Използвайте помощта, която ви дават Небесата и не пренебрегвайте тази помощ

АЗ СЪМ Шива, дошъл отново чрез моя Посланик. Ситуацията е такава, затова Аз дойдох да дам поредното Послание, което ще ви позволи да си я изясните и да установите ориентирите, по които ще изберете да се ръководите в живота си.

Веднага след завършването на предишния цикъл диктовки ние изпитахме огромно облекчение от това, че успяхме да осъществим замисленото и да дадем информация, от която се нуждае цялото човечество чрез проводника, който се намира във въплъщение.

Но след това се натъкнахме на съвършено непредвидима съпротива на нашите действия. И тази съпротива премина през умовете на много хора, намиращи се във въплъщение, сред които много от тях смятат себе си за светлоносци. Затова дойдох да ви уверя още веднъж, че ние ще продължим да даваме нашите Послания, каквито и усилия да ни струва това. И ще правим това в съответствие с нашите планове и нашите срокове, които настъпват в съответствие с космическите възможности и необходимост.

Затова дойдох днес да ви дам още веднъж да разберете, че както и да се развива ситуацията на планетата Земя, ние, Възнесените Същества, ще работим с човечеството на Земята и ще продължаваме да предприемаме опити за изменение на съзнанието на земните хора.

Наглед информацията в нашите Послания е много малко, но ние не спираме да се учудваме всеки път, когато се намерят хора, които са готови по първия наш зов да откликнат на всички наши предложения и препоръки и да правят всичко, което е необходимо в момента.

Знаете, че едно от най-важните неща за човечеството сега е промяната на съзнанието. И затова е добро всичко, което спомага за изменението на съзнанието на хората на Земята. Разбира се, ние имаме предвид това изменение на съзнанието, което се стремим да проявим във вашата октава, а не изменение на съзнанието, което вие смятате, че трябва да стане.

Затова са добри всички начини за разпространение на знанията, съдържащи се в тези диктовки, а също така са добри и всякакви начини за довеждане на информацията до знанието на хората, включително лични срещи, курсове за обучение, семинари, създаване на школи за обучение на родители и деца по основи на Закона за кармата и основи на поведението, базиращо се на Божествения закон.

Всичко истинно, което е от Бог, се нуждае от вашата помощ, за да расте и се разширява.

Затова, когато се учудвате, че не всичко около вас изглежда така, както би ви се искало, ние казваме: „Толкова по-добре! Имате върху какво да приложите вашите усилия, вашите способности и таланти!”

Огледайте се около себе си и внимателно направете анализ, какво от това, което смятате че трябва да бъде променено, можете да промените сами, като се опирате на вашите възможности и на вашите способности.

Аз бих искал още веднъж да ви припомня за диктовката, която дадох на 27 ноември миналата година. Когато вие насочвате мислите си в необходимата посока, изпълвате образите, възникващи във вашата глава с Божествена енергия, тогава аз ще имам възможност да ви помагам и да напълня вашите образи с моята енергия.

Съществува Божествена възможност, която се дава на планетата в определен момент. И такава възможност сега се дава чрез нашия Посланик. Понякога от вас не се изисква нищо друго, освен да признаете нашия Посланик. И веднага щом признаете Посланика на Йерархията, вие автоматично заставате на стълбата на Йерархията. И цялата Йерархия има възможност да ви помага в работата и в осъществяването на вашите планове.

Аз бих искал още да се спра на един важен момент. Нашият Посланик е човек, който съхранява нашите вибрации, постоянно принасяйки своята преданост на Йерархията през всякакви житейски ситуации и въплъщавайки Нейните планове на Земята. За вас, които се намирате във въплъщение, нашият Посланик е въплътен учител, Гуру. И това означава, че вие сте длъжни да следвате указанията, които получавате от нашия Гуру, така, сякаш тези указания са дадени лично от мен.

При това от вас се иска да различавате, за да можете да разберете в каква степен да се доверите на външния Гуру, и в каква степен да се ръководите от указанията, които получавате от сърцето си, от вашата Висша част.

Учението за Гуру изисква допълнително разшифроване. И аз мисля, че ние ще можем в една или друга степен да ви дадем това наше учение. Защото твърде много са онези, които се смятат за гуру или се държат като гуру, но всички или почти всички те не носят в себе си главния признак на истинския Гуру – способността към саможертва и способността да положи себе си върху олтара на Служението.

Затова колкото и вашето човешко съзнание да ви пречи да разберете истинското значение на мантията на Гуру и отношението Гуру-чèла[1] , все пак всяко препятствие, което е във вас, може и трябва да бъде отстранено с помощта на искрения ви устрем и предаността ви на Йерархията.

Всеки път, когато ви е необходимо да получите потвърждение или опровержение за истинността или лъжливостта на този или онзи човек, смятащ се за ваш Гуру или за наш посланик, моля ви, обръщайте се за помощ към мен.

Просто вземете в ръце моя образ или се приближете до моя статуя и искрено ме помолете за помощ.

Веднага щом видя вашата искреност и устременост, аз непременно ще ви помогна. И ще получите различаването, от което се нуждаете на дадения етап от вашето развитие.

Затова използвайте помощта, която ви дават Небесата и не пренебрегвайте тази помощ.

АЗ СЪМ Шива и се сбогувам с вас днес, но се надявам на нови срещи.

 

 


 

[1]Гуру – Учител, чèла – ученик (бел. на пр.)