Интернет - транслации
Разписание
8-ми декември
петък

Розарий на Милостта на Майка Мария

Транслацията ще се осъществява в свободен режим.
Необходимо е да се вкючите към транслацията в 12:00 ч. местно време.