Именно във вашата среда, сред обкръжаващия ви хаос и грубост, са способни да разцъфтят лотосите на Божественото съзнание

АЗ СЪМ Циклопей. АЗ СЪМ извънредно рядко общувам с невъзнесеното човечество. На вас ви е много трудно да ме разберете, а на мен – вас. Разделят ни милиони светлинни години. Аз се намирам в безформеното, а вие се намирате в най-ниската точка на проявлението.

Затова понижих своите вибрации до минимално възможния предел, за да не изгоря със своите енергии нашия посланик. И все пак това е твърде голямо натоварване и за мен, и за нея.

Творението е обширно и аз като един от Създателите на проявения свят, съм призван да наглеждам този проявен свят. Аз съзерцавам съвършенството на Божествения замисъл за проявения свят и АЗ виждам отклонения от този Божествен замисъл.Отклоненията са възможни в предварително определените граници. Обаче пределът на възможните отклонения се приближава към своята последна граница. Вие се заиграхте в илюзията. Настъпи времето за всички, които сте готови, да си спомните за онзи свят, откъдето сте дошли и където трябва да се върнете. Наближава краят на вашите роли в земния живот. Аз ви уверявам, че настъпва период, когато цялото външно проявление трябва да бъде свито. Но то не може да бъде свито мигновено. Илюзията се е творила за невъобразимо дълъг период от време от човешка гледна точка. И сега настъпи повратният момент.

За вас това означава само, че всичко ще започне да се променя. Енергиите, които ние изпращаме във вашия свят, породиха процес на надигане на най-негативните проявления на проявения план. Всичко онова, което мирно спеше на долните астрални слоеве, сега е разбудено и намира своето проявление дори на физическия план на битието.

Аз ви говоря за ситуацията, която наблюдавате в обкръжаващия ви свят. Моите думи трябва да ви обяснят много от процесите, които протичат.

Божествени енергии. Засилване на вибрациите. Като че ли това би трябвало да предизвика позитивни процеси в обкръжаващата ви действителност. Но това не се случва. Всичко още повече загрубява и достига до точката на абсурда.

Така и трябва да бъде, възлюбени. Когато се приближите до застояло езеро, на вас ви се струва, че неговата повърхност е чиста и отразява само синьото небе и облаците. Сега вземете пръчка и разбъркайте водата на повърхността на езерото. Ще видите кал, тиня, и ще усетите миризмата на гнило от застоялата вода. Нашите въздействия върху вашия свят са подобни на вашето въздействие върху застоялата вода на езерото.

Сега си представете нашата задача. От цялото това тление и застой ние трябва да отберем стръкчетата лотоси, които растат в това застояло езеро. Да, действително наоколо е застояла вода и мръсотия, и тиня. Но именно в тази среда растат истинските прекрасни лотоси на човешкото съзнание. Именно във вашата среда, сред обкръжаващия ви хаос и грубост, са способни да разцъфтят лотосите на Божественото съзнание. И всеки един човек, който в тази среда е способен да прояви Будда съзнание, е в състояние да спаси много и много душѝ в радиус от много стотици километри около себе си. Мрежата на Светлината, съставена от индивиди, достигнали Будда съзнанието, се плете именно сега, в това тъмно време на земното кълбо.

Ние виждаме лотосите на вашето съвършено съзнание, разцъфтяващи тук и там на земното кълбо. Вас, разбира се, ви интересува къде виждаме най-много такива лотоси. Това е тайна, която може би ще ви съобщя при някое от следващите си посещения. Но именно в тази страна ще започне проявлението на новото съзнание.

Сам човек щурмува отвесна скала. Той се изкачва по вертикалната стена без да е обезопасен. Но всички онези, които пожелаят да го последват, получават въжето на помощта и подкрепата. И на тях вече им е много по-лесно по Пътя.

Ние ви даваме нашата помощ и подкрепа под формата на тези послания. Вие трябва много грижливо да подхождате към всичко, което ви се дава. Събирайте на закътано място всяка перла и скъпоценен камък, които се съдържат във всяко послание. И тогава, когато настъпи още по-тъмно и безпросветно време, извадете тези съкровища и те могат да ви спасят Живота. Не този живот, който съществува на физическия план, а онзи Живот, който е вечен. Вашето съзнание е пропуск към вечния свят. И онзи, който може да цъфти в блатото на живота като прекрасен лотос на Божественото съзнание, е заслужил правото да влезе във вечния Живот.

Тленното не може да влезе в моя свят. Само нетленната, безсмъртната част от вас е способна да съществува в моя свят. А за да стане това, вие трябва да се грижите за вашата безсмъртна част още сега. Не събирайте онези съкровища, които принадлежат на вашия свят, събирайте само съкровищата на Божествената Мъдрост, които имат ценност във всички светове.


АЗ СЪМ Циклопей.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)