Именно вие сте длъжни да извършите измененията на Земята в съответствие с Божествените образци

АЗ СЪМ Майтрейя, дошъл отново при вас в този ден!

АЗ СЪМ дойдох, за да ви напомня още веднъж, че вие имате възможност сега да участвате по-осъзнато в процеса на взаимодействие с нас, Възнесените Същества.

Чрез нашия Посланик, който е Гуру за вас, и чрез тези диктовки, които ние се стараем да ви даваме редовно, имаме възможност да установим тесни взаимоотношения с вас. И вие имате възможност осъзнато да общувате с нас. На вас ви се струва, че външното ви съзнание не участва в процеса на общуване. Но вие вече общувате с нас, тъй като повдигате нивото на вибрациите си посредством връзката си с нас чрез тези послания. И когато вашите вибрации достигнат определено ниво, ние имаме възможност да присъстваме във вас, в онези от вас, които решат за необходимо да поканят мен или другите Възнесени Владици в своя храм. Ние не можем да влезем, докато не ни помолите за това. Но веднага щом призивът е произнесен, ние сме длъжни да отговорим. Такъв е Космическият Закон. Ние не можем да се възползваме от вашата покана и да влезем във вашия храм, само ако нивото на вашите вибрации не ни позволява да направим това. Затова трябва да сте постоянно готови да общувате с нас. Свойствата на материята са такива, че тя послушно следва вашето съзнание. И ако си поставите за цел да установите връзка с нас, то рано или късно ще получите възможност за осъзнато общуване с Възнесените Същества. Въпросът е във вашето съзнание. Доколко допускате в съзнанието си възможността за осъзнато общуване с Възнесените Същества. И нашият Посланик е въжето, което ви подаваме. Моля, използвайте всяка дадена ви възможност.

Ние не можем да ви помогнем, докато не ни помолите за помощ, но когато сами ви предлагаме нашата помощ, вие също сте длъжни да се възползвате от нея, защото всяка космическа възможност има своите срокове. И сега, когато времето е ускорено и пространството е готово, вашите желания и вашите мисли се отразяват много бързо в послушната материя. Запомнете това. И го помнете винаги, когато се намирате в суетата на живота, в хорската тълпа.

Аз дойдох сега, за да поговорим за още една възможност, която приближава и която се открива сега пред вас. Бих искал да насоча вниманието ви към условията, които съществуват около вас на Земята. Вие можете да възприемате всичко, което ви заобикаля, като самото съвършенство, но повярвайте ми, вашият свят е много далеч от съвършенството. Но доколкото времето е изменено и възможностите се приближиха, то именно сега настъпи време да започнете в съзнанието си да подхождате осъзнато към всичко, което ви заобикаля. Отбелязвайте несъвършените образци в поведението на хората, в живота около вас и заменяйте тези неудачни проявления с по-съвършени, Божествени образци. Опитайте да направите това отначало само в съзнанието си. Помечтайте за това, как би могло да се замени несъвършенството, което виждате пред себе си, с по-съвършено проявление. И наблюдавайте след това, какво ще се случи. Колкото е по-голям вашият устрем, толкова по-бързо несъвършеното проявление ще си замине от живота ви. Вие не трябва да се борите с несъвършенството, не трябва да изпитвате ни най-малко чувство на борба. Просто заменяте несъвършеното проявление със съвършено. Отначало в съзнанието си.

Ако сте нетърпеливи и обстоятелствата ви позволяват, тогава можете да вземете непосредствено участие в изменението на външното проявление към по-съвършен образец. За да направите това, можете буквално да запретнете ръкави и да пристъпите към конкретна дейност на физически план. Най-главното – не се съсредоточавайте върху осъждането на несъвършенството. Не влагайте в него допълнително вашата енергия, не му изпращайте енергията на вашето внимание.

Обратното, ако видите съвършено проявление, изпращайте му енергията си, умножавайте всяко проявление на Божеството в живота около вас. Научете се да съзиждате и да творите като Богове. Защото в скоро време вие трябва да осъзнаете отговорността си за всичко, което ви заобикаля и главното – да осъзнаете отговорността си за това, че именно вие сте длъжни да извършите измененията на Земята в съответствие с Божествените образци.

Аз се радвам, че днес имах възможност да ви дам това кратко Учение и се радвам двойно повече, тъй като имам възможността да дам тази диктовка чрез нашия Посланик по време на нейното посещение в Москва.

И като използвам случая, бих искал още да ви уведомя, че сега, именно в дните на лятното слънцестоене, възможностите ви за изменение на обстоятелствата във вашия живот и всичко, което ви заобикаля, са особено силни.

Желая ви успехи и до нови срещи по Пътя на Посвещенията!

АЗ СЪМ Майтрейя!