Иска ми се да дойда и да прегърна всяко от 144000 Христови същества, които сега се  намират във въплъщение на планетата Земя

АЗ СЪМ Ланело, дошъл отново.

Свeтът около вас неуловимо се променя. Малцина са тези, които в ежедневната суета забелязват важните промени, които стават. Събитията не бързат да се проявят, но началото е дадено и процесът неминуемо започна да се разгръща.

Ако хората се доверяваха повече на своята Висша част, щяха да бъдат принудени да признаят, че има определени срокове, има определен план, по който се развива всичко и на който се основава цялото Творение. Затова тези чието днешно ниво на съзнание съответства на Божествения план за сегашния етап на еволюционното развитие на Земята, ще започнат да осъзнават знанията, уменията и понятията, които стават достъпни, благодарение на разкрилата се космическа възможност. Тези, които не успеят да попаднат със съзнанието си в този определен тесен коридор, ще трябва да се задоволят с жалко съществуване, подобно на съществуването на сляпа къртица под земята.

Всички възможности и всички врати се отварят вътре във вас. Само нивото на вашето съзнание определя вашето стъпало в Божествената йерархия и степента ви на Служение, която Бог може да ви отреди да изпълнявате.

Неразумно би било от ваша страна да осъждате и да не полагате грижи за тези индивиди, които не са преодолели в своето съзнание необходимата граница. Те са нещастни по своята същност и напомнят повтарачи, които най-после осъзнават, че поради своя мързел са направили голяма глупост и са принудени да се разделят с познатия клас и да се окажат сред по-малки деца, които ги смятат за умствено изостанали и непълноценни.

Но мнозина поради своето ниво на развитие така и до края на живота си няма да разберат каква възможност са имали и от какво са се лишили.

Всичко в този свят е подвластно на циклите на развитие. И внимавайте в един прекрасен момент от съществуването ви на планетата да не се родите някъде сред австралийските аборигени, които ловуват с копия и не са в състояние дори да получат представата за света, която имат живеещите едновременно с тях хора някъде в Европа или Америка.

Еволюцията продължава милиони години и предоставя възможност дори и на най-бавните и най-мързеливите да се развиват. Обаче настъпва момент, когато дори много хуманният Космически Закон не може повече да предоставя тази възможност, защото сроковете са изтекли и циклите са се сменили.

Изпитвам съжаление, че много малко души са стъпили на новата степен на развитие на съзнанието. Но дори това количество души е напълно достатъчно, за да се ускорят измененията на Земята и набелязаните преобразувания да започнат и да завършат успешно.

С радост наблюдавам душите, които се намират във въплъщение и които са намерили сили и устрем, за да удържат победа над себе си, над своето его и да се издигнат на следващата степен.

Предчувствам, че много скоро между тези души ще се установят отношения на дружба, сътрудничество и взаимопомощ, където и да се намират по Земното кълбо. По същество вие присъствате на появяването на нова Раса от хора, която буквално тази нощ се е родила в недрата на старата, Пета Коренна Раса. Хората са направили преход в своето съзнание, преход на ново ниво. И много скоро вътрешните изменения ще се проявят и на физически план.

Най-главното е преодоляването на тази част от вас самите, която ви привързва към Земята и традиционните отношения, преобладаващи между хората в днешно време.

И първото, което ще почувствате е, че отношенията между хората ще се променят. Между тези хора, които са се изкачили на ново стъпало. Това ще го усетите, дори да нямате много голям талант за различаване. Ще ви бъде по-лесно да се разбирате помежду си. Ще чувствате, че вършите една и съща работа и не е важно коя част от общото дело вършите. Всяка работа по построяването на Новия Свят е почетна. Дори ако просто забивате гвоздеи. Ще почувствате Любов, немотивирана от нищо Любов към всички хора, с които вършите обща работа. Ще получите удовлетворение от своето Служение на всеки член от вашата община. Хората, които са достигнали до ново стъпало в съзнанието си, ще са като най-близки роднини един за друг. Ще почувствате със сърцето си всеки един, който е постигнал тази голяма победа над себе си. Ще го почувствате по такива качества като безкористност, желание да се помага и да се дава, по съвършено безусловната Любов, която буквално изпълва вашите същества.

Всяко дело, което започнете да вършите заедно, е обречено на успех. Защото не вие извършвате работата, а Бог, комуто сте позволили да я върши чрез вас.

Вашата Висша част, благодарение на достигнатото от вас ниво, ще взема участие във всичките ви дела, във всичките ви мероприятия на физическия план. Всички ваши начинания ще бъдат успешни, защото Бог, на когото позволявате да действа чрез вас, не може да претърпи поражение. Вие сте обречени на победа дотогава, докато сте с Бог!

Позволете ми да ви поздравя с вашата Победа! Никога не забравяйте, че тази победа, макар да е постигната благодарение на вашите постижения, все пак принадлежи на Бог. Защото всичко на този свят принадлежи на Бог. И вие получавате все по-голяма и по-голяма възможност за Служение, когато сте способни да жертвате всичко заради Бог. Бог е ревнив. Той иска целия човек. И колкото по-голяма част от своето нереално аз сте готови да изоставите, толкова повече и повече ще ставате Бог. Толкова повече ще присъства във вас вашата Божествена част.

Хората, достигнали ново стъпало в своето съзнание, ще бъдат по-успешни във всички свои дела и във всичките си начинания, благодарение на получените на това стъпало качества. Защото това, което по-рано се е съпротивлявало вътре в тях на успешната им работа, сега не съществува или оказва много по-малко препятствия в живота и в действията им. Вашата гордост и всички ваши недостатъци няма да оказват повече никакво влияние на делата ви и на всичко, което правите. Защото сте успели да ги преодолеете. Ще го почувствате в променената атмосфера във вашите колективи. Ще почувствате, че има хора и цели колективи, с които ви е леко и спокойно.

Процесът на създаване на такива колективи, общини, ще стане напълно естествено. Знаете, че подобното привлича подобно.

И това, което не е способно да издържи вашите вибрации, постепенно ще се отдалечи от вас. Земята е много гостоприемна планета. И тя е приютила доста много еволюции, които се намират на различни етапи от своето развитие.

Но всеки път, когато значителен брой индивиди получават ниво на Христово съзнание, това оказва благотворно влияние на цялата планета. Тъй като всички хора са тясно свързани помежду си на финия план.

Затова постигнатото от вас Христово съзнание е неоценимо благо за цялата планета.

Не мога да сдържа своята радост и своите емоции. Ще ми се да отида и да прегърна всяко от 144-те хиляди Христови същества, които сега се намират във въплъщение на планетата Земя.

Това е ваша победа! Но и наша победа. Защото Възнесените Учители се трудиха без почивка, за да стане реалност вашата победа на физическия план.

Поздравявам ви! И изтривам от лицето си сълзите на радост.

АЗ СЪМ Ланело.