Истината, Богът, Любовта се намират вътре във вас

АЗ СЪМ Иисус, дошъл при вас за наставления.

Аз дойдох в този ден, за да разсея някои ваши възгледи и убеждения за мен и Учението, което донесох на света преди 2000 години.

От момента, когато дадох моето Учение, не е изминало много време по космическите мерки. Но изкривяванията, които бяха внесени от много хора, толкова изопачиха първоначалния смисъл, че самият аз понякога трудно се досещам за смисъла на фразите, останали записани в Евангелията.

Смисълът на моето Учение беше много по-широк от трактовката, която успяха да усвоят и запишат моите ученици. А тези, които после усъвършенстваха текстовете, все повече и повече ги изопачаваха. Много от тях искрено мислеха да представят по-добре съдържанието, естествено според тяхното разбиране. В концепцията на други хора, много от дадените от мен положения в Учението изобщо не бяха угодни и тихомълком бяха премахнати. Ето защо, само триста години след като напуснах физическия план, вие получихте Учение, което много слабо напомня на истинското Учение, дадено от мен. За сравнение може да се даде пример със свещта и слънцето. В такава пропорция остана в съвременното християнство същността на даденото от мен Учение.

Но основата бе положена. И Божествената възможност, дадена чрез мен, спомогна Учението да се окаже толкова жизнеспособно, че много търсещи сърца в продължение на много столетия намираха в него успокоение и умиротворение. Благостта на Учението се предаваше не толкова чрез самите текстове на Евангелията, колкото чрез предметите, образите, които ние насищахме с присъствието си. И тогава моят образ и образът на Богородица оживяваха върху иконите.

И чрез нашите ликове много търсещи хора можеха непосредствено да общуват с нас и непосредствено да черпят Божествена благодат, използвайки образите ни като проводник на физическия план.

Светците, които се отказваха от света, за да търсят Бога, го намираха в тишината на своето сърце. И благодатта, неизменен спътник на Божествените откровения, ги посещаваше в най-тъмните зимни вечери и нощи.

И просветлението на тяхното съзнание позволяваше столетия наред да се поддържат основите на нашето Учение в умовете на хората. И тези основи се предаваха непосредствено от сърцата на светците в сърцата на онези, които отиваха при тях, за да търсят успокоение за своите душѝ.

Сърцата на мнозина в света бяха изпълнени с тъга. И днес много хора копнеят за истинска Вяра. И много са онези, които се нуждаят от помощ.

Ние използваме всеки фокус на физическия план, за да проявим своето присъствие и да дадем успокоение на онези сърца, които са толкова съкрушени и толкова чувстват своето нещастие и нищета в отсъствието на истинската Вяра, че Божествената възможност се открива за тях в усмивката на Богородица, в пукота от горенето на свещите в църквата.

Когато можем, ние даваме на жадуващите максималното от това, което е възможно. И не ни смущават нито изкривяването на Учението, нито църковните обреди. Чрез всичко това ние можем да протегнем ръка за помощ на сърцата, които се нуждаят от нашата помощ.

Много хора идват в църквата. И ние им даваме успокоение. Други хора търсят свой собствен път, избягвайки църквата, и ние им даваме успокоение.

Не е важно какъв път следват хората. Важното е какво е качеството на тяхното сърце и степента на тяхната Вяра. И те ще ни намерят дори в пустинята.

Най-лошото е, когато хората губят вярата или започнат да използват Божествения устрем на другите хора, за да получат нещо за себе си или да постигнат личните си цели.

Когато дойдох, аз говорих именно за това. Говорих за лицемерието на книжниците и фарисеите, които под прикритието на благообразието и неясни слова от писанията вършат своите тъмни дела и потриват вечер ръцете си от радост, че са успели да получат поредния куп пари от невинните овце.

Аз и всички посланици на Бога във всички времена сме въставали против лицемерието. Божествената Истина е проста. Божествената Любов е достъпна за всички. Всичко лежи на повърхността и за да получите Божествената Мъдрост не е нужно да плащате пари за това. Бог всичко дава даром на всички.

Необходимо ви е единствено да намерите тясната пътечка, водеща ви към Божествения връх, сред хилядите пътища и магистрали, водещи доникъде.

Трябва да разберете, че истинската Вяра няма нищо общо с обредите и церемониите. Истинската Вяра се намира във вашите сърца. И Бог живее във вашите сърца. И за хората, познали истинския Бог, пребиваващ в сърцето, няма разлика в кой храм ще отидат да се молят.

Няма значение дали отивате в будистка пагода, в християнска църква, в синагога, в джамия или в молитвен дом. Ако отивате там при Бога, ще го намерите навсякъде.

А ако отивате с празно сърце, няма да намерите Бога никъде.

Механичното повтаряне на ритуалите и молитвите, без искреност и вътрешна Вяра, няма да ви донесе полза. Може да се молите хиляда години, но ако при това искате да навредите  на ближния, тогава вашата молитва и вашите усилия не струват и пукната пара.

Никаква Вяра не може да оправдае престъпленията, които извършвате в името на Бога.

Аз ви моля внимателно да се отнесете към днешните ми слова. Изпитвам състрадание към хората, които търсят Бога, но не могат да го намерят. А колко много са онези, които се възползват от техния искрен порив, за да постигнат лично облагодетелстване.

Същността на проблемите за вярата лежат във вашите сърца. И вие можете да намерите абсолютно верни и предани служители на Бога във всяка религия по света. И пак там можете да намерите и такива, които под предлог че служат на Бога, служат на своето его, на дявола, който е завладял техните сърца.

Дойдох, за да ви напомня, че Истината, Бог, Любовта не са извън вас. Те са вътре във вас. И ние ще ви помогнем да откриете тези богатства във вашите сърца. Молете ни за помощ. Обръщайте се към нас с призиви и молитви. Искреният призив е способен да стигне до всеки Владика и ние не можем да не ви отговорим, защото да отговорим на всеки зов е наш дълг и задължение.


АЗ СЪМ Иисус.