи същества.

Вашата физическа платформа, която ви осигурява развитие в продължение на милиони години, се нуждае от незабавна помощ.

Негативното пространство, създадено от мисловната дейност на човечеството, създаде непробиваема завеса, през която не могат да преминат дори твърде мощните спасителни лъчи, изпращани от нашата Йерархия.

Вие трябва да съсредоточите всичките си усилия, за да неутрализирате натрупалия се на планетата негативизъм.

Но вместо това ние виждаме увеличаване на негативизма през последното полугодие.

Ние ясно поставяме целите и задачите.

Ние говорим за необходимостта от молитвени бдения и молитвена работа 24 часа в денонощието.

Ние казваме, че само молитвената работа във вашето време е недостатъчна. Необходимо е да се приложат конкретни усилия на физическия план, за да се гаси негативизма в съзнанието на хората. За това са необходими колективни действия, насочени към неутрализация на негативизма.

Противоположните на нас сили се оказаха по-дейни и организирани. Практически цялото информационно поле на планетата се оказа завладяно от хора, представляващи интересите на силите, които ни противостоят.

Защо така наречените светлоносци не могат да вземат за пример това, което е вече направено в информационното пространство, включително интернет, и просто да сменят знака „минус“ на „плюс“?

Има отработени от десетилетия технологии за промяна на масовото съзнание на хората. Обаче тези технологии в настоящия момент работят срещу Светлината, срещу еволюционния път на развитие.

И ако вие се забавите през следващото полугодие, тогава нито аз, нито някой друг от Владиците ще гарантира благоприятния изход от тази криза на безверието, която е обхванала Земята сега.

Да, именно защото Божественото съзнание е напуснало живота на хората, ние наблюдаваме криза във всички области на човешкия живот.

Аз ще ви припомня технологията, по която действат силите на мрака.

Отначало в пространството се внедрява неправилен ритъм. Това намира отражение в съвременната музика, която толкова се харесва на младежта. Паралелно вместо фините божествени усещания се внедряват наркотици, които дават подобни усещания, но разрушават напълно фините тела на човека. След разрушаването на фините тела се разболява и умира физическото тяло.

Следващият етап са съблазните. Вие виждате реклама, която разпалва вашите желания и потребности.

След това услужливо ви предлагат пари с лихва за придобиване на предметите и вещите, които са ви съблазнили. И вие се хващате на кукичката на финансовата зависимост до края на въплъщението си.

Младите хора, вместо да се трудят и да получават удовлетворение от собствения си труд, са принудени просто да печелят пари. Хартийки, които подменят радостта, която дава истинският труд за общото благо. Възникват неудовлетвореност от живота и протест.

През следващия етап се култивира насилие и се създава култ към оръжието и силата. По-нататък се изгражда образ на врага, който се намира извън вас. Това е или нация, или страна, или съсловие, което в зависимост от внедряваната идеология се явява външно препятствие, което е пречка за щастливото ви бъдеще.

И поколение след поколение млади хора умират в името на фалшиви идеали, на фалшиви ценности. Кармата все повече и повече се оплита и задълбочава.

Ние идваме и даваме готови рецепти и обяснение на всичко, което се случва на Земята.

Освен това, ние ясно ви посочваме Пътя и посоката на движение.

Обаче едва ли един човек на милион от живеещите на планетата притежава необходимата вяра и осъзнатост, за да се вслуша в нашите съвети. Останалите упорито продължават своето шествие към бездната.

Аз дойдох днес за решителен и извънреден разговор.

Аз се постарах да ви обясня всичко много ясно.

Обаче трябва да кажа още едно важно нещо. И това засяга вашето бъдеще. Нито аз, нито някой друг от членовете на Кармичното Ръководство можем в настоящия момент да гарантираме, че ще можем да удържим баланса на планетата през следващото полугодие.

Ние бихме могли да се подсигурим с енергийна подкрепа от Великото Централно Слънце, обаче за да бъде оказана помощ са необходими факти, показващи, че човечеството ни чува и се опитва да следва посочения от нас Път.

Ние не можем да съберем достатъчно такива факти.

Затова аз категорично ви призовавам да оставите настрана своите лични инициативи и напълно да съсредоточите своите усилия за поддържане на баланса на планетата с помощта на молитвени практики и чрез ваши конкретни действия.

И ако след моето днешно Послание някой от нашите ученици попита какво все пак да прави, аз повече няма да идвам и да давам своите Послания и наставления.


АЗ СЪМ Порция.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)