Именно сега настъпи времето на вашата работа за благото на еволюциите на планетата Земя!

АЗ СЪМ Владика Мория!

Сега, в този ден, аз дойдох при вас, мои възлюбени чèла.

Много добре разбирам колко се сгъстиха облаците и колко ви е трудно да издържате натиска на силите, които Ни противостоят.

Като че ли няма нищо радостно и позитивно. Обаче аз дойдох да ви уверя, че напротив, има повод за радост и има повод за празнуване!

Ние водихме с вас дълги беседи и давахме Нашето Учение.

И ето, най-накрая, за малцината, които успяха да усвоят Нашето Учение в цялата му пълнота, настъпи точно този период от време, за който ви подготвяхме не само през тези дълги 10 години, когато Ние ви обучавахме чрез нашия посланик. Разбира се, че не. Вие се подготвяхте за тази ваша работа в продължение на много, много въплъщения.

Ние много пъти сме казвали, че сега са въплътени най-добрите наши ученици. И това е обусловено от суровостта на времето и нажежаването на битката между Светлината и мрака.

И ето сега за вас настъпи решителният етап!

Всичко, което правихме досега, беше само подготовка.

Две сили се вкопчиха в глобална схватка за бъдещето на човечеството – силите, отстояващи илюзията, и силите, които искат човечеството да се завърне у Дома, при Бога.

Когато силите са напрегнати, когато всяка от страните пуска в ход цялата си мощ, настъпва време на хаос, когато всичко се е смесило и става почти невъзможно да се различи кой зад коя сила застава.

И именно в това време на хаос идва вашият ред.

Противоположните сили използват груби начини за въздействие – груба физическа сила и натрапчиви образи и стереотипи.

Обаче най-ловките и хитрите разбират, че колкото повече груба сила се прилага, толкова по-голяма е вероятността те самите да рухнат под въздействието на тази сила. Затова те използват по-изтънчени методи за въздействие, чрез съзнанието и подсъзнанието на масите, като предизвикват състояния на страх, агресия, омраза и неприязън.

Обаче, възлюбени, за всички тези състояния няма да има място в Новия Свят.

Светът е на прага на Новото време. И то ще дойде със същата неизбежност, с която идва изгревът на слънцето след нощта, колкото и тъмна да е била тя.

И в това време всеки от вас, нашите предани чèла, става незаменим. Защото в това време на хаос най-голямо въздействие оказват именно слабите въздействия.

Ще ви дам пример с лекар, който използва иглорефлексотерапия.

Представете си пациент, който страда от сериозно заболяване. Ако лекарят е достатъчно квалифициран, едно слабо въздействие с много тънка игла е достатъчно, за да се подобри състоянието на пациента. А няколко такива въздействия са способни да излекуват пациента напълно.

Нашите предани ученици имат навици, които им позволяват да запазват вътрешен баланс на енергиите си в какъвто и външен хаос да се намират.

По този начин те се явяват проводници в този свят на Нашите най-фини енергии, които могат да променят ситуацията в света.

Има наши ученици във всяка страна. И чрез тях ние можем да оказваме въздействие върху ситуацията в света.

Ние се радваме, че настъпи времето, когато можем да използваме този наш резерв. Именно сега настъпи времето, когато единствено с помощта на вътрешната мощ на малцина може да се промени ситуацията в света на глобално равнище.

Е, пожелавам ви успех!

Винаги помнете, че външното се определя от вътрешното. Затова, ако достатъчно количество индивиди успяват да запазват вътрешен покой и хармония, чувство на радост и любов в какъвто и да е външен хаос, ситуацията в света може да се промени към по-добро буквално за броени години.

Обаче не бива да забравяте, че в състояние на хаос ситуацията може да се промени също толкова бързо и към по-лошата страна.

Затова не трябва да се отпускате!

Иска се пълна готовност!

Пълна съсредоточеност върху Висшето.

Вътрешното определя външното.

Именно сега настъпи времето на вашата работа за благото на еволюциите на планетата Земя!

Запазвайте вътрешен баланс дори тогава, когато целият свят ще се руши.

Нито една душа, избрала Божествения път, не може да пропадне!

Щом правите избор в полза на Бога, всички Небесни Същества застават в защита на вашата душа, каквито и да са външните обстоятелства.

Затова във всеки миг от живота си помнете за Бога и подчинете целия си живот без остатък на Бога и на изпълнението на Неговия Закон!


АЗ СЪМ Мория!

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)