Имаме нужда от вашата готовност за Служение на еволюциите на Земята

АЗ СЪМ Великият Божествен Управител.

Моето появяване днес съвпадна с началото на заседанието на Кармичното Ръководство. Затова ще дам кратко послание непосредствено преди неговото начало.

Вас не трябва да ви смущава това, че заседанието на Кармичното Ръководство се провежда при закрити врати. Така е било винаги и невъзнесеното човечество има възможност да знае какво се случва на заседанието само в онази степен, в която ние даваме това в нашите послания.

Трябва да кажа, че сегашното заседание няма да бъде леко. Защото на нас ще ни струва много усилия да представим на Висшия Съвет на тази вселена доказателства за благополучното еволюционно развитие на човечеството. Тъй като всичко е точно обратното. Ние търсим и не намираме никакви положителни промени от времето на нашето предишно заседание в периода на лятното слънцестоене.

Би било добре, ако напишете писма до Кармичното Ръководство и за разлика от вашите обичайни писма, в които искате нещо лично за себе си или за своите близки, да изложите някакви позитивни факти от вашия живот. И аз лично ще ви бъда много благодарен, ако поемете върху себе си задължения да четете определено количество молитви или Розарии в продължение на половин година, до следващото заседание на Кармичното Ръководство, с цел балансиране на ситуацията на планетата. Ние се нуждаем от проявяване на вашата добра воля в помощ на еволюциите на планетата Земя. Ние имаме нужда от вашите молитвени усилия, имаме нужда от вашата готовност за Служение на еволюциите на Земята.

Изглежда, сякаш моля за много обикновени неща и това не би трябвало да изисква големи усилия или жертви от ваша страна. Обаче практиката показва, и вашите писма потвърждават това година след година, че на едно ваше писмо за безкористна жертва на молитвената енергия за благото на еволюциите на Земята, се падат по няколко хиляди писма с лични молби и искане да отпадне част от кармичното бреме.

За степента на развитие на човечеството говорят само фактите на безкористно Служение. Разберете, че следващият етап, в който трябва да влезе човечеството, ще бъде свързан с принципно други отношения между хората. И на първо място трябва да бъде Безкористието, след това Служението. И тези два отличителни момента са възможни само въз основата на безусловната Любов и безграничната Вяра.

Затова се огледайте около себе си и вижте кой от вашето обкръжение е готов за този следващ етап в човешките отношения?

И ето сега вие разбирате моята обезкураженост преди началото на поредното заседание на Кармичното Ръководство. Къде са фактите на самоотверженост и безкористно Служение? И дори ако започвате, в порив на ентусиазъм и под влияние на нахлулите във вас чувства, да вършите някаква работа в рамките на Божественото Служение, то вижте за колко време стига вашият ентусиазъм. За няколко дни? За половин година? За няколко години?

Ако ние говорим за новия тип отношения между хората, то тези отношения трябва да продължават минимум до края на текущото въплъщение. Престанете да гледате хората около вас и да привеждате примери от техния живот. Много разпространен сред хората е аргументът: „Ето, те не спазват никакви Божествени Закони и живеят безгрижно, а аз се моля, постя и нищо не получавам срещу това”.

Много характерно за днешните хора! Повярвайте ми, че няма да влизате в Новата епоха вкупом и няма да ви вкарват там като овце. Вие ще можете да преминете през тесните врата само благодарение на вашите лични заслуги и на вашите лични достижения. А онези, които „живеят щастливо”, ще останат във външната тъма. Те нямат бъдеще. Защо ви е да се сравнявате с тях?

Причината за вашия проблем е изцяло в това, че не ви достига Вяра. Вие не можете докрай да повярвате на словата на Владиците, че този ви живот не е единствен. Че пред много от вас има друг живот. Вие мерите Бога със своите човешки мерки и се опитвате да приложите своята човешка логика към Божествения Закон.

А аз ви казвам, че трябва да спазвате Божествения Закон и да се откажете от всички уловки и хитрости на вашия плътски ум.

Дълго ли трае вашата решимост да следвате указанията на Владиците? Аз мисля, че трае до поредния телевизионен сериал или до следващия телефонен разговор с приятелите. Още повече, че предстоят такива примамливи новогодишни празници и има какво да се прави покрай слушането на безкрайните нравоучения на Владиците.

Какво пък, това е ваш избор и ваше решение. Невъзможно е човек да бъде принуден да върви по пътя, който е най-кратък от всички. Кой знае защо, човечеството винаги избира най-трудния път и при това след известно време не пропуска да възроптае срещу Бога за тежката съдба и несгодите, които го сполитат.

Вече ме подканят да побързам. И аз трябва да завърша своето послание. Но мисля, че казах основното, което исках да ви съобщя.

В крайна сметка вие сами определяте всичко със своите избори. И не упреквайте съдбата, Бога и Владиците.


АЗ СЪМ Великият Божествен Управител.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)