Има вероятност за това, че Златният Век ще дойде на Земята

АЗ СЪМ Иларион.

Темата на нашата днешна беседа ще бъде за това, какво означава приемането на Божествено решение във вашия живот. На вас навярно ви се е налагало да четете в нашите послания, че всички ваши действия и мисли трябва да съответстват на Волята на Бога. Обаче в много от вас възниква въпросът как сред този хаос, който ви обкръжава, да се разбере какво съответства на Волята на Бог и какво не съответства, кое решение е Божествено и кое не е.

Както винаги, основната и главна препоръка ще бъде да се вслушвате в гласа на своето сърце. Защото именно там се съдържа отговорът на всички ваши въпроси.

А какво да правят тези, които не чуват отговорите?

За съжаление за много и много въплъщения на Земята сърцата на твърде много хора са се покрили с непроницаема броня и е изключително трудно през тази броня да се чуе отговора на Бог.

Вие сте се сблъсквали с твърде много трагични ситуации във вашите животи. И тези трагични ситуации са нанесли на вашето сърце рани, които болят и тлеят дори под този слой броня, в който сте облекли сърцето си, за да не усещате болката.

Какво да се прави тогава? Необходимо е вашите сърца да се приведат в работоспособно състояние. Необходимо е слой след слой да сваляте от тях всички отрицателни въздействия от миналото и от настоящето. Вашето сърце е много чувствително. И преди да се научите да разкривате сърцата си, е необходимо да се погрижите външните условия на живота ви да не нанесат нови рани на вашите сърца.

За съжаление, във вашия свят е твърде много онова, което кара сърцата ви да се свиват от непоносима болка. Но не винаги е било така.

В историята на човечеството имаше щастливи епохи, когато хората се радваха един на друг, радваха се на слънцето, радваха се на всичко живо. Радостта беше основно качество. Това беше отдавна. Това беше в далечните времена, когато на Земята съществуваха цивилизациите на Златния Век.

Най-добрите представители на човечеството и техните Учители се намираха във въплъщение. Природата и всичко наоколо представляваше хармонично проявление на божеството. Всичко, което съществуваше в това дивно време, беше щастливо. Състоянията на радост и щастие бяха доминиращи състояния на всичко живо. Точно толкова съвършени и изпълнени с Любов бяха и отношенията между хората. Всичко беше разумно устроено.

И в тези времена сърцата на хората не се нуждаеха от това да бъдат покривани с непроницаема броня. Сърцата на хората бяха отворени към всеки, защото нямаше никакви отрицателни проявления. И сърцата на хората винаги знаеха как да постъпват в съответствие с Божествения закон.

Това беше много отдавна.

Човечеството постепенно се спусна до това състояние, в което се намира сега. Всичко, което ви обкръжава във вашия живот, съответства на състоянието на вашите сърца. И бронята на неразбирането, ненавистта, неприязънта и равнодушѝето лежи като покривало над човечеството.

Вие вкусихте в пълна мяра плодовете на непослушанието. Та нали именно своеволието и желанието да получите нещо за себе си в ущърб на другите, доведе човечеството до това състояние на съзнанието, в което то се намира сега.

Затова обратният път от това състояние ще бъде демонстрацията точно на противоположните образци във всички области на живота.

Любовта е необходимо да замени ненавистта.

Любовта е необходимо да измести страха.

Дружелюбието е необходимо да замени равнодушието, злобата и неприязънта.

Радостта трябва да дойде на смяна на лошото настроение.

Божествените качества заменят всички небожествени качества като с вълшебна пръчка, само в случай, че човечеството в основната си маса смени поведението, основано на егоизма, тщеславието, желанието за непрекъснато получаване на удоволствия от живота, с поведение, основано на взаимопомощ, сътрудничество, желание да се отдава всичко за живота.

Ще бъдете прави, ако кажете, че аз говоря за позиции, основани на егоизма и алтруизма. Когато човешкото съзнание се отдалечава от Божествените вибрации, в този случай човек сам се отделя от Бог, той престава да се чувства в безопасност, престава да изпитва Любов. Тогава, когато човек се връща в Божествените вибрации, се случва точно обратното. Човек чувства своето единство с цялото Творение, изпитва Любов, Радост. Той е удовлетворен, спокоен, уравновесен.

Границата на Божествения свят минава през вашите сърца. Именно там, под слоя броня, се намира Бог. И когато всеки човек успее да разкрие своето сърце, цялото човечество ще се върне в онези времена, в които хората на Земята изпитваха постоянно състояние на Щастие и Любов.

Има вероятност да се върнат тези времена на Златния Век. Има вероятност за това, че Златният Век ще дойде на Земята. И ние чакаме и гадаем, къде на Земята ще се създадат условия за пришествието на Златния Век.

Аз няма да ви разказвам за нашите планове. Но вие трябва да знаете, че не винаги небето е навъсено и вали дъжд. Ще дойде време, когато слънцето на Божественото съзнание ще освети Земята. Мога само да кажа, че условията за пришествието на Златния Век започват да се създават още сега и се подготвят за идване във въплъщение и вече идват във въплъщение онези душѝ, които носят в себе си съзнанието на Златния век. И би било добре, ако вие създадете за тези душѝ условия на Земята, в които те ще могат в пълна степен да проявят своите способности и таланти.

Аз завършвам своето днешно послание с надеждата, че вие ще успеете да намерите в себе си сили и ще преодолеете своите отрицателни негативни състояния заради бъдещето на планетата Земя.

АЗ СЪМ Иларион.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)