Изложете се на ветровете на промените и не се бойте от простуда и заболяване

АЗ СЪМ Гаутама Будда, дошъл при вас в този ден.

АЗ СЪМ дойдох и както винаги имам намерение да ви дам кратко Учение, което надявам се, ще ви бъде полезно. Днес имам намерение да дам обучение, свързано с вашите взаимоотношения с природата и взаимоотношенията ви в човешкото общество.

Вие сте уникални по своята същност и по своята природа. И отношенията помежду ви и към всичко около вас са много важни. Понякога не си правите труда да се замислите, какво е вашето въздействие върху всичко, което ви заобикаля. На вас ви се струва, че всичко, което ви заобикаля, съществува независимо от вас и без участието на вашето съзнание. Но връзката между всички проявления във физическия план е много силна. Тя е толкова силна, че всяко ваше взаимодействие със заобикалящия ви свят може да се окаже катастрофално, ако не съответства на Божествения замисъл.

Ние полагаме усилия, за да балансираме ситуацията на планетата. Но и самите вие можете да правите същото. Всичко, което е нужно за това, е да се проникнете от любов към целия живот, към всяка проява на живот и да почувствате вашето Единство с всяка частица живот.

Вашето Единство не е нещо външно, което трябва да получите. Това Единство е ваше вътрешно състояние.

Единството идва отвътре. За тази цел трябва да допуснете в съзнанието си мисълта за Единството. Не се стремете да критикувате каквото и да било. Стремете се да намирате положителни моменти във всичко, което ви заобикаля и да фокусирате вашето внимание върху тях.

Вие оказвате влияние върху всичко, което ви заобикаля. И тъй като в своя потенциал вие сте Богове, понякога това влияние е толкова значително, че може да измени бъдещето на цялата планета за броени часове. Затова е много важно постоянно да сте съсредоточени върху положителното. Положителни емоции, радостно настроение. Трябва да посрещате всички неприятности осъзнато. Защото с колкото повече трудности и проблеми се сблъскате в този живот и излезете с чест от тях, толкова в по-голяма степен ще можете да отработите вашата карма и да поправите грешките, допуснати в миналото. А като се освобождавате от карма, вие постигате по-голямо влияние върху света. Тъй като Светлината на Бог, Божествената енергия може да се устреми безпрепятствено във вашия свят през чакрите ви.

Не е възможно с човешки прибори да се измери количеството Божествена енергия, която пропуска във вашия свят този или онзи човек, но вашите висши сетива винаги знаят чрез кого идва Светлината и мнозина интуитивно се стремят към общуване с такива хора.

Има и други образци на човешкото съзнание. Съзнание, съсредоточено само в себе си и мислещо само за себе си и за получаване на лично удоволствие. Подобни хора са черни дупки в пространството. Те поглъщат енергия, но не дават нищо в замяна. Всичко е мъртво около такива хора и те самите са живи мъртъвци. Има и различни преходни състояния на човешкото съзнание между тези две крайни проявления.

И всъщност вие сами определяте накъде да се движите. Вие винаги се движите или само към Светлината, или в точно противоположна на Светлината посока. Вие или напълвате себе си и хората около вас с Божествена енергия, със Светлина, или сте потребители на Божествена енергия.

Когато се срещнат два индивида, които носят в себе си Светлина, те си обменят Божествена енергия и взаимно се обогатяват. Всяко проявление на Божествения Пламък е уникално. И взаимодействието на Божествените пламъци, намиращи се във въплъщение, ги обогатява.

Затова ще бъде добре за всеки индивид и за планетата като цяло, ако върху нея се появят островчета, върху които да се намират и да общуват хора с грижовни сърца, грижещи се не само за себе си и за своите близки, но за всички същества, които живеят на планетата Земя. Тяхното общуване ще усилва изливането на Божествена енергия във физическия свят.

А местата, в които ще преобладава негативна енергия, разпространявана от хората, които са съсредоточени само върху себе си, с течение на времето ще се превърнат в лечебници за прокажени, за хората, страдащи от небожествено съзнание.

В скоро време ще стане разделяне на населението на Земята. Хората, които изповядват Бог в сърцето си, ще се стремят към обединяване със себеподобни хора. Ще се създават нови селища, в които ще живеят такива хора. И тъй като всеки човек оказва влияние на всичко, което го заобикаля, то разцветът на подобни селища ще напомня Златния век. Това ще бъдe началото на Златния век. И от това, доколко успешно ще бъде подобно строителство, зависи с колко бързи темпове ще се извършват измененията на Земята.

Попадайки в благоприятна среда, още от ранна възраст човек ще може да възприеме образците на поведение и нравствените норми, характерни за подобни селища.

Тези градове на бъдещето трябва да започнат да се появяват на планетата. И всеки от вас може да прояви подобна инициатива и да създаде подобно селище. Знаете, че най-добрата форма на молитва е молитвата на делата. И ако чувствате в себе си сили и желание, тогава не чакайте повече никаква команда отвън. Действайте и изграждайте.

Използвайте възможността, която дойде на планетата.

Аз ще се радвам, ако нашите предложения намерят отклик във вашите сърца.

Всичко, което е от Бог, всичко, което устремява хората към Бога, ще бъде подкрепяно и ще получи проявление във вашия свят. Всичко онова, което е направило избор да се отдели от Бог, ще пожъне плодовете на неправилния избор. Но всеки човек и всяко живо същество винаги има възможност да се върне на Божествения Път.

Просто някои човешки индивиди имат нужда да получат уроци. Благо е, че планетата Земя дава възможност на всеки да получи своите уроци и открива за всеки перспективата на Божественото развитие.

Сега аз ви моля да се потопите в своето сърце и да се замислите. Какво ви задържа в обичайната среда? Какво ви заставя да се придържате с години към този стереотип на поведение, който сами сте си натрапили? Какво ограничава вашата свобода и проявлението на вашата Божественост?

Толкова ли е важно всичко, което пречи на вашето развитие и не е ли време да отхвърлите всички ваши дребни, егоистични привързаности и да подарите себе си на всички живи същества, а в замяна да получите безкрайно умиротворение и безгранична радост от Служението.

Постарайте се да анализирате в своето съзнание всичко, което ви пречи да получите вътрешна свобода и да се устремите нагоре към възвишените върхове на Божествеността.

Единствено вие самите се ограничавате и единствено вие самите пречите на проявлението на вашите Божествени качества и на изпълнението на вашето Божествено предназначение.

Позволете на Божествената енергия безпрепятствено да струи през вашето същество и тя ще смете по своя път всички дребни и големи препятствия, каквито са вашето его, вашите страхове, ограничения и догми.

Изложете се на ветровете на промените и не се бойте от простуда и заболяване.

 АЗ СЪМ Гаутама Буда, с вяра във вас!