Има участък от Пътя, който няма да можете да преодолеете сами, без водач

АЗ СЪМ Кутхуми, дошъл при вас отново.

АЗ СЪМ дойдох, за да продължим вашето обучение. Както знаете, ние се стараем да направим всичко зависещо от нас, за да станат знанията, които получавате от тези диктовки, лесно достъпни и да не предизвикват раздразнение.

Процесът на вашето обучение прилича на храненето на малките деца. Внимателно ви подбираме храната и следим да не преядете и в същото време да не останете гладни.

Грижата за ученика е главно задължение на Учителя. Но понякога вие възприемате грижата ни за вашите души като наказание или като ограничение на вашата независимост.

Действително, когато твърдо стъпите на Пътя, вместо очаквания комфорт и съпровождащо ви чувство на постоянна благодат и хармония, вие започвате да се сблъсквате със съвършено неразбираеми неща, които изискват допълнително разяснение от наша страна. Щом видим, че ученикът е готов и неговият устрем да следва Пътя е достигнал до определено ниво, ние вземаме този ученик под своята усилена опека. И от този момент ученикът не може вече да каже, че разполага напълно със свободната си воля. Тук, възлюбени мои, има много тънък момент. Вие имате свободна воля, но настъпва определен етап от вашия Път, когато сте принудени да отстъпите от вашата свободна воля, за да запазите движението си по Пътя. Представете си, че отивате в планината и сте достигнали много опасен участък от Пътя. Напред са отвесни скали и пропасти. Както и преди, можете да вървите самостоятелно, но е по-разумно от ваша страна да се доверите на опитен инструктор, водач, който да ръководи вашето по-нататъшно придвижване. И вие се поверявате на волята на този инструктор. Трябва да се подчините на неговите указания и препоръки. Той внимателно следи вашето придвижване и ви подсказва къде да поставите крака си и къде е по-добре да промените посоката на движение, за да стигнете по-бързо до целта – върха на Божественото съзнание.

Подобен инструктор, водач, може да бъде срещнат от вас на физическия план. Но сме длъжни да ви обърнем внимание, че трудно се срещат много чисти водачи, Учители, на които да можете да се доверите напълно. Единици могат да ви дадат подробни наставления за вашия Път, когато приближавате към върха. И аналогията  с инструкторите-алпинисти, които могат да се изкачат на най-високия в света връх – Джомолунгма, тук е пълна. Планетата Земя сега се населява от милиарди хора, а само единици са тези, които могат да изкачат връх Джомолунгма.

Да откриете сред тези милиарди хора вашия водач е много трудно. Много хора ще ви казват, че те са вашите истински водачи-инструктори и ще ви предлагат да преминете обучение при тях срещу солидно заплащане. И много от тези самозвани учители ще изискват напълно да им подчините вашата свободна воля. Повтарям още веднъж. Действително има етап по Пътя, когато вие трябва частично или напълно да се откажете от своята свободна воля и да се подчините на волята на Учителя. И много голям брой мошеници, лъжливи учители се възползват от тази истина, за да получат на свое разположение светли души и да се ползват от светлината им.

Какъв е изходът? Както винаги, изходът е в способността ви да правите разлика. В способността ви да различавате Светлината от тъмнината. Действително основното качество, което ви е необходимо по вашият Път, това е способността за различаване. Необходима е дисциплина, необходима е преданост, устрем и постоянство, но преди всичко ви е необходимо да различавате. Защото, когато стъпвате на опасен участък от Пътя и пред вас и около вас има само голи скали, вашият живот напълно зависи от човека, на когото поверявате свободната си воля.

Затова ние отрано ви предупреждаваме за този опасен участък от Пътя, макар и за мнозина от вас този труден участък да е още доста далеч във времето.

Как да правите различаването? Мисля, няма да бъде излишно да повторим, че истинският Учител никога няма да присъства там, където са събрани тълпи народ. Истинският Учител никога няма да обучава за пари. Истинският Учител няма да толерира вашата гордост и вашето его. Неговата задача е именно да разбие вашата гордост и вашето его.

Но сред изброените от мен признаци винаги можете да намерите противоречие. Можете, например, да кажете, че Иисус е давал своето учение на тълпите. Можете да кажете, че Иисус е приемал пожертвования и е живеел от тях.

В това се състои трудността на вашето пребиваване във физическия свят. Винаги има правило и винаги има изключение от правилото.

Затова е толкова труден Пътят и затова малцина могат да си позволят да вървят по този Път.

Можем да ви предложим да установите пряка връзка с Възнесените Учители. Даваме ви тези диктовки, за да облекчим установяването на тази връзка. Но знаете, че нивото на вашите вибрации се определя от нивото на вашето съзнание. И доколкото подобното се привлича от подобното, вие много лесно можете да влезете във взаимодействие с не най-светлите сили, намиращи се на астралния план, ако не успеете да издигнете вашите вибрации до нивото на ефирните октави на Светлината.

В крайна сметка всичко определяте вие самите. Няма нито едно същество във Вселената, което да измине вместо вас вашия Път.

Можете да молите за помощ, можете да разчитате на помощ. Но ще вървите сами и сами ще правите избора. Нашата задача се състои само в това, максимално да облекчим и обезопасим вашия Път. И винаги помнете, че най-главният ви враг и недоброжелател е скрит вътре във вас и това е вашият плътски ум и вашето его.

Всичко, което ви помага да се избавите от своето его ви е от полза, всичко, което усилва и укрепва вашето его, не е Божествено.

Затова ученици с много високи достижения, когато навлизат в участък, изискващ пълно подчинение на волята на Учителя, понякога предпочитат да се откажат от по-нататъшно придвижване. В съзнанието на ученика трудно намира отклик мисълта, че Учителят е способен да причинява болка на ученика.

Учителят вижда вашите недостатъци и понякога, за да ви избави от тях, Той ви дава много болезнен тест. А вашето его възприема този тест като оскърбление или заплаха.

Ако се обърнете към хирург и той предложи да ви направи много сериозна операция, вие, прилагайки свободната си воля, можете да се съгласите с предстоящата операция или да се откажете от нея. Можете да се доверите на хирурга или да се откажете от операцията. Вие решавате това сами.

Но след като попаднете на операционната маса и напълно се доверите на хирурга, от вас вече нищо не зависи. Вие сте направили своя избор.

Същото е, когато се доверявате на Учител и истинният Учител провежда много болезнената операция по отстраняване на вашето его. И вие съзнателно отивате на тази операция, защото разбирате, че по-нататъшното ви развитие и самият ви живот са невъзможни, ако не се избавите незабавно от своето его.

Има участък от Пътя, който не можете да преодолеете сами, без водач. Щом наближите този участък, Учителят се появява. Това е отразено в сентенцията: „Ако ученикът е готов, Учителят идва”.

Вашата задача е да различавате. За да не се подхлъзнете по хлъзгавата пътека надолу, вместо да се изкачвате нагоре. При това не винаги можете да различите посоката на вашето движение по Пътя.

Всички препоръки са ви дадени. За всички трудности сте предупредени. И все пак, старайте се винаги, по целия Път, да запазите вашата Вяра и вашата Любов. А също ви желая Божествената Мъдрост винаги да ви съпътства по вашия Път.

АЗ СЪМ Кутхуми.