Имаме нужда от вашата помощ

АЗ СЪМ Атина Палада, дошла при вас. От времето на нашата предишна среща изминаха няколко години. АЗ СЪМ извънредно рядко общувам с невъзнесеното човечество.

Но сега дойде времето, когато мога да поговоря с вас. Защото имам какво да ви кажа, а не защото така трябва и е дошъл моят ред. Аз служа на Божествената Истина и се надявам да ви предам частица от своята преданост към Божествената Истина.

Във вашия живот има нещо по-голямо от това, което ви обкръжава на физическия план. И степента на развитие на обществото, и нивото на колективното му съзнание се определят в крайна сметка от това, как се отнасят в това общество към вечните непреходни ценности. Има във вашия живот неща, които са непреходни. Например Красотата, Любовта, Хармонията, Покоят... И в редицата на тези непреходни ценности стои Божествената Истина.

Във всички времена хората са възприемали и са се отнасяли по различен начин към Божествената Истина. Имаше времена на упадък, подобни на времената, които вие преживявате сега, когато хората забравяха за Бога, за непреходните ценности. Имаше времена на разцвет, когато изкуствата се възраждаха и хората отново откриваха величието на духа, пребиваващ вътре в самите тях.

Така беше в страната, в която ме почитаха като Богиня преди много хиляди години. Аз видях периода на разцвет на тази страна. По онова време ми въздигаха храмове и искрено ме почитаха. След това всичко започна да запада.

Малкото хора, които продължаваха да съхраняват предаността си към Божествената Истина, престанаха да бъдат почитани в обществото. Обществото започна да следва образците на не най-доброто поведение. И ориентирите, които започнаха да преобладават в обществото, доведоха до упадъка на могъщата някога страна.

Така е и във вашия свят. Но ситуацията се усложнява от това, че поради бързите комуникации и голямото развитие на връзките между страните, образците, които завладяват съзнанието в една или няколко страни, след известно време се разпространяват по целия свят.

И много е тъжно, че такива големи достижения в областта на развитието на комуникациите се използват от човешкото съобщество не за развитие на духа, а за развитие на плътта и на цялата индустрия, която облажава плътта.

Общество, което не почита пророците, общество, което не следва Вечната Истина, е обречено на постепенен упадък и измиране.

Аз зная за какво ви говоря. И като член на Кармичното Ръководство аз съм много обезпокоена от създалата се ситуация на планетата. Както виждаме, на всеки вечен, Божествен образец, в която и да е област на човешката дейност, където и да погледнеш, присъстват сто небожествени образци и проявления.

Аз съм натъжена. И моята печал няма граници. Има методи, които позволяват да се регулират процесите, протичащи в обществото. И ние ги прилагаме. Но тъжното е не само това, че се случват тези понижаващи нивото на съзнанието неща във вашето общество, тъжното е, че твърде много светли душѝ с горящи сърца, стремящи се към въплъщение, за да изпълняват задачите на Светлината, срещат по своя житейски път толкова съблазни, че не могат да ги преодолеят. Аз скърбя за толкова много душѝ, които лично познавах и покровителствах. Аз ги изпращах във въплъщението с напътствия. И колко голяма е моята мъка, когато разбрах, че тези душѝ са или завинаги изгубени за еволюцията, или се намират на самото дъно на живота и нямат възможност да се измъкнат от обкръжаващото ги тресавище. Ето какво ме натъжава.

Аз дойдох днес, за да се обърна към онези душѝ, които изповядват Божествената Истина. За Божествената Истина няма нито религиозни прегради, нито национални бариери. Хората, които изповядват в своите сърца Божествената Истина, са разпилени в много страни по земното кълбо. Към вас се обръщам днес.

Има още време и вие можете да направите нещо, за да бъдат спасени колкото е възможно повече светли душѝ от бурните води на живота и от адския огън, който избухва тук и там на Земята и поглъща невинни душѝ.

Аз ви моля да изпълните света със съвършени, Божествени образци, които се отнасят към различните видове изкуства. Аз ви моля да предприемете всичко зависещо от вас, за да получи младежта представа за прекрасното.

О, АЗ, Богинята на Истината, заставам на колене пред вас. Аз не мога да направя това, което можете да направите вие, онези, които се намирате във въплъщение сега. Аз ви умолявам да направите всичко, което е по вашите сили.

(Пауза)...

Сега, когато наближава краят на отпуснатото ми време и енергия за предаването на моето послание, смятам за свой дълг да ви съобщя, че сегашното заседание на Кармичното Ръководство беше много трудно. И ние не успяхме да убедим Висшия съвет на вселената в необходимостта да даде количеството енергия, необходимо за поддържане баланса на планетата. Моля, направете си труда да отделите времето, оставащо до края на годината, за молитвена практика. Имаме нужда от енергия, за да закърпим дупките, които се образуват тук и там на финия план на планетата Земя. Ние се нуждаем се от вашата помощ.

Аз рядко идвам с послания. И сега правя това, защото съм длъжна да използвам този последен шанс.


АЗ СЪМ Атина Палада с Надежда във вас.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)